Работы в категории Информатика, программирование, страница 329, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder

  Borland C++ Builder - створене недавно компанією Borland засіб швидкої розробки проектів, що дозволяє створювати проекту мовою C++, використовуючи при цьому середовище розробки та бібліотеку компонентів Delphi У даній частині роботи розглядається середовище розробки C++ Builder та основні прийоми, застосовувані при проектуванні користувальницького інтерфейсу C++ Builder виробництва корпорації Borland призначена для операційних систем Windows 95 та NT Інтегроване середовище C++ Builder забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонентів у сполученні з
 • Тип: Контрольная работа

  Проектування мережі комп'ютерної лабораторії

  Мережі Fast Ethernet мають топологію "розділена зірка", для сполучення використовую вита пару та концентратори Фактично вита пара представляє собою восьмижильний кабель, в якому для обміну інформацією в мережі використовується лише дві пари провідників: одна – для прийому сигналу і одна – для передачі
 • Тип: Отчет по практике

  Проектування нових типів цифрових диктофонів

  У наш час, коли величезне значення надається різній інформації, у тому числі й голосовій, виникає проблема в зручних способах зберігання цієї інформації Для цього застосовують різні звукозаписні пристрої Принцип побудови цих пристроїв різний - від запису на восковий носій першого фонографа, до перетворення звукової інформації в цифровий код, з наступним її зберіганням у вигляді цифрових кодів Самим зручним засобом зберігання звукової інформації є диктофон Професій, для яких диктофон є необхідним пристроєм - безліч Це й журналісти, телевізійники, кореспонденти, органи охорони правопорядку
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування офісу бюро послуг

  3. Вихідні дані до проекту Загальні вимоги до графічного та математичного моделювання. Завдання згідно варіанта з проектування офісу, який обладнаний комп’ютерами та програмним забезпеченням відповідно до призначення офісу.
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування офісу видавництва

  Не дивлячись на велику кількість вирішуваних за допомогою комп’ютера задач, принцип його застосування в кожному випадку один й той самий - інформація, яка поступає в комп’ютер Обробляється з ціллю отримання потрібних результатів (1)
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування офісу мобільного зв’язку

  3 Вихідні дані до проекту Загальні вимоги до графічного та математичного моделювання Завдання згідно варіанта з проектування офісу, який обладнаний комп’ютерами та програмним забезпеченням відповідно до призначення офісу Розробці підлягають план та об’ємне зображення офісу, меблювання та розташування обладнання, електропостачання та ін Завдання згідно варіанта з розвязання математичних задач Середовища проектування: 3D Home, Excel, MathCAD, Power Point та інші, за узгодженням з керівником проекту
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування офісу по ремонту ЕОМ

  Відомо, що за останні десятиліття в багатьох сферах людської діяльності явно простежується величезний прорив у розвитку науки й техніки У діяльності людини, по геометричній прогресії, впроваджується комп'ютеризація й автоматизація
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування офісу САПР-одяг

  Процес проектування є цілеспрямованою послідовністю дій по реалізації проектних рішень (до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компоновка об'єктів), що приводять до створення опису об'єкту проектування, достатнього для виготовлення об'єкту і його експлуатації в заданих умовах
 • Тип: Лабораторная работа

  Проектування печатних плат в P-CAD для Windows

  5) Потім я увійшов в програму SYMED,перевів її в метричну систему,та створив тей же самий елемент що й у програмі PATTED,але в програмі PATTED ми створювали принципіальну схему елемента а в програмі SYMED ми створили так схему яку ми в дійсності бачимо на платі
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування схеми універсального блоку регуляторів

  У зв’язку з широким розвитком електроніки та електронних технологій, з’являється необхідність спрощення та автоматизації процесу проектування електронних пристроїв, та як їх складових, вузлів, блоків та окремих схем А оскільки, однією з найважливіших задач являється розробка та виготовлення друкованої плати, під необхідну електричну принципову схему, для запуску виготовлення пристрою в поточному виробництві Саме тому використовуються автоматичні трасировщики, такі як пакет P-CAD 2001
 • Тип: Реферат

  Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

  Управління з'явилося разом із людьми Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало завдання координації їхніх спільних дій, розв'язання якого хтось із них повинний був брати на себе У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - його підлеглим, виконавцем
 • Тип: Лабораторная работа

  Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

  Створити оригінальну (!) розподілену триланкову інформаційну систему на основі технології MIDAS Сервер прикладень повинен інкапсулювати та експортувати деякий набір даних з абиякої таблиці БД Прикладення-клієнт повинен підключатися до сервера прикладень та відображувати отримані від сервера дані у вигляді мережі
 • Тип: Статья

  Проигрывание Wave-файлов под MFC

  В этой главе мы создадим программу, проигрывающую WAVE-файлы Для начала создадим проект mysound в диалоговом режиме с использованием MFC В начало файла mysoundDlg cpp надо написать #include , но это не всё, а теперь самое главное( если это не сделать, то будет ошибка при линковании ) :
 • Тип: Статья

  Проигрыватель музыкальных дисков

  Если Вы хотите изготовить приложение собственного проигрывателя музыкальных компакт-дисков, то Ваш компьютер должен быть оснащен устройством чтения оптических CD-дисков и музыкальной картой Если музыкальная карта отсутствует, то прослушивать записи придется посредством головных телефонов
 • Тип: Статья

  Производные Классы

  Чтобы разделить задачи понимания аппарата языка и методов его применения, знакомство с понятием производных классов делается в три этапа Вначале с помощью небольших примеров, которые не надо воспринимать как реалистичные, будут описаны сами средства языка (запись и семантика) После этого демонстрируются некоторые неочевидные применения производных классов, и, наконец, приводится законченная программа
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 495