Работы в категории Информатика, программирование, страница 328, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

  Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту
 • Тип: Лабораторная работа

  Проектування ітераційних алгоритмів

  Обчислення суми членів ряду проводити доти, доки абсолютна величина члена ряду не стане меншою від (наприклад, ) При цьому порахувати кількість виконаних кроків ітерації (скільки членів ряду ввійшло в суму) Крім того, для підстраховки від зациклювання, яке може виникнути через некоректні вхідні дані, встановити ліміт кількості кроків Якщо вихід із циклу відбувся через вичерпання ліміту, то видати про це повідомлення
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування АІС для обслуговування та ремонту автомобілів

  В нашому життi iнфоpмацiя вiдiгpає дуже важливу pоль З pозвитком науково-технiчного пpогpеcу iнфоpмацiї cтає вcе бiльше i бiльше Тpивалий чаc iнфоpмацiю обpобляли вpучну: cкладали обємнi cпиcки, якi збеpiгалиcя в папках i каpтотеках i займали багато мicця На кожному аpкушi папеpу або на каpтцi був надpукований бланк фоpми, в якому залишалоcя вiльне мicце для заповнення даними Але pучна обpобка iнфоpмацiї з чаcом cтала cкладною, так як об’єм iнфоpмацiї збiльшувавcя, i зовciм не ефективною
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи обліку проданих квитків на авіарейси

  В даній курсовій роботі розроблено та створено автоматизовану інформаційно-довідкову систему обліку проданих квитків на авіарейси Обробку баз даних виконує СКБД Access Система має зручний діалоговий інтерфейс у вигляді меню користувача, яке реалізоване через керуючу форму Забезпечує ряд сервісних функцій обробки інформації бази даних Існує можливість поповнення та редагування існуючих записів
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці

  1 Спроектувати та побудувати на основі комп'ютерних технологій інформаційно-довідкову систему відділу кадрів на підприємстві у вигляді бази даних та засобів її супроводу (підтримки) База даних має містити мінімум 50 записів Система повинна виконувати операції:
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

  Iнфopмaцiйнa системa – це пpoгpaмнo-aпapaтний кoмплекс, який склaдaється з системнoгo тa пpиклaднoгo пpoгpaмнoгo зaбезпечення, a тaкoж пеpифеpiйнoгo тa меpежевoгo oблaднaння, пpизнaченi для збеpiгaння i нaкoпичення iнфopмaцiї, a тaкoж її ефективнoгo йoгo викopистaння в будь-яких цiлях у piзних гaлузях
 • Тип: Контрольная работа

  Проектування БД "Договора НДР" у середовищі MS Access

  Microsoft Access - це функціонально повна реляційна СУБД В ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації Що стосується легкості використовування, то Microsoft Access вчинив тут справжній переворот, і багато хто для створення своїх власних баз даних і додатків звертається саме до нього Система управління базами даних надає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією СУБД також істотно збільшує можливості і
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування блоку обробки сигналів

  В наш час, коли рівень продуктивності сучасних обчислювальних систем значно виріс, відкривається широке поле для використання цифрової обробки сигналів, зокрема фільтрації Адже за допомогою цифрових фільтрів можна побудувати фільтр, що має такі характеристики, які важко отримати в звичайних умовах на аналогових компонентах, або взагалі неможливо отримати При цьому цифрові фільтри можуть значно краще справлятись з завданням
 • Тип: Лабораторная работа

  Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

  • завантажити на виконання прикладення InterBase Windows ISQL, яке за звичай зберігає-ться за маршрутом ":\Program Files\InterBase Corp\ InterBase\ Bin\wisql32 exe", наприклад, “E:\Program Files\InterBase Corp\ InterBase\ Bin\wisql32 exe";
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування друкованих плат в САПР P-CAD 2000

  Дана схема сенсорного вимикача застосовується для вмикання та вимикання світла Вона складається з дев’яти резисторів,семи конденсаторів, трьох діодів,одного транзистора, сенсора, індуктора, а також мікросхеми К145АРZ
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

  Оволодіння навиками формування опису логічного елементу в середовищі системи проектування PCAD Структура формованого опису повинна відповідати стандартній структурі опису логічного елементу, прийнятого в системі проектування PCAD
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

  При розгляді САПР необхідно врахувати поставлену задачу і в зв’язку з її вимогами обирати систему автоматизованого проектування, яка є найбільш підходящою В роботі описується побудова принципової схеми формувача імпульсів та трасування плати в середовищі PCAD 2008
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування каталогу мобільних телефонів у Access

  У передодні XXІ століття в розвитку людської цивілізації відбуваються глобальні зміни, що ведуть до її нового етапу - постіндустріальному суспільству, що усе ширше використовує комп'ютеризовані знаряддя праці й інформаційні технології
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

  Метою даної курсової роботи є закріплення основних теоретичних та практичних положень дисципліни комп`ютерна схемотехніка В процесі розробки курсової роботи виконується синтез комбінаційної схеми, яка реалізує задану функцію п`яти змінних, та за результатами синтезу будується функціональна схема в заданому базисі Потім, згідно з обраними блоками та структурою ГСА, проектуємо керуючі автомати Мура та Мілі, а також будуємо принципові схеми: для автомата Мура на елементах малого ступеня інтеграції заданої серії, а для автомата Мілі на основі ПЛМ Ці задачі отримали широке розгалуження в аналізі та
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування комп'ютера

  Курсовий проект з дисципліни "Архітектура комп’ютера являє собою підсумок у вивченні предмету "Архітектура комп’ютерів ч 1" Протягом його виконання необхідно засвоїти знання про принципи дії та архітектуру прототипних варіантів CISC - комп’ютера Також під час виконання курсової роботи необхідно зрозуміти та опанувати інструкції асемблерної мови і принцип трансляції асемблерної програми у машинний код
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 495