Работы в категории Информатика, программирование, страница 316, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Программы системы 1С: Предприятие. Администрирование в программах 1С: Предприятие

  1С: Предприятие является системой программ для автоматизации различных областей экономической деятельности. В конкретный программный продукт, входящий в систему программ 1С: Предприятие, включаются те функции и возможности, которые
 • Тип: Реферат

  Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие

  1С: Предприятие является системой программ для автоматизации различных областей экономической деятельности В конкретный программный продукт, входящий в систему программ 1С: Предприятие, включаются те функции и возможности, которые отвечают назначению этого продукта
 • Тип: Реферат

  Программы скачивания файлов

  Во-первых, мало кто из нас может похвастаться хорошим качеством связи, которую обеспечивают наши телефонные линии Наверняка разок-другой, а то и гораздо чаще связь у вас с вашим провайдером обрывалась после многочасового сидения в Internet Это случается даже с теми, кто выходит в Сеть через такие солидные конторы, как МТУ-Интел, не говоря уже о многочисленных мелких компаниях, у которых линий всего штук 100 С помощью такого провайдера пробраться в Мировую сеть становится огромной проблемой, и даже если это с какой-то попытки удастся сделать, то качество связи окажется неважным Скажем, вы качае
 • Тип: Курсовая работа

  Программы создания Web-страниц

  World Wide Web – глобальная компьютерная сеть на сегодняшний день содержит миллионы сайтов, на которых размещена всевозможная информация. Люди получают доступ к этой информации посредством использования технологии Internet.
 • Тип: Реферат

  Программы управления компьютерной сетью

  Концентратор (Hub) - связующий компонент, к которому подключаются все компьютеры в сети топологии "звезда" Активные концентраторы должны быть подключены к источнику электроэнергии; они могут восстанавливать и ретранслировать сигналы Пассивные концентраторы просто выполняют коммутацию
 • Тип: Реферат

  Программы, используемые в делопроизводстве

  Бланки могут быть изготовлены типографским способом или разработаны на компьютере. Информация, расположенная в документе, имеет строго определенное назначение и местоположение на листе бумаги.
 • Тип: Курсовая работа

  Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

  Готове до передачі інформаційне повідомлення, спочатку відкрите і незахищене, зашифровується програмою-шифрувальником і тим самим перетвориться в шифрограму, тобто в закритий текст або графічне зображення документа У такому вигляді повідомлення передається по каналу зв'язку, навіть і не захищеному Санкціонований користувач після отримання повідомлення дешифрує його (тобто розкриває) за допомогою зворотного перетворення криптограми, унаслідок чого виходить початковий, відкритий вид повідомлення, доступний для сприйняття санкціонованим користувачам
 • Тип: Реферат

  Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

  Термін “клієнт-сервер” означає таку архітектуру програмного комплексу, в якій його функціональні частини взаємодіють по схемі “запит-відповідь” Якщо розглянути дві взаємодіючі частини цього комплексу, то одна з них (клієнт) виконує активну функцію, тобто ініціює запити, а інша (сервер) пасивно на них відповідає
 • Тип: Реферат

  Програмне забезпечення аудиторської діяльності

  Комп'ютеризація обліку суттєво впливає на проведення аудиту Однак і сам комп'ютер може стати інструментом аудитора, що дає йому змогу не лише скоротити час і витрати при проведенні аудиту, а й провести більш детальну перевірку і скласти якісний аудиторський висновок з рекомендаціями зі стратегії, за напрямками і засобами поліпшення фінансово-господарського становища підприємства Положення про міжнародну аудиторську практику 1009 "Методи аудиту з використанням комп'ютерів" описує такі методи аудиту з використанням комп'ютерів (рис 1)
 • Тип: Курсовая работа

  Програмне забезпечення для МПК Ломіконт

  Таким чином для управління об’єктом необхідно сконфігурувати МПК який забезпечує підключення: 4 дискретних вхідних сигнали, 6 дискретних вихідних сигнали, 2 вхідних аналогових сигнали 0 – 20 мА 1 аналоговоговий вихідний сигнал 0 – 20 мА
 • Тип: Контрольная работа

  Програмне забезпечення ПК

  СИСТЕМНІ ПРОГРАМИ- ті, що використовуються для забезпечення працездатності комп’ютера, експлуатації інших програмних продуктів – прикладних та інструментальних, надання користувачеві ПЕОМ деяких додаткових послуг під час роботи з ПЕОМ Вони є необхідним додатком до технічних засобів ПЕОМ;
 • Тип: Реферат

  Програмне забезпечення ПК

  В роботі містяться дані про інтерфейс операційної системи Windows (на прикладі одного з елементів графічного інтерфейсу – панелі задач Windows) Панель задач описана на основі операційної системи Windows 98 (в версії Windows 95 відсутні панелі інструментів на панелі задач, про які згадується при розгляді питання) В роботі також подані відомості з сучасних мережних технологій (локальних обчислювальних мереж та мережі Internet) Практична задача виконана на базі програми Microsoft Access 97 Виконання практичної частини сприяє вдосконаленню навичок роботи на ПЕОМ, а також розумінню принципів та тех
 • Тип: Контрольная работа

  Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

  Найбільш повний облік динаміки реалізації проекту при підготовці й аналізі бізнес-плану можливий з використанням спеціалізованих комп'ютерних систем економічного і фінансового моделювання, пристосованих для рішення подібних задач У процесі складання бізнес-плану, як правило, досить широко застосовуються економіко-математичні методи Особливе значення це має для обліку фактора інфляції і приведення різночасних витрат, а також для аналізу чутливості проекту до змін зовнішнього середовища У той же час, усе більш розповсюдженим є підхід, заснований на використанні в бізнесі-плануванні табличного п
 • Тип: Реферат

  Програмний комплекс MS Offіce

  Програмний комплекс MS Offіce є самим розповсюдженим пакетом автоматизації роботи в офісі Тому СКБД (Система керування базами даних) Access, що входить у комплект професійної версії комплексу стала стандартною базою даних, використовуваної в сучасному бізнесі
 • Тип: Отчет по практике

  Програмний продукт Pacific З Compiler

  Локальна обчислювальна мережа (ЛВС) кафедри АВП служить для організації навчального процесу по 42 навчальних дисциплінах, у тому числі для виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування, проведення ознайомлювальної практики
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 495