Работы в категории Информатика, программирование, страница 302, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Програма Txtprint.com - резидентна програма для швидкого і зручного друкування виборчого тексту з екрану

  Програма txtprint com - резидентна програма, яка предназначена для того, щоб швидко і зручно надрукувати виборчий текст з екрану Це може бути корисним, коли доводиться аналізувати в водночас багато текстової інформаціі, наприклад різні файли-помічники, текст іншої програми, та багато ін Також ця програма може стати у пригоді тоді, коли треба надрукувати текстовий файл, але не повністю, окремими епізодами Програма дуже зручна для її використання, займає усього 2 килобайти DOS - пам`яті, також її можна вилучити з пам`яті в будь-який час Просто і зрозуміло оформлен інтерфейс з користувачем, отже
 • Тип: Курсовая работа

  Програма візуальної демонстрації пошуку елементів у масиві

  В наш час інформація відіграє дуже велику роль З розвитком науки і техніки інформації стає все більше Довгий час вона оброблялась вручну, але записи та розрахунки, що зберігалися в папках займали багато місця Операцію пошуку даних з часом ставало все тяжкіше реалізувати, через велику кількість інформації на паперових носіях Тому ручна обробка інформації з часом стала зовсім неефективною
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для анімації музичних творів

  В даному курсовому проекті розглядається програма, яка призначена для анімації заданого музичного твору за допомогою об’єкта ActiveX - Microsoft Agent Цей компонент був створений для підтримки дружнього інтерфейсу з користувачем і виглядає як казковий персонаж, що керується певними командами Персонажі можуть виглядати по-різному, але всі вони підтримують один стандартний набір команд
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для отримання відомості відвантаження готової продукції

  Персональні комп’ютери за призначенням фактично не мають обмежень, а їх можливості визначаються програмами, які обробляють інформацію. Щоб отримати за допомогою комп’ютера бажаний результат, треба мати відповідну програму.
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів деталей

  Персональні комп’ютери за призначенням фактично не мають обмежень, а їх можливості визначаються програмами, які обробляють інформацію Щоб отримати за допомогою комп’ютера бажаний результат, треба мати відповідну програму
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для перегляду великих текстових файлів, розмір яких більший за 64 кілобайти

  При перегляді маленьких файлів зручно їх повністю прочитати з диска у пам’ять і виводити на екран звідти Звичайно, можна застосувати такий спосіб і для великих файлів, але при цьому буде витрачатися багато оперативної пам’яті в машині
 • Тип: Дипломная работа

  Програма для роботи з файловою системою

  Поставимо перед собою задачу створення програми для роботи з файловою системою (створення закритих ділянок файловою системи) Для створення програми скористуємося мовою програмування С++ В теоретичній частині роботи коротко охарактеризуємо головні особливості роботи з файловими системами FAT 16 (MS-DOS)
 • Тип: Лабораторная работа

  Програма для сканування каталогу на наявність відповідних файлів

  Головна функція main() отримує у якості аргументів цілочисельний аргумент argc який містить кількість аргументів у командному рядку та покажчик на масив покажчиків на рядки, де кожен вказує на певний аргумент командного рядка
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для сортування даних методом піраміди

  В наш час нові інформаційні технології посідають дуже важливе місце не лише в спеціалізованих, але й в повсякденних сферах життя Комп’ютери застосовуються в бізнесі, менеджменті, торгівлі, навчанні та багатьох інших сферах діяльності людини
 • Тип: Курсовая работа

  Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С"

  Для ефективної роботи систем керування різними пристроями їх підключають до комп’ютерів З комп’ютера можуть видаватися різноманітні команди для пристрою, пристрій може передавати різні сигнали комп’ютеру про свій стан
 • Тип: Курсовая работа

  Програма емуляції роботи командного процесора операційної системи

  Мова С була винайдена і реалізована Деннісом Рітчі (Dennis Ritchie) для комп'ютера DEC PDP-11 в операційній системі Unix Ця мова була розроблена на основі "старішої" мови BCPL, створеної свого часу Мартіном Річардсом (Martin Richards) BCPL зробив певний вплив на мову В, розроблену Кеном Томпсоном (Ken Thompson) У свою чергу розвиток мови В привів до створення в 1970 році мови С
 • Тип: Курсовая работа

  Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

  В нашoму життi iнфoрмацiя вiдiграє дуже важливу рoль З рoзвиткoм наукoвo-технiчнoгo прoгреcу її cтає вcе бiльше Тривалий чаc iнфoрмацiю oбрoбляли вручну: cкладали oбємнi cпиcки, якi зберiгалиcя в папках i картoтеках i займали багатo мicця На кoжнoму аркушi паперу абo на картцi був надрукoваний бланк фoрми, в якoму залишалocя вiльне мicце для запoвнення даними Але ручна oбрoбка iнфoрмацiї з чаcoм cтала зoвciм неефективнoю
 • Тип: Курсовая работа

  Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

  Для ефективної роботи систем керування різними пристроями їх підключають до комп’ютерів. З комп’ютера можуть видаватися різноманітні команди для пристрою, пристрій може передавати різні сигнали комп’ютеру про свій стан.
 • Тип: Курсовая работа

  Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі

  Програмний виріб це програма, що модифікує деякі команди, для того, щоб вони могли працювати в захищеному режимі Програмний виріб орієнтований на комп'ютери серії ІBM PS сумісних ПЭВМ, що використовують мікропроцесори 80286, 80386 і 80486
 • Тип: Курсовая работа

  Програма обробки зображень

  Реальні зображення поряд з корисною інформацією містять різні перешкоди Джерелами перешкод є власні шуми фотоприйомних пристроїв, зернистість фотоматеріалів, шуми каналів зв'язку Нарешті, можливі геометричні перекручування, зображення може бути розфукусовано Нехай f (x,y) – деяке зображення, х, у – координати Реальне растрове зображення має кінцеві розміри: A ≤ x ≤ B, C ≤ y ≤ D і складається з окремих пікселів, розташованих з деяким кроком у вузлах прямокутної сітки Лінійне перетворення зображення можна описати вираженням
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... 495