Работы в категории Информатика, программирование, страница 26, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Автматизация регистрации документов

  Система документооборота является технологической основой деятельности компании по принятию и исполнению решений Поэтому всякое повышение эффективности работы с документами непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией своих функций, будь то улучшение обслуживания граждан государственным либо муниципальным учреждением или повышение конкурентоспособности коммерческого предприятия
 • Тип: Реферат

  Автозагрузка в Windows XP

  Существует немало способов автозагрузки программ Ниже приведены несколько вариантов для ознакомления, возможно это поможет вам, если возникнет необходимость найти и удалить какую-либо программу из автозагрузки
 • Тип: Реферат

  АвтоЛИСП - реализация языка программирования

  АвтоЛИСП - реализация языка программирования ЛИСП, вложенного в пределах системы АвтоКАД АвтоЛИСП позволяет пользователям и разработчикам АвтоКАДА писать макропрограммы и функции на очень высоком, находящем графическое применение, уровне языка ЛИСП очень гибок, легок в изучении и применении
 • Тип: Дипломная работа

  Автоматизація доступу до каналів комп'ютерних мереж

  Тільки в мережі з повнозв’язною топологією для з'єднання кожної пари комп'ютерів є окремий канал У решті випадків неминуче виникає питання про те, як організувати сумісне використання каналів комп’ютерних мереж кількома комп'ютерами мережі Як завжди при розділенні ресурсів, головною метою тут є здешевлення мережі
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка

  Задача призначена для створення й підтримки масивів інформації про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит Мета вирішення задачі – автоматизація обліку й контролю розрахунків сум процентів за контокорентний кредит, яка повинна підвищити точність і якість обліку, зменшити кількість помилок, прискорити виконання типових операцій обліку, автоматизувати більшість рутинних операцій, які доводиться виконувати обліковим робітникам у банківській установі
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

  Організація роботи пунктів обміну валюти з використанням комп’ютерної техніки або спеціалізованих касових апаратів має відповідати вимогам, які викладені у Законі України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265 від 06 07 95 р і в Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України №129 від 7 липня 1994 року, інших нормативних документах НБУ, які регламентують діяльність пунктів о
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

  Вирішуючи завдання забезпечення, працівники служб забезпечення повинні вивчати і враховувати попит і пропозиції на всі необхідні підприємству матеріальні ресурси, рівень і зміну цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація процесу обліку

  В даній роботі розглядається функціонування репозиторія програмного забезпечення А саме, розглядається спосіб зберігання і обробки інформації, пов'язаної з збереженням відтворенням програмного забезпечення
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

  Автоматизація-це застосування комплексу засобів,що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини,ала під її контролем Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску,зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції,зменшує чисельність обслуговуючого персоналу,підвищує надійність і довговічність машин,дає економію матеріалів,поліпшує умови праці і техніки безпеки
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація роботи мебельного підприємства

  Системний аналіз на практиці опирається на застосування спеціальних програмних засобів, що дозволяють промоделювати структуру систем і процесів, визначити складові їхні елементи й задати зв'язку між ними, проаналізувати динаміку їхньої взаємодії й ефективність застосування системи для рішення конкретного завдання Даний цикл лабораторних робіт припускає вивчення функціональних можливостей двох основних засобів структурного моделювання систем і процесів: BPwіn, що тепер має назву AllFusіon Process Modeler у версіях від компанії Computer Assocіates, і Ratіonal Rose (компанія Ratіonal Software)
 • Тип: Реферат

  Автоматизація робочого місця

  Сучасні масштаби і темпи упровадження засобів автоматизації управління в народному господарстві з особливою гостротою ставить задачу проведення комплексних досліджень, пов'язаних зі всестороннім вивченням і узагальненням виникаючих при цьому проблем як практичного, так і теоретичного характеру
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація розрахунків легкового автомобілю

  Невже можливо уявити на сьогоднішній день виробництво продукції високої якості без впровадження електронно-обчислювальної техніки? Хіба доцільно зараз вести мову про вихід українського товару на міжнародний ринок торгівлі, коли на заводах встановлене обладнання за часів СРСР Тому важливим завданням для інженерів на сьогоднішній день є освоєння повної автоматизації виробництва, що в свою чергу вимагає досконало володіти програмуванням, мати поглибленні знання з точних наук та уміло поєднувати одне з іншим, що і є метою даної курсової роботи Тільки в такому разі продукція зможе конкурувати з про
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизація розрахункових операцій в ПТК ОДБ

  Автоматизація розрахункових операцій виконується за допомогою програмного комплексу ОДБ, який дає змогу в будь-який момент його функціонування дістати інформацію про рух коштів на поточних, кредитних, депозитних та інших рахунках Залежно від конструктивних характеристик програмного комплексу ОДБ автоматизація проведення розрахункових операцій їх обліку і контролю здійснюється в національній валюті та валюті інших країн в одному або в двох окремих ОДБ У більшості програмних пакетів ОДБ передбачається, що головними виконавцями автоматизації розрахункових операцій є операціоністи, контролери, те
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація та інтеграція інформаційних технологій у систему шкільних бібліотек району

  Актуальність теми курсової роботи пов'язана з тим, що в наш час процес автоматизації пов’язаний не лише з виробничою, технічною і технологічною сферами діяльності людства, але і з інформаційним простором В школі головним інформаційним центром є бібліотека Вже складно уявити життя суспільства без таких понять як Інтернет, медіа засоби і т д Автоматизація найбільше торкнулася інформаційної сфери, тому що саме величезне перенасичення інформації у світі має потребу у швидкому пошуку, відборі й зберіганні, а так само в забезпеченні доступу до неї споживачів Бібліотеки як основні інформаційні центр
 • Тип: Лабораторная работа

  Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

  Мета роботи: набути практичних навичок роботи з автоматизованою системою кадрового обліку «Кадри», навчитися вести безперервний облік персоналу підприємства і кадрового резерву; навчитися автоматично формувати первинну документацію на кожного співробітника; навчитися вести облік відпусток, відряджень, атестації, призначенням співробітників, стажу і т п ; навчитися формувати звіти по співробітниках підрозділів і підприємства в цілому
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 495