Работы в категории Информатика, программирование, страница 251, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Организация хранения и поиска информации в сети Internet

  Интернет как средство информации в России пока не может конкурировать с традиционными СМИ, но имеет в этом отношении большие перспективы и сможет в дальнейшем выступать наравне с другими информационными ресурсами
 • Тип: Реферат

  Организация экономических данных в Excel и методы подготовки их к анализу

  Т е в данном случае дополняется новая функция - регулирование Назначение ее: на основании результатов анализа делается вывод - будет достигнут результат, если нет, - что необходимо изменить, чтобы цель была достигнута
 • Тип: Реферат

  Основание и деятельность фирмы Apple

  Конечно же, тогда никто не мог и предположить, какую роль выпадет сыграть новорожденной Apple в развитии компьютерной техники и даже — в истории всего человечества А Стив Джобс, прокуренный травкой, неуступчивый, самовлюбленный и эгоистичный, прошедший пешком пол-Индии, отказавшийся от своего ребенка и его матери, этот Стив Джобс станет легендой, и одним из самых известных и влиятельных людей планеты
 • Тип: Реферат

  Основи AutoCAD. Теорія

  Графічна система AutoCAD практично не має ніяких обмежень З її допомогою можна створювати текстову документацію, машинобудівні креслення, графічну документацію для випуску радіоелектронної апаратури, архітектурно-будівельні креслення, креслення для суднобудівної та авіаційної промисловості, картографічну документацію, технічні та художні ілюстрації Система дозволяє виконувати креслення у кольорі, будувати аксонометричні і тримірні зображення, створювати бібліотеки та архіви, якими можна користуватися при розробці нових документів та інше
 • Тип: Контрольная работа

  Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

  спішність: За вищенаведеною таблицею у режимі конструктора створюємо форму, яку називаємо «Анкетна картка студента» Форма матиме вигляд: Лінійкою прокрутки, яка розташована внизу зліва, можна послідовно продивитися дані про всіх 20 студентів Завдання 4 Створюємо запит до бази даних, котрий виводить
 • Тип: Реферат

  Основи інформаційної безпеки

  Під інформаційною безпекою (ІБ) слід розуміти захист інтересів суб'єктів інформаційних відносин Нижче описані основні її складові - конфіденційність, цілісність, доступність Приводиться статистика порушень ІБ, описуються найбільш характерні випадки
 • Тип: Реферат

  Основи адміністрування в Linux

  Зміст теми: Вивчення основних операцій адміністрування в Linux: керування режимами завантаження ОС, редагування конфігураційних файлів, монтування файлових систем, додавання нових користувачів і груп, архівування та ущільнення файлів
 • Тип: Реферат

  Основи комп’ютерної графіки

  Як і будь-який редактор зображень, Photoshop призначена для внесення змін у фотознімки й інші картинки, що зберігаються на диску Програма дозволяє ретушувати зображення і піддавати його спецэффектам, переносити деталі одного знімка на інший, вносити текст, змінювати співвідношення кольорыв і навіть додавати колір у зображення, виконані у відтінках сірого кольору Можна також створювати нові зображення Засоби Photoshop сумісні з графічними планшетами, що дає можливість створювати цілком реалістичні зображення, не гірше виконаних аквареллю й олією
 • Тип: Реферат

  Основи криптографії

  Під криптографією будемо розуміти область знань, що відноситься до методів і засобів перетворення повідомлень у незрозумілу для сторонніх осіб форму, а також перевірки істинності цих повідомлень Під криптоаналітикою будемо розуміти засоби і методи, спрямовані на подолання криптографічного захисту Сукупність криптографії та криптоаналітики називається криптологією Розшифровуванням будемо називати відновлення вихідного повідомлення при відомому ключі шифрування Дешифруванням будемо називати процес відновлення вихідного повідомлення при невідомому ключі шифрування Таким чином, ті, кому призначен
 • Тип: Контрольная работа

  Основи проектування автоматизованих інформаційних систем

  Одне зі значень терміну система — це сукупність елементів, які працюють разом під час виконання завдання Її різновидом є інформаційна система, тобто організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані
 • Тип: Реферат

  Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

  Пошукові системи використовують для індексування сайтів так званих "пошукових роботів", спайдеров (від англійського слова "spider", що значить "павук") Робот - це невелика програма, що ходить по посиланнях на сайті й індексує (збирає і запам'ятовує) інформацію, що зустрів на шляху
 • Тип: Лабораторная работа

  Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

  Система MATLAB створена таким чином, що будь-які обчислення можна виконувати в режимі прямих обчислень, тобто без підготовки програми Це перетворює MATLAB в надзвичайно могутній калькулятор, який здатний виконувати не тільки звичайні для калькуляторів обчислення (наприклад, виконувати арифметичні операції і обчислювати елементарні функції), але і операції з векторами і матрицями, комплексними числами, рядами і поліномами Можна майже вмить задати і вивести графіки різних функцій - від простої синусоїди до складної тривимірної фігури
 • Тип: Реферат

  Основні види і протоколи модуляції в модемах

  Технічна швидкість передачі характеризує швидкодію апаратури, що входить до складу передавальної частини цифрової системи передачі Технічна швидкість визначається кількістю елементів дискретного повідомлення в секунду, вимірюється в бодах:
 • Тип: Реферат

  Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

  Основні джерела небезпек діляться на навмисні та випадкові Навмисні загрози – це задумані заборонені дії людей, спрямовані на доступ до відомостей, що зберігаються в інформаційній системі Випадкові загрози можуть виникати від таких джерел, як помилки в діяльності персоналу, збої устаткування та стихійні лиха Частота виникнення випадкових загроз значно вища, ніж навмисних
 • Тип: Лабораторная работа

  Основні положення електронної комерції

  Для виконання наступного завдання використовуємо пошукову систему www google ru У вікні пошуку вводимо словосполучення «електронна комерція» Переглядаємо сайти,які знайшла пошукова система Серед них обираємо адреси сайтів,на яких ми знайшли потрібну для нас інформацію:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 495