Работы в категории Информатика, программирование, страница 239, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Статья

  Операторы ввода-вывода

  где имя - имена переменных или типизированных констант Вводимые значения задаются в виде допустимых в Паскале констант и разделяются любым количеством пробелов Для окончания ввода следует нажать клавишу Enter Оператор ввода можно записать и как READLN, при вводе числовых переменных они эквивалентны Кроме того, оператор READLN без списка в скобках можно использовать для организации задержки в работе программы - он будет ожидать нажатия клавиши Enter
 • Тип: Статья

  Операторы цикла

  Для реализации циклических алгоритмов, т е алгоритмов, содержащих многократно повторяющиеся одинаковые операции, применяются специальные операторы цикла В Паскале есть три вида циклов: FOR, WHILE и REPEAT Оператор цикла FOR записывается в виде:
 • Тип: Реферат

  Операторы цикла

  Командой повторения или циклом называется такая форма организации действий, при которой одна и та же последовательность действий повторяется до тех пор, пока сохраняется значение некоторого логического выражения.
 • Тип: Лабораторная работа

  Операторы цикла в языке программирования Си++"

  Цель работы: ознакомиться с циклическими алгоритмами и операторами, реализующими эти алгоритмы Освоить особенности применения каждого оператора Составить программы с использованием всех операторов цикла
 • Тип: Реферат

  Операторы цикла. Задачи целочисленной арифметики

  Командой повторения или циклом называется такая форма организации действий, при которой одна и та же последовательность действий повторяется до тех пор, пока сохраняется значение некоторого логического выражения При изменении значения логического выражения на противоположное повторения прекращаются (цикл завершается)
 • Тип: Лабораторная работа

  Операторы языка Си

  Синтаксис языка С требует, чтобы после метки обязательно следовал оператор Фигурная же скобка оператором не является Поэтому, если надо передать управление на фигурную скобку, необходимо использовать пустой оператор
 • Тип: Контрольная работа

  Операції над множинами

  жності доведіть тотожність: Рішення: Завдання 4 Доведіть тотожності, користуючись властивостями операцій над множинами: Рішення: (теорема де Моргана) Завдання 5 Дані дві множини і і задане бінарне відношення Для даного відношення: а) Записати область визначення і область значень; б) Визначити перері
 • Тип: Лабораторная работа

  Операційні системи та робота з ними

  2 Командний процесор знаходиться в файлi COMMAND COM Цей процесор сприймає команди DOS, що набираються користувачем на клавiатурi або надходять iз спецiальних командних файлiв, розшифровує їх i органiзує їх виконання Команди DOS подiляються на зовнiшнi та внутрiшнi Внутрiшнi команди виконуються безпосередньо програмою COMMAND COM (або інтерпретатором CMD EXE), а для виконання зовнiшних команд вiн завантажує в пам'ять спецiальнi програми (утилiти DOS) i передає їм керування
 • Тип: Реферат

  Операційна система FreeBSD

  На сьогоднішній день існує багато різних операційних систем, починаючи від MS-DOS, і закінчуючи Windows Vista Може здатися безглуздим розмова про операційну систему FreeBSD, враховуючи таких серйозних конкурентів як Mac OS X і Windows Vista Але в області обчислювальної техніки часто зустрічаються приклади простеньких операційних систем Чому ж так виходить? Справа в тому, що є такі галузі обчислювальної техніки в яких застосування таких «титанічних» систем як Windows і Mac OS було б просто не вигідно як в технічному так і в матеріальному плані Тому й створюються такі системи як FreeBSD
 • Тип: Курсовая работа

  Операційна система Linux

  UNIX - одна з найпопулярніших в світі операційних систем завдяки тому, що її супроводжує і розповсюджує велике число компаній Спочатку вона була створена як багатозадачна система для мінікомп'ютерів і мейнфреймів в середині 70-их років, але з тих пір вона виросла в одну з найбільш поширених операційних систем, незважаючи на свій часом, обескураживающий інтерфейс і відсутність централізованої стандартизації LINUX - багатозадачна і багатокористувацька операційна система для освіти, бізнесу, індивідуального програмування LINUX належить до сімейства UNIX-подібних операційних систем Спочатку LINUX
 • Тип: Реферат

  Операційна система LINUX. Команди

  Linux – це операційна система, яка створена на основі загальновідомої системи Unix Якщо Unix має більше, як 30-літню історію, то датою народження Linux є 1991 рік Саме цього року фінський студент Лінус Торвальдс написав невелику системну програму, що дозволяла лише керувати процесами та основною пам’яттю комп’ютера, і звернувся до всіх програмістів із закликом продовжити його роботу Зусиллями багатьох ентузіастів зі всього світу вже через декілька місяців була створена закінчена операційна система сімейства Unix Сьогодні Linux стоїть в одному ряду з найпотужнішими операційними системами і про
 • Тип: Реферат

  Операційна система MS Windows

  Операцiйна система Windows-97 (надалi - W97) має значно розвинутiші мережнi функцiї порiвняно з її попередницями Розробники її намагалися створити у функцiональному планi найсучаснішу мережну ОС, яка б задовiльняла основним вимогам до сучасних ОС:
 • Тип: Реферат

  Операційна система Windows

  Можливості, перераховані нижче, показують, чому Windows XP є оптимальним рішенням для підприємства будь-якого розміру Дана версія операційної системи Windows поєднує у собі переваги Windows 2000 (наприклад, засоби безпеки, керованість і надійність) із кращими якостями Windows 98 і Windows ME (підтримка Plug and Play, простий користувальницький інтерфейс і передові служби підтримки) Це робить Windows XP найбільш придатною операційною системою для настільних комп'ютерів, застосовуваних у корпоративному середовищі Незалежно від того, де встановлюється Windows XP — на одному комп'ютері чи в масшт
 • Тип: Контрольная работа

  Операційна система Windows

  Операційна система (ОС) - слугує для управління ресурсами комп’ютера и забезпечує взаємодію всіх програм на комп’ютері Компоненти ОС поділяються на класи: системні і прикладні До прикладних компонентів відносяться текстові редактори, компілятори, відладчики, системи програмування, програми графічного виведення інформації, комунікаційні програми До системних компонентів відносяться ядро системи, яке забезпечує взаємодію всіх компонентів, завантажувач програм, підсистеми, які забезпечують діалог з користувачем - віконна система, інтерпретатор команд і файлова система Саме системні компоненти ОС
 • Тип: Реферат

  Операційна система Windows 7

  Microsoft запевняє, що Windows 7 містить сотні нових властивостей, деякі з найбільш значних включають оновлений графічний, призначений для користувача, інтерфейс, і візуальний стиль Windows Aero, покращені пошукові можливості, оновлені мультимедійні інструменти запису типу Windows DVD Maker, і повністю перепроектована організація роботи мережі, аудіо, друку, і підсистеми дисплея Windows 7 також прагне збільшити рівень зв'язку між пристроями в домашній мережі, використовуючи технологію з'єднання рівноправних вузлів ЛВС, полегшуючи розподіл файлів і цифрової інформації між комп'ютерами і пристр
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 495