Работы в категории Информатика, программирование, страница 23, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Інструментарій електронної комерції

  З розвитком в останні роки сучасних інформаційних систем і систем міжнародного зв'язку з'являється практична можливість відійти від традиційної паперової документації як головного носія інформації, на якому відображаються всі стадії реалізації комерційної угоди
 • Тип: Курсовая работа

  Інтеграли зі змінними границями

  Ця курсова робота мiстить в собi такi теоретичнi питання, як « Визначений інтеграл зі змінною верхньої межею Властивості визначеного інтегралу зі змінною верхньої межею Чисельні методи знаходження визначеного інтегралу зі змінною верхньої межею», розв’язок за допомогою обчислювальної машини задачi для знаходження визначеного інтеграла зі змінними границями інтегрування, а також наведенi висновки, на основi отриманих результатiв
 • Тип: Курсовая работа

  Інтегрування Нютона-Котеса

  Центральним поняттям програмування є, безперечно, поняття алгоритму. З нього починається робота над програмою і від якості алгоритму залежить її успішне створення.
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

  Головною метою нашої роботи, буде написання інтерактивної системи навчання вивчення англійської мови В теоретичній частині наведемо основні відомості про інструментарій в якості якого нами була вибрана мова програмування Borland C++ Builder
 • Тип: Реферат

  Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

  Глобальна мережа Internet зробила електронну комерцію доступної для фірм будь-якого масштабу Якщо раніш організація електронного обміну даними вимагала помітних вкладень у комунікаційну інфраструктуру і була по плечу лише великим компаніям, то використання Internet дозволяє сьогодні вступити в ряди "електронних торговців" і невеликим фірмам Електронна вітрина в World Wide Web дає будь-якій компанії можливість залучати клієнтів з усього світу Подібний on-line бізнес формує новий канал для збуту - "віртуальний", що майже не вимагає матеріальних вкладень Якщо інформація, чи п
 • Тип: Контрольная работа

  Інтернет-банкінг та Інтернет-трейдінг

  Під електронним банкінгом (Інтернет-банкінгом) розуміють надання послуг банками з дистанційного керування рахунком через Інтернет (але не варто ототожнювати цей термін із тривіальною присутністю банків у Мережі в тільки інформаційних та маркетингових цілях)
 • Тип: Реферат

  Інтернет-ресурси та бази даних

  З розвитком сучасних технологій всесвітня мережа Інтернет відіграє все більшу роль у професійній діяльності журналістів Тисячі людей щодня дізнаються із всесвітньої інформаційної мережі про останні новини, переглядають відеоматеріали, знаходять потрібну та актуальну інформацію для своєї роботи або навчання, спілкуються та розважаються Більше того, для журналіста невміння користуватися комп’ютером та Інтернетом вже вважається справжньою непрофесійністю
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерполювання функцій за формулою Лагранжа

  Для засвоєння вмінь та навичок розробки програмного забезпечення в процесі навчання вивчається предмет «Основи програмування та алгоритмічні мови» Курсовий проект є підсумком отриманих під час навчання знань
 • Тип: Реферат

  Інтерфейси автоматизованих систем управління

  Послідовна шина USB (Universal Serial Bus - універсальна послідовна шина) з'явилася по комп'ютерних мірках досить давно - версія першого затвердженого варіанту стандарту з'явилася 15 січня 1996 року Розробка стандарту була ініційована вельми авторитетними фірмами - Intel, DEC, IBM, NEC, Northen Telecom і Compaq
 • Тип: Контрольная работа

  Інформатика і інформаційні технології

  Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними.
 • Тип: Реферат

  Інформатика і комп'ютерна техніка

  Windows — интегрированная программа Под управлением оболочки Windows могут работать не только специальные программы, разрабо­танные для эксплуатации в среде Windows (Windows-приложения), но и "обычные" программы, работающие в среде DOS, т н DOS-приложения (DOS-прикладные программы) Оболочка Window обеспечивает эффективный и комфортабельный обмен информацией между отдельными программами, выполняемыми под ее управлением Здесь речь в первую очередь идет о Windows-пpилoжeнияx С понятием интегрированности связывают обычно также возможность совместного использования ресурсов компьютера ра
 • Тип: Реферат

  Інформатика і природні науки

  У сучасному світі роль інформатики, засобів обробки, передачі, накопичення інформації незмірно зросла Засоби інформатики та обчислювальної техніки зараз багато в чому визначають науково-технічний потенціал країни, рівень розвитку її народного господарства, спосіб життя і діяльності людини Знання інформатики сприяє підвищенню ефективності майбутньої професійної діяльності, підвищення ефективності навчальної діяльності студента у вузі, створенню сприятливого думки про фахівця Ось чому в сучасних школах введено навчальний предмет інформатика
 • Тип: Реферат

  Інформатика і сучасна школа

  За останні двадцять років ми стали свідками корін­них змін у галузі збирання, збереження і використання інформації Чимало з цих змін зумовлені доступністю потенціальне значущої для нас інформації, високою швидкістю її опрацювання і видачі користувачу Нам відомо, який величезний обсяг інформації починає над­ходити з екрана домашнього телевізора, якщо ми торк­немося лише деяких його кнопок Купуючи продовольчі товари, на ярликах яких надруковано маркери, що зчитуються пристроєм касового апарату, ми одержуємо остаточний рахунок, у якому проставлено кіль­кість одиниць кожного товару і загальну цін
 • Тип: Учебное пособие

  Інформатика та інформаційні процеси

  Тема уроку: Інформатика – наука ХХ століття Поняття інформації і повідомлення Інформація та інформаційні процеси Носії інформації, форми і способи подання інформації Види інформації Інформація і шум та їх взаємоперетворення
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

  Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 495