Работы в категории Информатика, программирование, страница 212, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Моделювання задач масового обслуговування ЕОМ

  Задачі аналізу використовують оцінку ефективності функціонування системи масового обслуговування при незмінних, наперед заданих вхідних характеристиках системи; структури системи; дисципліни обслуговування; потоках вимог та законів розподілу часу їх обслуговування
 • Тип: Курсовая работа

  Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

  У курсовій роботі проведено моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки на ЕОМ В роботі описується вказана система, будується її концептуальна модель, робиться формальний опис системи та імітаційної моделі системи надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки, виконується програмування моделі системи, проводиться випробування моделі системи надходження та обробки повідомлень від датчиків на ЕОМ і їх обробки на ЕОМ та приводяться результати моделювання вказаної системи
 • Тип: Курсовая работа

  Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

  Темою данної курсової роботи є моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень від датчиків та вимірювальних пристроїв Це обумовлено тим, що постійне впровадження системи збирання та обробки інформації вимагає збільшення кількості датчиків, використання пристроїв для проміжного зберігання повідомлень і т д
 • Тип: Курсовая работа

  Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

  У даній курсовій роботі проводиться моделювання процесу надходження повідомлень до системи обробки повідомлень(СОП) від датчиків і вимірювальних пристроїв, з метою оцінки втрат повідомлень, відносної пропускної спроможності системи та визначення коефіцієнта завантаженості системи
 • Тип: Дипломная работа

  Моделювання процесу обробки сигналів датчика у вихровому потоковимірювачі

  В процесі вимірювання параметрів потоків рідини та газів, що рухаються, з використанням тіла обтікання постає проблема при використанні п’єзоелектричних та тензодатчиків Вона виникає при вимірюваннях на нижніх частотах, коли амплітуда корисного сигналу, що надходить від датчика, зменшується пропорційно зменшенню інтенсивності потоку газу чи рідини При зменшенні швидкості потоку в сигналі від датчика буде зменшуватися кількість імпульсів але тільки до критичної межі, а потім, при зменшенні інтенсивності потоку газу чи рідини, різко почне підвищуватися частота імпульсів і лічильник швидкості по
 • Тип: Курсовая работа

  Моделювання роботи регульованої ділянки

  Пояснювальна записка складається з 22 сторінок і у своєму складі містить 2 ілюстрації і 5 таблиць Основні ключові слова: моделювання систем, модель, система масового обслуговування, імітаційне моделювання, GPSS
 • Тип: Реферат

  Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

  Захист відбудеться “ 3 ” липня 2008 р о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58 052 01 в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, 46001, м Тернопіль, вул Руська, 56, ауд 79
 • Тип: Реферат

  Модем

  Потребность в обмене информацией появилась у людей в глубокой древности С возникновением письменности информация на большие расстояния стала передаваться по почте Как правило, сообщения передавались пешими и конными гонцами по принципу эстафеты Появление паровоза и парохода, а в начале XX века – самолета значительно ускорило пересылку почтовых отправлений Изобретение телеграфа, телефона, радио и создание новых компьютерных средств коммуникации позволило к началу XXI века совершить качественный скачек в развитии почты Сегодня за считанные секунды можно передать информацию практически в любую т
 • Тип: Реферат

  Модем

  В последнее время модемы становятся неотъемлемой частью компьютера Установив модем на свой компьютер, вы фактически от­крываете для себя новый мир Ваш компьютер превращается из обособленного компьютера в звено глобальной сети
 • Тип: Реферат

  Модемная связь

  Редкий серьезный деловой человек, профессиональный программист или системный оператор может представить себе полноценную работу без использования такого мощного, оперативного и удобного сочетания как обычная телефонная линия, модем и компьютерная сеть.
 • Тип: Курсовая работа

  Модемные компьютерные сети

  Редкий серьезный деловой человек, профессиональный программист или системный оператор может представить себе полноценную работу без использования такого мощного, оперативного и удобного сочетания как обычная телефонная линия, модем и компьютерная сеть В то время как первые две составляющие всего лишь техническая сторона новой организации информационного обмена между пользователями, компьютерная сеть - это та глобальная идея, объединяющая разрозненных обладателей компьютеров и модемов, систематизирующая и управляющая хаотически предъявляемыми требованиями и запросами по быстрому информационном
 • Тип: Реферат

  Модемные протоколы

  Как известно, данные в компьютере представлены в цифровой форме - закодированные в виде нулей и единиц, которым физически соответствует низкий или высокий уровень напряжения Телефонная же сеть рассчитана на передачу речевых сообщений, представляемых в форме аналоговых электрических сигналов, поэтому непосредственная передача цифровой информации через телефонную сеть невозможна Итак, для преобразования форм представления информации необходимо некоторое устройство включаемое между компьютером и телефонной линией Такое устройство называют модемом (сокращение от МОДулятор-ДЕМодулятор) В общих чер
 • Тип: Реферат

  Модемы

  Без модема немыслима система электронных коммуникаций Это устройство позволяет включиться в увлекательный, а сегодня, используя последние изобретения мира телекоммуникаций, уже и просто жизненно необходимый, мир информационных потоков, электронных баз данных, электронной почты, электронных справочников, электронных досок объявлений и многого другого Возможности получения и обмена информацией с помощью модемов уже сегодня трудно переоценить, а то, что ждет нас завтра, мы не можем себе даже вообразить Электронное письмо, посланное по электронной почте в любую точку земного шара, дойдет до адреса
 • Тип: Реферат

  Модемы

  Модем представляет собой устройство, преобразующее цифровые данные в аналоговые сигналы за счет МОДуляции на передающей стороне и выполняющее обратное преобразование за счет ДЕМодуляции на приемной стороне
 • Тип: Доклад

  Модемы в сотовых сетях связи

  Передача речи составляет 90—98% графика сотовых сетей Однако объем передачи данных по таким сетям имеет тенденцию к быстрому увеличению Правильный выбор модема и его использование позволяет эффективно организовать передачу электронной почты, отправку и получение факсов с переносного компьютера Можно даже превратить его в мобильный узел своей локальной сети Для начала немного разберемся в том, какие бывают сотовые сети связи
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 495