Работы в категории Информатика, программирование, страница 206, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

  В програмному документі описані загальні відомості про мову програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++, способи структуризації та відладки програм, вбудовані елементи мови які використовувались в даній роботі
 • Тип: Сочинение

  Мова програмування Pascal

  На творчу роботу зі створення програмного засобу навчально-виховного призначення до Державної підсумкової атестації з інформатики на тему: «Теоретично-навчальна програма для вивчення Мови програмування PASCAL»
 • Тип: Дипломная работа

  Мова програмування С++

  C++ (Сі-плюс-плюс) — універсальна мова програмування високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної Розроблена Б'ярном Страуструпом (англ Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Мюррей-Хілл, Нью-Джерсі) у 1979 році та названа «Сі з класами» Страуструп перейменував мову у C++ у 1983 р Базується на мові Сі Визначена стандартом ISO/IEC 14882:2003
 • Тип: Контрольная работа

  Мовна модель сучасного простору в Excel i XML

  Ваша фірма спеціалізується на виробництві певної продукції Вважаючи показником ефективності щомісячний прибуток, побудувати найпростішу модель (поетапно, в т ч і діаграму впливу) для вивчення можливості подальшого розширення фірми (вважати, що попит на виріб не залежить від його ціни) Модель представити у вигляді електронної таблиці Excel (в режимі обчислень та в режимі формул) Назву фірми, вид виробу (один), види необхідних інгредієнтів (два) та початкові значення вхідних змінних задати самостійно
 • Тип: Доклад

  Мода на «компьютерный анализ»

  Появлению большинства новых зарубежных конструкций (автомобилей, самолетов, мостов, ракет, мостов, зданий и т д ) мы обязаны программам конечно-элементного анализа [1] Рынок, разогреваемый рекламой софтверных компаний, заставляет использовать программы анализа, зачастую не давая возможности отечественным проектировщикам реально взглянуть на их возможности Мифы о достоверности расчетов программ конечно-элементного анализа невольно заставляют задуматься о необходимости академий, университетов, НИИ и т д , ведь уровень знаний, необходимых для отрисовки модели, требуется ничтожный, а красивые раз
 • Тип: Реферат

  Моделі і методи прийняття рішень

  Широкий клас завдань у рамках прийняття рішення можна сформулювати у вигляді класичної оптимізаційної задачі: знайти рішення, за яким цільова функція досягає максимуму при заданих обмеження Оптимізацій ні задачі є предметом науки „дослідження операцій”
 • Тип: Реферат

  Моделі мультиграничної сегментації зображень

  Захист відбудеться « 18 » червня 2008 р о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64 052 01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м Харків, пр Леніна, 14
 • Тип: Доклад

  Моделі та моделювання

  Людина в будь якій діяльності постійно користується моделями У дитинстві люди граються з ляльками, будиночками, машинами – зменшеними копіями реальних об’єктів Дорослі також використовують моделі підчас спорудження будинку або пошиття костюму, створення ілюстрованого журналу або розрахунку польоту ракети
 • Тип: Контрольная работа

  Моделі та структури даних

  В програмуванні та комп'ютерних науках структури даних - це способи організації даних в комп'ютерах Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, які можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання машинного часу та пам'яті комп'ютера для виконання найбільш критичних операцій Відома формула "Програма = Алгоритми + Структури даних" дуже точно вираж
 • Тип: Реферат

  Модели IP протокола (Internet protocol) с учётом защиты информации

  Получены модели IP- протокола в шести формах математического представления на основе блок-схемы алгоритма функционирования IP-протокола и аппарата сетей Петри (СП) Назначение каждой модели - в отражении совершенно определенных аспектов моделируемого протокола
 • Тип: Реферат

  Модели аналоговых пассивных компонентов программного пакета MicroCAP-7

  1 Встроенные математические модели стандартных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, независимые и зависимые источники сигналов, вентили и др , которые не могут быть изменены пользователями; можно только изменять значения их параметров;
 • Тип: Курсовая работа

  Модели жизненного цикла автоматизированных информационных систем

  Современное общество невозможно представить без компьютера Они настолько широко и глубоко внедрились в нашу жизнь, что очень трудно назвать какую-либо сферу деятельности человека, где они не использовались В связи с этим серьезные требования предъявляются и к аппаратной части современных компьютеров, и к используемому программному обеспечению В основном именно программное обеспечение, или, иными словами, программные продукты, обеспечивают возможность широкого использования компьютеров Стоит нам переустановить программное обеспечение компьютера или добавить какой-либо новый программный продукт
 • Тип: Реферат

  Модели знаний и данных

  Информация с которой имеют дело ЭВМ, разделяется на процедурную и декларативную Процедурная информация овеществлена в программах,которые выполняются в процессе решения задач, декларативная – в данных с которыми эти программы работают Стандартной формой представления информации в ЭВМ является машинное слово, состоящее из определенного для данного типа ЭВМ числа двоичных разрядов – битов Однако в ряде случаев машинные слова разбиваются на группы по восемь двоичных разрядов которые называются байтами
 • Тип: Контрольная работа

  Модели и методы принятия решения

  Теперь рассмотрим, как графически интерпретируются неравенства Каждое неравенство делит плоскость (х1, х2) на два полупространства, которые располагаются по обе стороны прямой, которая соответствует данному неравенству
 • Тип: Контрольная работа

  Модели оптимального размещения файлов в вычислительной сети

  На основании полученных данных выполняем расчет среднего времени обслуживания запроса соответствующего типа, инициированного на узле Ki и общее среднее время ответа на запрос по всей вычислительной системе с помощью формул приведенных ниже:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 495