Работы в категории Информатика, программирование, страница 197, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Контрольная работа

  Метод потенциалов для решения транспортной задачи

  IIэтап Выделение из небазисных переменных вводимой в базис переменной (метод потенциалов) Если все небазисные переменные удовлетворяют условию оптимальности, то следует закончить вычисления; в противном случае — перейти к III этапу
 • Тип: Реферат

  Метод пошаговой детализации в программировании

  Для создания “хороших” программ необходимо придерживаться определенных правил программирования В связи с этим представляет интерес рассмотреть новый подход к разработке программ, получившей достаточно широкое распространение в последние годы - структурное программирование
 • Тип: Реферат

  Метод приоритетов для задач разработки расписаний

  Конечно, это целый класс задач, но мы далее будем говорить только об одном представителе этого класса - задаче составления расписания учебных занятий Однако этот представитель очень ярок и нам его будет достаточно
 • Тип: Курсовая работа

  Метод программирования и схем ветвей в процессах решения задач дискретной оптимизации

  Дискретная оптимизация как раздел математики существует достаточно давно Оптимизация - это выбор, т е то, чем постоянно приходится заниматься в повседневной жизни Термином "оптимизация" в литературе обозначают процесс или последовательность операций, позволяющих получить уточненное решение Хотя конечной целью оптимизации является отыскание наилучшего или "оптимального" решения, обычно приходится довольствоваться улучшением известных решений, а не доведением их до совершенства Поэтому под оптимизацией понимают скорее стремление к совершенству, которое, возможно, и не будет
 • Тип: Реферат

  Метод Симпсона на компьютере

  Определенный интеграл от функции, имеющей неэлементарную первообразную, можно вычислить с помощью той или иной приближенной формулы. Для решения этой задачи на компьютере, среди прочих, можно воспользоваться формулами прямоугольников,
 • Тип: Реферат

  Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

  Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сидоров Микола Олександрович, Національний авіаційний університет, декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
 • Тип: Контрольная работа

  Методи захисту платежів в мережі інтернет

  Слабким місцем мережної інфраструктури є незахищені канали зв'язку, де існує можливість появи неіснуючих платежів, перехоплення та несанкціонованого використання платіжних даних, інших проявів шахрайства та зловживань Такі випадки траплялися в Іntегnеt Існують два шляхи захисту передачі інформації: ізолювання мережі, яка використовується для обробки платежів, тобто використання приватних мереж, і шифрування даних
 • Тип: Реферат

  Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення

  Робота виконана на кафедрі математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 • Тип: Контрольная работа

  Методи поліпшення растрових зображень

  Для цього примітиву наступні в командних дужках вершини (тобто функції glvertex) задають попарно координати початку і кінця кожного відрізка прямої. Написавши коротенький алгоритм в програмному середовищі Delphi ми отримаємо лінію.
 • Тип: Реферат

  Методи роботи з текстовим процесором Microsoft Word

  Текстовий процесор Microsoft Word — програма, призначена для роботи в системі Windows, а тому її інтерфейс, подібний до інтерфейсів інших Windows-програм Це стосується структури вікна програми, назв деяких команд, вигляду діалогових вікон тощо Проте є у ньому і специфічні елементи, призначені для виконання завдань, пов'язаних з обробкою тексту
 • Тип: Контрольная работа

  Методи розробки структури програми

  У якості модульної структури програми прийнято використовувати деревоподібну структуру, яка відображує принцип спадаючого проектування У вузлах такого дерева розміщаються програмні модулі, а спрямовані дуги (стрілки) показують статичну підпорядкованість модулів, тобто кожна дуга показує, що в тексті модуля, з якого вона виходить, мається посилання на модуль, у який вона входить Іншими словами, кожен модуль може звертатися до підлеглих йому модулів, тобто виражається через ці модулі При цьому модульна структура програми, у кінцевому рахунку, повинна включати і сукупність специфікацій модулів, щ
 • Тип: Курсовая работа

  Методи та засоби захисту інформації

  Все частіше для добування важкодоступній (охороняється) інформації використовуються електронні пристрої перехоплення мовної інформації (закладні пристрої), що впроваджуються у службові приміщення Тому виявлення електронних пристроїв перехоплення інформації є одним з важливих напрямків забезпечення інформаційної безпеки підприємств, установ і організацій, незалежно від форми їх власності Для правильного вибору складу апаратури при виявленні закладних пристроїв необхідно знати принципи їх роботи та основні характеристики
 • Тип: Реферат

  Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

  Актуальність теми Важливим завданням у високотехнологічних галузях промисловості, зокрема авіаційній, космічній, атомній, машинобудуванні тощо є неруйнівний контроль та дефектоскопія Дистанційне знаходження дефектів (порожнин, тріщин, неоднорідностей матеріалів) забезпечують методи, що ґрунтуються на комп’ютерній томографії У неруйнівному контролі вони дозволяють визначити розміри, форму, місцеположення дефектів у суцільних середовищах та конструкційних матеріалах
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення основних послуг Інтернет

  Початок 90-х років пройшов під знаком стрімкого розвитку Інтернету Компанії й окремі користувачі усе більше переконувалися в зручності практично миттєвої передачі пошти, новин і будь-якої іншої комп'ютерної інформації в будь-яку точку земної кулі
 • Тип: Дипломная работа

  Методика восстановления данных при различных файловых системах

  В связи с тем, что Сулейманов Эскандер в достаточной степени знает принцип работы устройств персонального компьютера, то проект практикант выполнил самостоятельно и данный проект может являться инструкцией по наладке и обслуживанию устройств персонального компьютера Практическая реализация также проведена самим практикантом
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 495