Работы в категории Информатика, программирование, страница 175, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерна графіка

  Знання з інженерної графіки необхідні тому, що вся технічна документація виконується відповідно до вимог, діючих у нашій країні стандартів (формати, масштаби, лінії креслення, шрифти, зображення, нанесення розмірів та шорсткості поверхонь)
 • Тип: Реферат

  Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

  Технологію та методику комп`ютерної обробки внутрішньобанківської інформації розглянемо на прикладі розрахункових та касових операції, які належать до основних і найбільш трудомістких та відповідальних у банківській діяльності Для виконання цих операцій завжди насамперед застосовувалась обчислювальна техніка Сьогодні в інтегрованих банківських системах комплекс розрахункових і касових операцій становить підсистему, головне призначення якої – автоматизувати проведення (виконання) розрахункових і касових операцій, їх облік, контроль і складання звітності про рух коштів на рахунках клієнтів та б
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерна технологія графогеометричного моделювання. Взаємозвязок 2D 3D комп'ютерної графіки

  AutoCAD - універсальна система автоматизованого проектування (САПР) фірми Autodesk (США), що завоювала найбільшу популярність у всьому світі - 76% користувачів працюють в середовищі AutoCAD Навики роботи в середовищі AutoCAD необхідні для кожного інженера, оскільки саме ця система використовується на багатьох підприємствах
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

  Пояснююча записка складається з основних розділів, які пов’язані з аналізом й обґрунтуванням теми курсової роботи, призначенням і областю застосування, описом функціональних можливостей програми, вибором технічних і програмних засобів, організації вхідних та вихідних результатів, розглядом очікуваних техніко – економічних показників та списком використаних джерел літератури при розробці програмного продукту Пояснювальна записка містить відомості про сенсори, підсилювачі, АЦП, способи обміну даними через паралельні порти
 • Тип: Дипломная работа

  Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

  Пояснююча записка складається з основних розділів, які пов’язані з аналізом й обґрунтуванням теми курсової роботи, призначенням і областю застосування, описом функціональних можливостей програми, вибором технічних і програмних засобів, організації вхідних та вихідних результатів, розглядом очікуваних техніко – економічних показників та списком використаних джерел літератури при розробці програмного продукту Пояснювальна записка містить відомості про способи обміну даними через послідовні порти, протоколи передачі даних, характеристики каналів зв’язку
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

  Доповнення персональних комп’ютерів (мікроЕОМ) набором змінних плат (аналого-цифровим і цифро-аналоговим інтерфейсом) перетворює комп’ютери на могутній засіб вимірювання з десятками вимірювальних функцій при відповідному програмному забезпеченні Такі засоби вимірювання називаються комп’ютерно-вимірювальними системами (КВС)
 • Тип: Статья

  Кому нужна Vista?

  Хватит ли мощности вашего компьютера для перехода на Vista? Все ли ваши программы будут поддерживаться новой ОС? Как безопасно перенести данные? В этой статье вы найдете ответы на важные вопросы, связанные с переходом на Vista
 • Тип: Реферат

  Кому потрібні – шифрувальні засоби

  Сучасні операційні системи, а також більшість відомих прикладних пакетів обробки електронних документів, починаючи з простих і до найскладніших, обов'язково включають функції захисту оброблюваної інформації від несанкціонованого (стороннього) доступу і зміни Як правило, ці функції утілюють ті або інші криптографічні алгоритми захисту документів від підробки і несанкціонованого доступу Тому, можна упевнено говорити, що криптографічні функції в будь-якій сучасній автоматизованій інформаційній системі є її важливими і невід'ємними частинами, хоч і невеликими за об'ємом
 • Тип: Курсовая работа

  Конвеер Р4

  1999 год стал не слишком удачным годом для Intel И Direct RDRAM был воспринят индустрией без особого энтузиазма, и VIA более чем удачно сыграла со своим Apollo Pro133/133A Что касается процессоров, то не все было гладко и здесь AMD, наконец, смогла полностью использовать весь потенциал своих инженеров и предложить процессор, выводящий ее из рыночной ниши производителя недорогих процессоров уровня Low-End и чуть выше Более того, ее Athlon, вышедший на полгода позже Pentium III, оказался весьма и весьма перспективным процессором в плане роста тактовой частоты Предположительно, в конце 2000 года
 • Тип: Курсовая работа

  Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа

  При знакомстве с языком СИ, особенно после изучения Паскаля и Бейсика, погружение в детали его изобразительных средств может затушевать важную мысль: хотя на СИ можно написать практически любую прикладную программу, он изначально для этого не предназначен СИ является результатом эволюционного развития языков создания системных программных средств Если в прикладном программировании эволюция шла от Фортрана к Алголу, Коболу, Паскалю и т д , то в системном - от Ассемблеров, привязанных к архитектуре ЭВМ, к СИ, для которого созданы трансляторы, делающие его хоть и независимым от архитектуры, но н
 • Тип: Курсовая работа

  Конвертеры и перекодировщики

  Цель и содержание курсовой работы - обзор различных методик и программ, позволяющих перекодировать фильм с DVD в более приемлемый формат, занимающий гораздо меньше места, но без серьезной потери качества
 • Тип: Реферат

  Конвертирование образовательного контента из форматов офисных приложений компании MicroSoft

  Моделирование автоматизированной системы конвертирования контента (АСКК) выполнено по объектно-ориентированной технологии Для представления модели был использован универсальный язык моделирования UML Ниже приведено описание в нотации UML трех базовых моделей системы конвертирования в объектно-ориентированном представлении:
 • Тип: Реферат

  Конечные автоматы

  ловку на входной ленте (вход- ную головку) и управляющее устройство с конечным числом состояний (рис 1) Конечный автомат М можно представить в виде пятерки (S, I,  1б 0,  1s0 0, F), где 1) S - множество состояний  1управляющего устройства 0, 2) I -  1входной алфавит  0(каждая клетка входной ленты со
 • Тип: Курсовая работа

  Конкатенація строк Assembler

  Метою курсової роботи було отримання необхідних навичок для програмування на машино-орієнтованій мові Асемблер У перший частині роботи згідно за варіантом завдання були розроблені граф-схеми алгоритмів, які допомогли наглядно представити задачу, розбити її на декілька менших задач та опанувати логіку завдання, що дало змогу перейти до розробки кода, тобто до другої частини При розробці кода був використан компілятор MASM32 v8 2 Полний код програми можна побачити у додатку до курсової роботи Також приведено пояснення коду, якщо його опанування викликало якісь труднощі та примір роботи функції
 • Тип: Реферат

  Консолидация данных в Excel

  В Excel данные, используемые для обработки и анализа, могут размещаться в разных ячейках и диапазонах ячеек одного листа, на нескольких листах одной книги и даже в различных книгах При этом с помощью консолидации и связывания объектов процесс получения и отображения результатов обработки данных можно существенно упростить
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 495