Работы в категории Информатика, программирование, страница 174, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Компьютеры в образовании

  Использование компьютера в обучении давно рассматривается как панацея от многих бед образования Но компьютер оказался практически бессильным перед примитивной системой школьных ритуалов «введения» знаний, их «закрепления» в памяти и «проверки» усвоения - каких-то стандартных текстов, правил или формул
 • Тип: Курсовая работа

  Компьютеры в сфере обслуживания

  Главным направлением перестройки менеджмента и его радикального усовершенствования, приспособления к современным условиям стало массовое использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе
 • Тип: Реферат

  Компьютеры: преступления, признаки уязвимости и меры защиты

  Ответственность за защиту информации лежит на низшем звене руководства. Но также кто-то должен осуществлять общее руководство этой деятельностью, поэтому в организации должно иметься лицо в верхнем звене руководства, отвечающее за
 • Тип: Реферат

  Компютри и автоматика

  Какво е компютър? А Компютърът е електронно устройство, което може да получи набор от инструкции, или програма, и след изпълнението на тази програма, като извършва изчисления на цифрови данни или чрез съставяне и съгласуване на други форми на информация Thesis данни: - В съвременния свят на високи технологии, които не са могли да дойде за изключение за развитие на компютъра Различни видове и размери на компютри намерите използва цялото общество за съхраняване и обработка на данни от тайна правителствена файлове към банкови сделки с лични сметки на домакинствата Компютри имат откри нова ера в
 • Тип: Реферат

  Компютърни престъпления

  Това е краят на седмицата, имате какво да правя, така че да реши да си поиграем на вашия компютър Ти го включите и след това започнат, да започнете да призовава хората с вашия модем, който свързва към друг свят, с хора като теб при натискане на бутон далеч Това е добре, но това, което се случва, когато започнете да получавате в други файлове народи компютър Тогава тя се превръща в престъпление, но това, което е наистина компютърни престъпления, очевидно то е свързано с използването на компютър, но какви са тези престъпления Ами те са: Сух, Phreaking, & софтуерното пиратство За начало ще започ
 • Тип: Реферат

  Компютърни технологии

  Компютъризирана света от първия компютър е направено в края на петдесетте години, технологията е разработена изключително Компютри, която е на мястото на хол тогава, сега се прави в кредитна карта формати Все повече и повече райони се поемат от компютъра Тъй като компютрите са в състояние на обработка на големи количества данни в един много кратък период от време, те са много подходящи за текстообработка Аз предполагам, че тя няма да бъде дълъг до всички архиви на хартиен носител се заменят с магнитни ленти и дискети А дискета може да съдържа много повече данни, отколкото писмено страница, и
 • Тип: Реферат

  Компютърните вируси

  През последното десетилетие, компютърни и мрежови технологии е видял огромен растеж Този растеж обаче, не е дошъл без цена С появата на информационното магистрала, тъй като това е измислен, нова методология на престъпността е бил създаден Електронни престъпност е отговорен за някои от най финансово опустошителни victimizations в обществото В близкото минало, обществото е видял злобен редакция на правосъдието отдел уеб страница (1), неоторизиран достъп до класифицирана файлове в правителството компютър, телефон карти и измамите с кредитни карти и електронно присвояване Всички тези престъпления
 • Тип: Учебное пособие

  Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

  постійне (резидентне) розміщення в оперативній пам’яті від моменту звернення до ураженого об’єкта до моменту вимкнення комп’ютера і ураження все нових і нових об’єктів; примусове перезавантаження операційної системи;
 • Тип: Реферат

  Комп’ютерні віруси. Класифікація

  Комп’ютерний вірус – спеціально написана невелика за розміром програма (тобто деяка сукупність виконуваного коду, призначена для заподіяння руйнівних дій ) Вона може «приписувати» себе до інших програм («заражати» їх ), створювати свої копії і вбудовувати їх у файли, системну ділянку комп’ютера тощо,а також виконувати різноманітні небажані дії
 • Тип: Контрольная работа

  Комп’ютерні мережі

  Міжрівневі взаємодії відбуваються при передачі даних по мережі - це процес відправлення повідомлень з одного місця в інше Стек протоколів описує в термінах моделі OSI елементи, необхідні для доставки повідомлень за їх призначенням Процес передачі досить складний, оскільки додатки, що генерують повідомлення, висувають різні вимоги Деякі сеанси обміну повідомленнями складаються з коротких запитів і відповідей, які мають бути прийняті і відправлені якнайшвидше і з мінімальною витратою ресурсів Інші мережні транзакції, містять у собі передачу великої кількості даних, які мають бути доставлені при
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерні мережі архітектури WiMAX

  В даній курсовій роботі розроблено проект комп’ютерної мережі масштабу чотирьохповерхового будинку, побудованої на базі технології Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), розглянуто її характеристики, переваги та обмеження WiMAX – являється технологією безпровідного зв'язку, що забезпечує широкосмуговий зв'язок на значні відстані зі швидкістю, порівняною з кабельними з'єднаннями
 • Тип: Контрольная работа

  Комп’ютерні мережі та їх призначення

  Розташований на вершині стеку протоколів Прикладний рівень є джерелом і приймачем для всіх переданих через мережу повідомлень Усі процеси ініціюються доданком, якому потрібно одержати доступ до мережного ресурсу, але процеси Прикладного рівня, не обов’язково є самими додатків Наприклад, при використанні текстового процесора для відкриття документа, збереженого на сервері, запит перенаправляється в локальну мережу Сам текстовий процесор не передбачає процесу Прикладного рівня, необхідного для доступу до файлу У більшості випадків цю функцію виконує елемент операційної системи, що вміє розрізня
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерні мережі. Аналіз роботи і оптимізація

  Яке призначення мережі? Для того щоб відповісти на це питання, давайте почнемо з її назви Слово «корпорація» означає об'єднання підприємств, що працюють під централізованим керуванням і вирішують загальні задачі Корпорація є складною, багатопрофільною структурою і внаслідок цього має розподілену ієрархічну систему керування Крім того, підприємства, відділення й адміністративні офіси, що входять у корпорацію, як правило, розташовані на великій відстані один від одного Для централізованого керування таким об'єднанням підприємств використовується корпоративна мережа У її склад можуть входити маг
 • Тип: Реферат

  Комп’ютерні технології

  Винахід 15-річного школяра з Піттсбурга нині коштує світовому бізнесу кілька мільярдів доларів щорічно Експерти кажуть, що цифра збільшуватиметься – електронне шахрайство набагато небезпечніше за популярний в минулому промисловий шпіонаж Покарати зловмисників майже неможливо
 • Тип: Курсовая работа

  Комп’ютерні тренажерні системи

  У сьогоднішніх економічних умовах, коли навіть дрібний ремонт загрожує перетворитися на нерозв'язну проблему, ціна помилок оперативного персоналу виробництв з складним технологічним устаткуванням багато разів зростає Особливої важливості набуває якісне навчання і постійна підтримка кваліфікації і готовності персоналу, його протиаварійні тренування Машинний (комп'ютерний) експеримент дозволяє не тільки сформувати моторно-рефлекторні навики дій в складних ситуаціях, але і наочно показати фізичну суть процесів, що протікають в устаткуванні, їх взаємну залежність, а також ряд істотних тонкощів, я
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 495