Работы в категории Информатика, программирование, страница 110, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

  Один з актуальних напрямів інформатики — інтелектуалізація інформаційних технологій Це означає, що користувач, застосовуючи комп'ютерні технології, зможе не тільки одержувати відомості на основі обробки даних, але і використовувати накопичений досвід і знання професіоналів
 • Тип: Доклад

  Застосування електронного цифрового підпису

  Електронний підпис - данні в електронній формі, які приєднуються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для перевірки цілісності даних та ідентифікації особи, яка підписала ці дані
 • Тип: Реферат

  Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

  Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиної бази моделей полягає в опису обчислень об'єктивно і не­залежно від застосування, що має на меті охоплення якомога шир­шого діапазону прикладних задач
 • Тип: Учебное пособие

  Захист інформації

  Конспект лекцій до дисципліни Захист інформації для студентов спеціальностей 7 090701, 8 090701 "Радіотехніка", 7 090703, 8 090701 “Апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення” очної і безвідривної форм підготовки бакалаврів / Укл : Ю С Ямпольський, І І Маракова – Одеса: ОНПУ, 2007 – 47 с
 • Тип: Курсовая работа

  Захист інформації в інформаційних системах

  Знання критеріїв оцінки інформаційної безпеки здатне допомогти при виборі і комплектуванні апаратно-програмної конфігурації Крім того, в своїй повсякденній роботі адміністратор безпеки вимушений хоча б до деякої міри повторювати дії сертифікуючих органів, оскільки обслуговувана система швидше за все час від часу зазнає зміни, і потрібно по-перше, оцінювати доцільність модифікацій і їх результату, а, по-друге, відповідним чином коректувати повсякденну практику користування і адміністрування Якщо знати, на що звертають увагу при сертифікації, можна концентруватися на аналізі критично важливих,
 • Тип: Курсовая работа

  Захист від несанкціонованого доступу

  До механічних засобів захисту ставляться різноманітні кришки і чохли з замками (що замикають, наприклад, дисковод гнучких дисків або мережний вимикач), клейкі пластини для приклеювання термінала до комп'ютера, а комп'ютера до столу, помешкання що замикаються із сигналізацією і багато інших
 • Тип: Учебное пособие

  Захист данних

  Забезпечення безпечної діяльності комп'ютерних систем необхідне для будь-яких підприємств і установ починаючи від державних організацій і закінчуючи невеликими приватними фірмами, не залежно від виду їх діяльності Розходження полягає лише в засобах, методах та в обсязі забезпечення безпеки
 • Тип: Реферат

  Захист программного забезпечення

  У науковій і науково-популярної літератури, присвяченої проблемам захисту програмних продуктів, часто вживаються загальні назви «захист від нелегального копіювання», «захист від несанкціонованого використання» Нерідко мова йде про «захист від нелегального використання» або «захисту від піратського копіювання» Необхідно підкреслити, що як би не називалася захист програмного продукту, спрямована вона перш за все на захист авторських прав його творця
 • Тип: Курсовая работа

  Захист програмного забезпечення

  Безпека програмного забезпечення в широкому змісті є властивістю даного програмного забезпечення функціонувати без прояву різноманітних негативних наслідків для конкретної комп'ютерної системи Під рівнем безпеки програмного забезпечення (ПЗ) розуміється ймовірність того, що при заданих умовах у процесі його експлуатації буде отриманий функціонально придатний результат Причини, що призводять до функціонально непридатного результату, можуть бути різними: збої комп'ютерних систем, помилки програмістів й операторів, дефекти в програмах При цьому дефекти прийнято розглядати двох типів: навмисні й
 • Тип: Курсовая работа

  Захист файлів від запису

  До механічних засобів захисту відносяться різноманітні кришки і чохли з замками (що замикають, наприклад, дисковод гнучких дисків або мережний вимикач), клейкі пластини для приклеювання термінала до комп'ютера, а комп'ютера до столу, помешкання що замикаються із сигналізацією і багато інших
 • Тип: Реферат

  Захищені протоколи

  Одна з основних причин успіху віддалених атак на розподілені обчислювальні мережі полягає у використанні мережних протоколів обміну, які не можуть надійно ідентифікувати віддалені об’єкти, захистити з’єднання та дані, що передаються по ньому Тому цілком природньо, що в процесі функціонування Internet були створені різні захищені мережні протоколи, що використовують криптографію як з закритим, так і з відкритим ключем Класична криптографія з симетричними криптоалгоритмами передбачає наявність у передавальної та приймаючої сторін симетричних (однакових) ключів для шифрування та дешифрування пов
 • Тип: Контрольная работа

  Зашита информации - методы и объекты

  Изменения, происходящие в экономической жизни России – создание финансово-кредитной системы, предприятий различных форм собственности и т п - оказывают существенное влияние на вопросы защиты информации Долгое время в нашей стране существовала только одна собственность – государственная, поэтому информация и секреты были тоже только государственные, которые охранялись мощными спецслужбами
 • Тип: Курсовая работа

  Защита баз данных

  Современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого предприятия ли учреждения.
 • Тип: Реферат

  Защита баз данных. Access 2000

  В самом общем смысле база данных – это набор записей и файлов, организованных особым образом. В компьютере, например, можно хранить фамилии и адреса друзей или клиентов.
 • Тип: Дипломная работа

  Защита данных от несанкционированного доступа

  Появившиеся в начале 80-ых персональные ЭВМ (ПЭВМ или ПК) прочно вошли во все сферы человеческой деятельности Вместе с ними у эксплуатирующих ПЭВМ организаций и ведомств возникли и многочисленные проблемы Одна из них — защита информации Согласно статистическим данным более 80% компаний и агентств несут финансовые убытки из-за нарушения безопасности данных
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 495