Работы в категории Информатика, программирование, страница 105, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Статья

  Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

  Постановка проблеми Автоматизація роботи вузів, як і будь-яких інших структур науки і бізнесу досить актуальна Вона дозволяє зосередити зусилля на першочергових справах, а інші перекласти на техніку В результаті непроста рутинна робота виконується швидко і ефективно
 • Тип: Курсовая работа

  Економічні задачі лінійного програмування і методи їх вирішення

  Розвиток сучасного суспільства характеризується підвищенням технічного рівня, ускладненням організаційної структури виробництва, поглибленням суспільного поділу праці, пред'явленням високих вимог до методів планування і господарського керівництва У цих умовах тільки науковий підхід до керівництва економічним життям суспільства дозволить забезпечити високі темпи розвитку народного господарства
 • Тип: Контрольная работа

  Економічна інформатика

  Засобами текстового редактора створити титульну сторінку контрольної роботи На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифр, номер варіанту Назву дисципліни оформити в вигляді шрифтів типу WordArt У верхньому правому куту титульної сторінки вставити емблему (малюнок) на комп’ютерну тематику
 • Тип: Курсовая работа

  Електронні архівні публікації в Інтернеті

  З того часу, як абревіатура «WWW» увійшла до нашого лексикону, минуло не так багато років, однак, важливість Інтернету в житті суспільства стала досить відчутною Інформаційне суспільство, яке на межі століть прийшло на зміну традиційному «паперовому», докорінно змінило діяльність архівних служб і національних архівів У наш час у багатьох архівних закладах світу користувачі мають можливість отримувати архівні документи в електронній формі Тобто архіви намагаються іти в ногу з прогресом, розуміючи важливість Інтернету в забезпеченні доступу до архівних документів та інформації Сьогодні в Інтерн
 • Тип: Реферат

  Електронні публікації

  World Wide Web(WWW) - це найвідоміша та найпопулярніша служба Iнтернета Ця глобальна, розподілена по цілому світі інформаційна гіпертекстова мультимедійна система дозволяє з'єднати в одне ціле інформацію різних видів, яка зберігається на різних комп'ютерах Нагадаємо, що інформація в WWW розповсюджується у вигляді Web-сторінок(Web-документів) Декілька Web-документів з однієї теми, що належать одному власникові чи є на одному комп'ютері, утворюють Web-вузол, який часто називають сайтом Основним принципом використання Web-сторінок є активізація гіпертекстових посилань, за допомогою яких можна зд
 • Тип: Курсовая работа

  Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

  Інтернет якось поступово й непомітно став невід'ємною частиною нашого життя, і в багатьох користувачів слово «пошта» у наші дні асоціюється саме з e-mail, а для зв'язку сьогодні все частіше відкривають «аську», замість того щоб набрати номер на телефонному апараті В онлайні тепер можна знайти найрізноманітніші сервіси, починаючи від замовлення квитків у театр і закінчуючи покупкою комп'ютера або іншої побутової техніки Не дивно, що сервіси перекладу й електронних словників також доступні в онлайні Перевести Інтернет сторінку або e-mail, що надійшов від західного партнера, або витримку з докум
 • Тип: Контрольная работа

  Електронна комерція

  Існування загальносвітових комп'ютерних мереж викликає невпізнанні зміни у людському суспільстві Зменшується залежність від таких факторів як відстань та місцезнаходження, зникають кордони та обмеження для переміщення інформації Завдяки Іntегnеt виникає єдина телекомунікаційна інфраструктура, і більшість споживачів у всьому світі незабаром матимуть можливість користуватися рядом послуг та здійснювати купівлю товарів, залишаючись вдома Це означає, що велика частка комерційних операцій перейде з традиційної сфери до нового комунікаційного середовища, у зв'язку з чим виникнуть нові типи комерцій
 • Тип: Реферат

  Електронна комерція і електронний ринок

  Втілення електронного ринку на сучасному етапі викликало істотні зміни в традиційної економіці Змінилися базові стосунки і моделі ведення бізнесу: від панування в них виробника, а потім посередника, – до очолюючої ролі споживача; від масового виробництва – до виготовлення на замовлення; від цінності матеріальних ресурсів і активів – до цінності інформації, знань і інтелекту
 • Тип: Реферат

  Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

  На сьогодні існують самі різні організації: комерційні і некомерційні, приватні і державні Організації бувають дослідницькі, добродійні, суспільні Деякі зайняті переважно виробничою діяльністю Деякі спеціалізуються на торгівлі або управлінні Є зовсім невеликі організації, наприклад маленький магазин поряд з вашим будинком А є транснаціональні корпорації з відділеннями в 100 країнах світу Структура і функції організацій можуть бути найрізноманітнішими і визначаються областю діяльності і культурними традиціями Люди об'єднуються в організації, щоб разом ефективніше вирішувати завдання, що стоять
 • Тип: Реферат

  Електронне растрування

  У традиційному методі автотипні зображення отримували, фотографуючи оригінал через спеціальний оптичний прилад – растр Фотомеханічний растровий ефект дозволяє одержати зображення у вигляді окремих елементів, площа яких визначається кількістю світла, що надходить від відповідних частин оригіналу на чуттєвий шар
 • Тип: Доклад

  Електронний цифровий підпис

  Розвиток глобальних комунікацій в діловому і повсякденному житті привів до появи нової області взаємовідносин, предметом яких є електронний обмін даними У такому обміні даними можуть брати участь органи державної влади, комерційні і некомерційні організації, а також громадяни в своїх офіційних і особистих стосунках
 • Тип: Реферат

  Елементи та структура програми мови Паскаль

  Мову програмування Паскаль розробив Ніклаус Вірт у Швейцарському технологічному інституті в Цюріху на базі мови Алгол – 60 Сьогодні її широко застосовують як засіб для вивчення програмування Вона завоювала велику популярність, що можна пояснити такими чинниками
 • Тип: Курсовая работа

  Емпіричне дослідження програмного забезпечення

  Значення експертних оцінок отримати з лабораторної роботи № 5, значення метрик (прямих та непрямих) отримати з лабораторної роботи № 6 Метрики та експертні оцінки повинні бути отримані для одних і тих самих проектів Для достовірності отриманих даних по кожній метриці повинно бути отримано не менше 2000 значень (з лабораторної роботи № 6), експертних оцінок – не менше 15-и Залежності будувати між 5-ма прямими метриками та експертною оцінкою, 5-ма непрямими метриками та експертною оцінкою (використати метрики з лабораторної роботи № 6)
 • Тип: Реферат

  Если разобрать компьютер (Доклад)

  Наиболее “весомой” частью любого компьютера является системный блок (иногда его называют компьютером, что является недопустимой ошибкой) Внутри него расположены блок питания, плата с центральным процессором (ЦП), видеоадаптер, жесткий диск, дисководы гибких дисков и другие устройства ввода / вывода информации Зачастую видеоадаптер и контроллеры ввода/ вывода размещены прямо на плате ЦП В системном блоке могут размещаться средства мультимедиа: звуковая плата и устройство чтения оптических дисков - CD-ROM Кроме того, в понятие “компьютер” входит клавиатура и монитор Манипулятор мышь является не
 • Тип: Реферат

  Если разобрать компьютер…

  КОМПЬЮТЕР (англ Computer, от лат computo — считаю), машина для приема, переработки, хранения и выдачи информации в электронном виде, которая может воспринимать и выполнять сложные последовательности вычислительных операций по заданной инструкции — программе11
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 495