Работы в категории Иностранный язык, страница 297, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

  У світі сучасних інформаційних технологій особливо виділяє-ться всесвітня мережа Internet. Опорним елементом в цій мережі є сервера баз данних. Саме на сервері зберігається інформація до якої можуть отримати доступ користувачі.
 • Тип: Доклад

  Шекспир \english\

  The facts are very few Shakespeare was probably born on the 23rd of April, 1564, in Stratford-on Avon His father was a respectable shopkeeper, and dealt in wool, skins, leather, gloves His mother, Mary Arden, was a farmer's daughter William was the eldest of eight children We know that when Shakespeare was 18, he married Anne Hathaway, a woman eight years older than himself, that in 1583 Susanna, their first child, was born, and that twins Hamnet and Judith followed in 1585 At the age of 22 Shakespeare left Stratford alone, for London He is reputed to have been all manner of things, from sailo
 • Тип: Сочинение

  Школа в моей жизни

  Нашу школу основал Куников Цезарь Львович – участник Великой Отечественной войны Он внес большой вклад в ее развитие Школа играет большую роль в моей жизни Прежде всего, школа нас учит культуре, поведению в общественных местах, общению со сверстниками, старшим поколением и, конечно же, терпению предстоящим трудностям взрослой жизни В школе мы получаем наше первое образование, которое так необходимо для дальнейшего получения более углубленных знаний
 • Тип: Реферат

  Шляхи становлення літературних мов

  Якщо питання про походження мов залишається у сфері гіпотези і багато в чому вирішується дедуктивно, то питання про становлення реально існуючих мов чи тих, що існували раніше, а також мовних сімей повинен вирішуватись на основі реальних історичних даних А так як немає, не було і не може бути мови поза його носіями, то і запитання про становлення та розвитку тих чи інших мов не можна вирішувати за допомогою однієї лише лінгвістики
 • Тип: Курсовая работа

  Шматварыянтнасць літаратурнай мовы ў яе пісьмовай і вуснай форме на тэрыторыі Беларуси

  Становішча мовы ў грамадстве залежыць ад рада фактараў: характару і стану самога грамадства, узроўню развіцця мовы, моўнай палітыкі дзяржавы і да т п У дадзеным дыпломным праекце знайшлі адлюстраванне моўная палітыка дзяржаўных уладаў Беларусі; грамадскі статус беларускай мовы і некаторыя яе асаблівасці, якімі яна характарызуецца ў сучасны час; узаемадзеянне беларускай і рускай мовы; шляхі вырашэння заняпаду статуса беларускай мовы і г д
 • Тип: Шпаргалка

  Шпаргака по психологии \укр\

  Спілкування - це “процес взаємозв’язку і взаємо дії суспільних об’єктів (класів груп осіб) у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, здібностями, уміннями, навичками, а також результатами діяльності”
 • Тип: Топик

  Шпаргалка по лексикологии

  The intensification of some features of the concept in question is realized in a device called simile S must not be confused with ordinary comparison They represent two diverse processes C means weighing two objects belonging to one class of things with the purpose of establishing the degree of their sameness or difference To use S is to characterize one object by bringing it into contact with another object belonging to an entirely different class of things C takes into consideration all the properties of the two objects, stressing the one that is compared S excludes all the properties of the
 • Тип: Шпаргалка

  Шпаргалка по украинскому языку

  Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідковогохарактеру Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті,
 • Тип: Шпаргалка

  Шпаргалка по философии

  Ф-ия – наука о сущностях Сущность – цельное, неделимое ( у Платона – идея дерева) Что есть человек, какова его сущность ? К-ая наука стремится открыть закон, а Ф-ия должна ответить на вопрос что такое закон?
 • Тип: Шпаргалка

  Шпаргалка по экономике укр

  Облік наявності і руху іноземної валюти ведеться на рахунку “Поточні рахунки в іноземній валюті”, аналітичний облік операціцй на якому організується по кожному з відкритих у банках рахунків для збереження коштів в іноземній валюті, а також на окремих субрахунках “Каса”,”Розрахунки з підзвітними особами” Записи на рахунках “Поточні рахунки в іноземній валюті”, субрахунках “Каса”,”Розрахунки з підзвітними особами” проводяться на підставі виписок з банків та розрахунково-платіжних документів, по яких одержані або оплачені суми в іноземній валюті На кожному рахунку в аналітичному обліку має бути з
 • Тип: Топик

  Шпаргалки для контрольной по немецкому (средняя ступень)

  -gedrungen Gießen-goss-gegossen Verzeihen-verzirh-verziehen Dürfen-durfte-gedurft Gleiten-glitt-geglitten(скользить) Werden-wurde geworden Empfehlen-empfahl-empfohlen Graben-grub gegraben Werfen-warf-geworfen Erlöschen-erlosch-erloschen Hängen hing gehangen Wiegen-wog-gewogen Erschrecken-erschrak-er
 • Тип: Топик

  Шпаргалки по english

  I would like to tell you about shopping in the United Kingdom Marks & Spencer is Britain's favorite store Tourists love it too It attracts a great variety of customers from house wives to millionaires Princess Diana, Dustin Hoffman and the British Prime-minister are just a few of its famous customers Last year it made a profit of 529 million pounds Which is more than 10 million a week It all started 105 years ago when a young Polish immigrant Michael Marks had a stall in Leeds market He didn't have many things to sell: some cotton, a little wool, lots of buttons and a few shoelaces Above his
 • Тип: Топик

  Шпаргалки по английскому языку

  Learning foreign languages Somebody said: "English is a language that came from nowhere to conquer the world…" These words are really true and I will prove it Foreign languages are absolutely necessary for us nowadays because of our growing international contacts with all the countries of the world There are many reasons why we begin the study of a foreign language One of them is to be able to communicate with other people who use this language We may be planning to travel in one or two countries where the language is spoken If we know the language of a foreign country, we can talk t
 • Тип: Топик

  Шпоры для экзамена по англ. яз.

  St-PB is the second largest city in Russia Its population is about five million people The city is situated on the east shorn of the golf of Finland of the Baltic Sea St-PB stands on the river Neva in its delta The river is seventeen four kilometers long It is the main waterway of the city Many centuries ago these lands belong to Novgorod principality, but it the 17-century they were sired by Sweden When Peter the first came to Russian troun he launched the war against Sweden This war lasted for 21 years And known as a north war After one of the important battles Peter the first ordered to pu
 • Тип: Реферат

  Штат Техас /english/

  Stretching 1,244 km (773 mi) from east to west and 1,289 km (801 mi) from north to south, Texas, the Lone Star State, occupies almost 7 5 percent of the total U S land area--a region as large as all of New England, New York, Pennsylvania, Ohio, andnois combi- ned By 1994 Texas had grown to become the second most populous U S state, moving ahead of New York and following California It derives its name from the Spanish and Indian words tejas and tec- has, meaning "friends" or "allies " Texas shows the influence of both the Indians and the Spa- nish, French, and other European
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306