Работы в категории Иностранный язык, страница 296, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Контрольная работа

  Части речи в русском языке

  Наиболее общими и необходимыми категориями в грамматике каждого языка являются части речи С выяснения вопроса о частях речи начинается грамматическое описание любого языка Говоря о частях речи, имеют в виду грамматическую группировку лексических единиц языка, т е выделение в лексике языка определенных групп или разрядов, характеризуемых теми или иными признаками Но на каком основании выделяют группировки слов, называемые частями речи, какова их роль?
 • Тип: Контрольная работа

  Части речи русского языка

  А Итак, в действительности, видимое положение звезды оказывается смещенным относительно истинного на некоторый угол Вектор скорости Земли все время поворачивается в плоскости орбиты, вследствие чего ось телескопа тоже поворачивается, описывая конус вокруг истинного направления на звезду Соответственно, видимое положение звезды на небесной сфере описывает окружность Если направление на звезду образует с плоскостью земной орбиты угол, отличный от прямого, видимое положение звезды описывает эллипс Для звезды, лежащей в плоскости орбиты, эллипс превращается в прямую
 • Тип: Сочинение

  Частицы в русском языке

  Частица — служебная часть речи, служащая для выражения различных смысловых оттенков какого-либо члена предложения или предложения в целом, а также для образования наклонений Частица вносит дополнительные смысловые оттенки в предложение и служит для образования форм слова Неизменяемая часть речи Частица не является членом предложения
 • Тип: Реферат

  Частка як службова частина мови

  Комунікативна розминка Чи дослуха'єтеся ви до слова? Що означає для вас – дослу'хатись до рідного слова? Чи яскраві візуальні ефекти, віртуальна реальність не відсунули у тінь рідне живе слово? Чи вмієте вести бесіду? Що для вас значить бесіда? Обговоріть це з друзями
 • Тип: Курсовая работа

  Частотные группы прецедентных текстов, употребляемых различными поколениями людей

  Современная лингвистика признала своим главным объектом текст, т к человек в своей "человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создаёт текст" [1,301] Вся наша жизнь проходит в текстовом окружении, из текстов различных типов мы получаем большую часть информации о мире Помимо необходимости дать доступную информацию, человек ищет соответствующие средства связи (метафоры, цитаты, пословицы), позволяющие ярко, быстро, эмоционально и лаконично воздействовать на читателя, такие тексты в науке называются прецедентными
 • Тип: Сочинение

  Чеpвоне - то любов, а чоpне - то жуpба

  Твоpчість Дмитpа Павличка з'єднує стаpше покоління класиків укpаїнської поезії з поколінням початку 60-х pоків, яке так по-молодечому голосно заявило пpо себе Поезія Павличка не лише відобpажає свою добу, але й виpажає свою добу, чутлива до нових пpикмет часу
 • Тип: Реферат

  Чернобыльская АЭС

  Внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року в навколишнє середовище потрапила значна кількість радіонуклідів, що призвело до погіршення екологічного стану великих територій України, Білорусії та Росії В результаті найбільшої аварії на атомній електростанції в навколишнє середовище виділилося 100 МКи, з яких половина припадає на частку ксенона, приблизно 10 МКи – І – 131, 1-2 МКи – Cs – 137, 0 2 МКи – Sr – 90, та інші
 • Тип: Реферат

  Чинники формування суржику

  Суржик (буквально-невисокої якості суміш зерна різних культур – пшениці і жита, а також жита і ячменю, ячменю і вівса тощо; борошно з такої суміші) – поширена в Україні розмовна назва ненормативного індивідуального мовлення певної особи та соціолекту певної групи, що будується на основі змішування елементів двох і більше мов
 • Тип: Реферат

  Числівники в латинській мові

  розділові, (Distributiva), що позначають поняття "по-скільки"; не мають точного аналога в російській мові і переводяться кількісним числівником із приводом "по": singuli, ae, – по одному; bini, ae, – по двох і т д
 • Тип: Реферат

  Чистота речи

  Язык - это социально обработанная, исторически изменчивая знаковая система, служащая основным средством общения и представленная разными формами существования, каждая из которых имеет по крайней мере одну из двух форм реализации - устную и письменную
 • Тип: Контрольная работа

  Чистота русской речи. Значение слов и выражений

  Чистота речи обеспечивается исключением языковых элементов, чуждых литературному языку, а также отвергаемых нормами нравственности Чистота речи предполагает последовательное соблюдение стилистических и этических норм
 • Тип: Реферат

  Чорна i кольорова металургія України

  В східній Укр сформувалися унікальні прир умови для розвитку металургійного комплексу Тут зн-ся найкрупніші, що мають світове зн-ня, паливно-сировинні бази чорної металургії – Донецький камяновугільний, з коксівними марками вугілля, Криворізький залізорудний і Придніпровський марганцеворудний басейни; великі, практично невичерпні родовища вапняків, доломітів, вогнетривких глин Віддаль від Кривого Рога до центрального району Донбасу – Горлівки (по прямій) становить 345 км, а від Західного Донбасу, який доходить до Павлограда (Дніпропетровська обл), - близько 150км Між зазначеними басейнами пр
 • Тип: Реферат

  Чтение - самое полезное дело

  Как показали специальные опросы, в Швеции в рамках торговли и промышленности около 90 процентов случаев употребления иностранных языков приходится на чтение иноязычных текстов и только 10 процентов - на устное общение с иностранцами Сходные цифры можно привести и по другим странам Поэтому ориентация на развитие именно устной речи, которая все чаще встречается в наши дни в системе преподавания языков, представляется достаточно дискуссионной
 • Тип: Курсовая работа

  Чужая речь и способы ее передачи

  В любом практически тексте можно выделить речь авторскую и неавторскую - речь персонажей в художественной литературе, цитаты в научной, деловой прозе Издавна укоренившийся в грамматиках термин «чужая речь» и обозначает включенные в авторское изложение высказывания других лиц или же собственные высказывания рассказчика, о которых он вспоминает, напоминает
 • Тип: Топик

  Шарль Гуно

  Charles Gounod est né à Paris le 18 juin 1818 dans un milieu ouvert aux arts Remarquable dessinateur, artiste peintre de talent, son père avait occupé les fonctions de professeur à l'Ecole Polytechnique et de Maître de dessin des Pages de Louis XVIII Sa mère, excellente musicienne, avait été l'élève pour le piano de Louis Adam et de Hullmandel Devenue veuve en 1823, elle doit se livrer à l'enseignement du piano pour subvenir aux besoins de ses enfants Elle apprend les premiers rudiments à Charles qui manifeste des aptitudes musicales précoces
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306