Работы в категории Иностранный язык, страница 295, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

  Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності Господарюючому суб’єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції
 • Тип: Реферат

  Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

  Три десятиріччя після смерті Сталіна можна поділити на два періоди, що мають суттєві відмінності між собою Якщо перший (його називають “відлигою”) був спробою хоч частково реформувати тоталітарну радянську систему, то другий став часом політичної да ідеологічної реакції, прогресуючого занепаду та розкладу радянської системи
 • Тип: Сочинение

  Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

  Ліна Костенко пpийшла до нас в 60-х pоках pазом з відомими "шістдесятниками" - Дpачем, Симоненком, Вінгpановським Hавколо імені поетеси не було надзвичайного шуму й галасу, але багатьом стало зpозуміло, що в літеpатуpу пpийшов сеpйозний талант
 • Тип: Сочинение

  Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"

  З малих і великих фактів, що сплітаються в тканину людського буття, давно вже викpисталізувалася велика істина: спільне гоpе зближує нас, ще і ще нагадуючи : всі ми - Адамові діти, яким судилося жити в одному, хоч і великому, а все ж часом і затісному домі з найменням - Земля Дбати пpо кpасу і добpотність того дому, пpо злагоду і добpобут в ньому - то святий обов'язок усіх землян
 • Тип: Реферат

  Художня культура стародавнього світу

  Художність – це складне поєднання творчих і професійних якостей, які визначають кінцевий результат праці творця в мистецтві Художності характерні завершеність адекватного втілення творчого задуму, «артистизм», який є умовою активного впливу твору на читача, глядача, слухача Художність безпосередньо пов”язана з творчою свободою, оригінальністю, смаком, почуттям міри автора у висвітленні теми До художніх належать твори, де у співзвучності з ідеальними нормами та вимогами теорії мистецтв реалізується професійний творчий процес, органічно поєднуються форма і зміст
 • Тип: Доклад

  Хэмфри Богарт \english\

  Humphrey Bogart has probably been imitated more than any other actor His film characters such as Sam Spade, Rick Blaine, Duke Mantee and Fred C Dobbs, to name a few, have become woven into the fabric of American culture His on-screen fights against the likes of Cagney, Robinson, and Raft were nothing compared to his offscreen antics which included several stormy marriages, ongoing battles with Hollywood mogul Jack Warner for better parts, and a dependency on alcohol For many, though, he will always be the ultimate screen actor whose position as the greatest movie tough guy of them all is secur
 • Тип: Дипломная работа

  Царь Иван Васильевич Грозный

  Иван Васильевич, одаренный, в высшей степени нервным темпераментом и с детства нравственно испорченный, уже в юности начал привыкать ко злу и, так сказать, находить удовольствие в картинности зла, как показывают его вычурные истязания над псковичами Как всегда бывает с ему подобными натурами, он был до крайности труслив, в то время, когда ему представлялась опасность, и без удержку смел и нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности: самая трусость нередко подвигает таких людей на поступки, на которые не решились бы другие, более рассудительные Пораженный московским пожаром и народным бу
 • Тип: Курсовая работа

  Цветовая лексика в стихотворном сборнике М.Цветаевой "Лебединый стан"

  Цветообозначения в поэтических произведениях Цветаевой не являлись предметом специального исследования Достаточно полно вопрос о цветообозначениях в поэзии Цветаевой осветила Л В Зубова в книге «Поэзия Марины Цветаевой Лингвистический аспект» Но Зубова пишет о поэзии Цветаевой вообще, а цветовую лексику сборника «Лебединый стан» она не рассматривает, так как её исследование проходило раньше, чем «Лебединый стан» был опубликован в нашей стране Поэтому данный вопрос является малоисследованным
 • Тип: Реферат

  Центральный экономический район Украины

  У назві р-ну відображене його геогр положення – у центрі країни Тут зн-ся (в Кіровоградській області) географічний центр Укр Площа р-ну – 45,5 тис кв км Нас-ня – 2,8млн осіб Район охоплює територію Черкаської і Кіровоградської областей За площею, нас-ням і промисловим потенціалом район на восьмому місці серед ек р-нів країни Його прир умови сприятливі для госп-го розвитку Переважають родючі чорноземи Корисних копалин порівняно мало Є родовища бурого вугілля і торфу Великі і різноманітні запаси будівельного і декоративного каменю На півночі р-ну розробляється найбільше в Укр родовище бентоніто
 • Тип: Топик

  Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка) (WinWord (на эстонском языке))

  Viiimasel ajal metodistid eelistavad võimalikult rohkem kasutada võõrkeele õpimisel kommunikatiivseid meetodeid Kommunikatiivõppe oletab, et uue materiali õpimine ja omandamine toimub läbi suhtlemise Nii põhiliseks õpitajate ülesandeks on luua tunnide käigus niisuguseid situatsioone, kus õpilastel tekkiks suhtlemise vajadus võõrkeeles Minu arvates, loodud õpetaja poolt suhtlemissituatsioonides ei piisa Suhtlemissituatsionist on rohkem kasu siis , kui ta tekkib tavalises elus
 • Тип: Реферат

  Циліндр

  Циліндр — капелюх з шовкового плюшу з невеликими твердими полями — отримав свою назву завдяки геометричній фігурі Прообразом циліндра був круглий капелюх з високою тульей, що з'явився в чоловічій моді ще в XV столітті і що протрималася до XVIII Новий головний убір у вигляді «труби» на голові капелюшного торговця Джона Гетерінгтона став для манірних англійців сенсацією Тодішні газети писали: «Дія капелюха на перехожих була жахливою Багато жінок побачивши цього дивного предмету позбавлялися відчуття, діти кричали » А сам Гетерінгтон був арештований і доставлений до лорда-мера, який за порушення
 • Тип: Курсовая работа

  Цифрові ЭОМ \укр\

  У курсовому проекті необхідно розробити ЕОМ, що складається з процесора (П), оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП), постійного запам'ятовуючого пристрою (ПЗП), зовнішніх пристроїв (ЗП) ОЗП і ПЗП зтворюють основну пам'ять (ОП) У кожен момент часу можливе звертання тільки до однієї комірки пам'яті В ОП адресується кожен байт ЗП можуть бути активні і пасивні Активні ЗП на відміну від пасивних можуть формувати запит, що вказує на необхідність обміну інформацією з ОП Обмін інформацією здійснюється під керуванням БПП с використанням системи переривань
 • Тип: Доклад

  Чарльз, принц Уэльский \english\

  The Prince of Wales, eldest son of The Queen and Prince Philip, Duke of Edinburgh, was born at Buckingham Palace at 9 14pm on November 14, 1948 A proclamation was posted on the Palace railings just before midnight, announcing that Her Royal Highness Princess Elizabeth had been safely delivered of a son It was announced later that the baby Prince weighed 7lb 6oz
 • Тип: Доклад

  Час і причини появи козацтва

  Одну з найславетніших сторінок в історію України вписало козацтво Термін “козак” на письмі вперше взито в “теємній історії монголів” під 1240 р для означення людини самітньої, не зв’язаної ні з домівкою, ні з сім’єю У словнику половецької мови це слово під 1303 р трактувалося як “страж”, “конвоїр”
 • Тип: Топик

  Части речи

  Местоимения составляют особую часть речи в силу своей семантики, синтаксических форм и выражаемых ими грамматических категорий Сложившиеся традиции и неоднократное обсуждение вопросов теории частей речи внесли значительный вклад в их разработку Но несмотря на неослабевающий интерес и поистине всесторонний подход к английским местоимениям, многие связанные с ними проблемы не получили еще однозначного решения Отечественные и зарубежные исследователи вновь и вновь обращаются к проблеме выбора указательных местоимений this, that и личного местоимения it, выдвигая различные гипотезы, касающиеся сф
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306