Работы в категории Иностранный язык, страница 284, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Українська та зарубіжна культура

  Постановою Ради Міністрів УРСР від 50/05/61 р запроваджено Державну премію ім Т Г Шевченка Нетривале послаблення режимного тиску в першій половині 60-х р призвело до загального позитивного зрушення в культурному житті України Частішають декади і тижні української літератури
 • Тип: Реферат

  Українське ділове мовлення

  Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу Вона створена зусиллями багатьох поколінь “ В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання…І поки живе мова - житиме й народ, як національність ”(I Огієнко)
 • Тип: Реферат

  Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

  Телебачення в незалежній Україні не виникло на пустому місці: воно мало більш ніж п'ятдесятирічну історію, багаті традиції та висококласні кадри Саме це допомогло українському телебаченню поступово досягти, незважаючи на економічну та політичну кризу, доволі високого рівня і не втратити аудиторію
 • Тип: Реферат

  Украина /Eng./

  Climate: temperate continental; Mediterranean only on the southern Crimean coast; precipitation disproportionately distributed, highest in west and north, lesser in east and southeast; winters vary from cool along the Black Sea to cold farther inland; summers are warm across the greater part of the country, hot in the south
 • Тип: Реферат

  Украина 1917 года /Укр./

  Подіі у Петрограді вітала пробільшовицьки настроєна частина трудящих Украіни, однак переважна більшість іі народних мас підтримувала політику партій, які входили до складу Центральноі Ради, - партій соціальних реформ і національного відродження Тому перехід в Украіні влади до Рад більшовикам вдалося здійснити лише в пролітарському Донбасі В більшості ж районів Украіни подіі розвивалися інакше Особливо напружене становище склалося у Києві
 • Тип: Реферат

  Украинская Центральная Рада /Укр./

  Наприкінці лютого 1917 р. несподівано для багатьох сучасників відбулася завершальна сцена в існуванні Російської імперії. 24 лютого в Петрограді здійнялася хвиля масового страйкового руху, Державна дума стала в опозицію до уряду.
 • Тип: Реферат

  Украинские Карпаты

  Мелово-палеогенова флішева геосінкліналь, де зародились сучасні Карпати, не було суцільним водневим простором, її розділяли продольні гряди суші (так звані кордильєри) - виступи древніх порід фундаменту флішу Явні сліди розливу фундаменту - виступи конгломератів, які містять неокатані уламки кристалічних сланців та кварцю, до гравелітів з галькою метаморфічних порід часто зустрічаються серед шарів типового двохкомпонентного фліша (ритмічно чергующихся пісковиків та сланців), що складають флішеву зону Карпат
 • Тип: Топик

  Украинский язык

  Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу мо­ральність, фізичну досконалість і виявляє себе як непов­торна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших
 • Тип: Реферат

  Улас Самчук. Жизнь и творчество

  Імена цих патріотів повертаються на рідну землю, а співвітчизники дізнаються про них лише зараз Уласа Самчука називали літописцем свого часу і свого народу Він з юнацьких літ був відірваний від материнського лона, опинившись поза межами рідного краю На чужих землях письменник набагато глибше і болючіше відчував і переживав трагедії братів і сестер з України
 • Тип: Курсовая работа

  Универсальные грамматики нового времени. Грамматика Пор-Рояля

  Национальная и языковая ситуация в позднесредневековой Европе имела две особенности, которые повлияли на развитие представлений о языке Во-первых, Западная Европа не составляла единого государства, а представляла собой множество государств, где в большинстве случаев говорили на разных языках При этом среди этих государств не было ни одного, которое бы могло претендовать на господство (как в прошлом Римская империя и недолго существовавшая империя Карла Великого) Уже поэтому ни один язык не мог восприниматься как столь же универсальный, как латынь
 • Тип: Контрольная работа

  Унификация служебных языка документов

  Жизнь людей немыслима без языка, без речи Слово – важнейшее средство коммуникации, способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека Речевая способность является составной частью общей культуры человека Вне речи невозможно представить ни одной сферы человеческой деятельности и духовной культуры человечества Речевая деятельность традиционно определяется как фундаментальная, обладающая богатейшими возможностями развития личности, сознания, всех познавательных процессов К сожалению, языковая культура общества в настоящее время ужасающе низка
 • Тип: Контрольная работа

  Употребление артиклей. Число имен существительных

  In 1985 the US was Japan's main customer; Japan exported a third more to the US than to Asia Now, Asia buys 30% more than the US and three times as much as Europe Japanese imports from Asia increased by 150% between 1985 and 1995 Now, Japan's imports amount to $60 billion from Asia in 1993, compared to $50 billion from the US and $24 billion from Europe
 • Тип: Курсовая работа

  Употребление глаголов в деревенской прозе

  В современной сибирской деревне не наблюдается полной однородности говоров в каждом отдельном населенном пункте Наблюдатели отмечают, что передовые, ведущие группы колхозного населения по языку отличаются в лексическом и иных отношениях от других колхозников, особенно старших поколений Их речь близка к речи сельской интеллигенции и, стало быть, к литературному языку
 • Тип: Курсовая работа

  Употребление заимствованной лексики на примере названий спортивных товаров в каталоге сети спортивных магазинов "Спортландия"

  Язык – общественное явление Возникновение слова и его жизнь в языке – изменения его произношения, значения, форм, сохранение его в течение многих веков или исчезновение или замена другим словом – связаны, с одной стороны, с историей языка, а с другой стороны – с жизнью народа – носителя языка, с развитием его материальной и духовной культурой, с природными условиями его обитания, с его социальным развитием, контактами с другими народами Можно сказать, что актуальность темы данной темы работы заключается в том что, что слова, находящиеся у нас в каждодневном обиходе играют значительную роль в
 • Тип: Реферат

  Употребление презенса индикатива и простого перфекта в старофранцузских текстах

  Чтобы попытаться понять, почему так, а не иначе строилось предложение в старофранцузском языке, необходимо обратиться к латинскому языку, который оказал огромное влияние на формирование системы французского языка И как будет видно в дальнейшем, старофранцузские тексты хранят следы именно латыни, в то время как современная система языка многое утратила
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... 306