Работы в категории Иностранный язык, страница 247, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Риторический портрет современного политика

  По мнению И П Сусова, «В настоящее время в лингвистике наблюдается оживление интереса к проблемам речевой коммуникации В центре внимания находится речевое общение в конкретных социальных и межличностных условиях, с конкретными мотивами и целями» [11, с 23]
 • Тип: Топик

  Ричард Бах

  Everybody wants to know what is happening around him or her? We hear about criminals, children’s creams and strange behaviour? If analyse the last ten news-programmes, we’ll understand than the kid’s problems stays on the same level with news about gas or oil The children’s problems are the most interesting and important one for the majority of psychologists They tries to understand everything what is connected with children, because everybody believes that we can change a kid, but we can not do the same with a man Frankly speaking I disagree with this statement Is it means that a person can
 • Тип: Реферат

  Родові травми

  Під час родів нерідко відмічаються розриви промежини, вульви, вапни і шийки матки При патологічних родах інколи виникають гематоми, ушкодження зчленувань таза, сечостатеві і кишково-вагінальні фістули Під час родів може статися найнебезпечніше ускладнення — розрив матки
 • Тип: Курсовая работа

  Розбіжності у способах передачі майбутності дії в німецькій та українській мовах та проблеми перекладу

  Переклад здавна привертав увагу письменників та вчених, які будували власні нормативні перекладацькі концепції Зараз – у час небаченого поширення перекладацької діяльності – не лише з новою силою загострився інтерес до нього, але й з’явилася необхідність науково систематизувати та узагальнити великі практичні дослідження у цій галузі
 • Тип: Реферат

  Розвиток менеджменту реклами в Україні

  Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток мовленнєвої культури учнів

  Школа в наш час має виховувати всебічно розвинену людину Одним із важливих елементів цього є прищеплення учням любові до рідного слова, до рідної мови "Рідне слово - то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій край " 1 Перед кожним педагогом стоїть неабияке завдання - навчити своїх вихованців дбайливо ставитися до рідної мови, оберігати рідне слово, не знищувати його могутності Могутність мови - це духовна могутність народу, який дає мові силу й красу
 • Тип: Реферат

  Розвиток мовлення у студентів

  Специфіка педагогічної діяльності передбачає оволодіння навичками спілкування у визначеному професійному колективі, уміннями, що забезпечують вирішення задач, які складають сутність професійної педагогічної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

  Сучасна наука приділяє значну увагу питанням ономастики Існує Міжнародний комітет ономастичних наук з центром в місті Лювені (Бельгія), який видає свій орган “Onoma Bulletin d’information et de bibliographie”, а в різних країнах виходять різні ономастичні журнали, як, наприклад, у Франції “Revue internationale d’onomastuque”, у Швеції “Namm och bygd”, в Польщі “Onomastica”
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

  Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це повязано з роботою памяті.
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

  Транспорт (від латинського transporto – переношу, перемістити) вслід за добувною промисловістю, землеробством та обробітною промисловістю являється средою матеріального виробництва На відміну від інших галузей промисловості транспорт не виробляє нових продуктів Продукцією транспорту є саме переміщення, саме перевезення пасажирів та вантажів
 • Тип: Статья

  Розвиток української лексикографії

  Лексикографія (грец λεξικογραφία, від λεξικόν — словник і γράφω — пишу), словникарство — розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад Відповідно до цього виділяють практичну і теоретичну лексикографію Тісно пов’язана з лексикологією Лексикологія виникла з практичних потреб пояснення незрозумілих слів, яке початково здійснювалося у вигляді глос , тобто тлумачення написів на полях і в тексті рукописів книг
 • Тип: Топик

  Розвиток української мови

  Наша мовна традиція сягає докняжих цасів, а в період Київської Русі наше слово сягнуло державного творення: було відкрите не лише для близьких сусідів, а й для найвіддаленіших земель, збагачувалось іншими мовами і збагачувало їх Гідно подиву, що його не задушили княжі міжусобиці, не стяла ворожа шабля, не затоптали в болото кінські копита, що воно не розвіялось у вихорі навальних орд, а залишилось сіллю землі й народу
 • Тип: Сочинение

  Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки

  Загальнолюдські цінності: добpо, моpаль, спpаведливість Саме пpагнучи підняти їх, Гpигоpій Косинка у своїх новелах показав pадощі, болі, пpагнення укpаїнського наpоду, його стpаждання Захист пpава особистості на щастя - це одна із основ гуманізму, це одна із пpоблем, яку намагається pозв'язати письменник Пpавда життя, пpавда хаpактеpу селянина - стpижнева ознака доpобку Гpигоpія Косинки
 • Тип: Доклад

  Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

  З різних причин Україна, яка була периферією бувшого СРСР, зараз знаходиться обабіч процесів інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механізму світу
 • Тип: Статья

  Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

  При оптимальній роботі загальний ККД котлів має бути максимальним А особливість роботи котлів міститься у тому, що ККД котла нелінійно залежить від його продуктивності, та максимальний ККД ми отримаємо при роботі котла десь на 70-80 % від його номінальної потужності, що наглядно демонструє рис 1 [1] Отже при регулюванні роботи котельної установки необхідно отримати максимальний ККД при виконанні умови (1)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 306