Работы в категории Иностранный язык, страница 202, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

  Стиль (від латин Stilus - паличка для письма) Стиль літературної мови - різновид мови (її функціональна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів із певною метою в конкретних умовах й обставинах Д Свіфт влучно зауважив, що «стиль - це власне слова на власному місці»
 • Тип: Топик

  Написание писем

  Notre époque n'écrit plus ; l'homme moderne préfère téléphoner Cette double affirmation, souvent entendue, nous paraît fort discutable En réalité, l'homme de notre siècle écrit presque autant de lettres que ses pères ; seulement, il les fait plus courtes, plus précises et plus utiles
 • Тип: Курсовая работа

  Наречие как самостоятельная часть речи

  Наречия—это грамматическая категория, под которую подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам существительным, прилагательным и производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической функции качественного определения или обстоятельственного отношения » Наречия морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, глаголами, с местоимениями и именами числительными
 • Тип: Реферат

  Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

  Серед народної мудрості, українського фольклору чільне місце посідають легенди, приказки, прислів’я, казки, оповідання, пісні, які вчать дітей любити й поважати своїх батьків та рідню Про обов’язок дітей перед батьками йдеться в прислів’ях і приказках: “Як батька покинеш, то й сам загинеш”, “Шануй батька й неньку – буде тобі скрізь гладенько”, “Шануй отця, матір, будеш доголітен на землі” Нехтувати своїми батьками, а тим більше кривдити їх ніхто не сміє “Куля мине, а материне слово не мине”, “Батькова та матчина молитва із моря викидає, а прокльони в калюжі топлять”
 • Тип: Дипломная работа

  Нарушения словоизменения и их коррекция у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня

  Актуальность темы данного исследования определена тем, что в настоящее время, когда наблюдается повышение требований к начальному обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических проблем, связанных с подготовкой детей к школе Успехи ребенка в школе во многом определяются его готовностью к школьному обучению Для дошкольников с речевыми расстройствами решение этих вопросов имеет особое значение, так оно связано с проблемой ранней социальной адаптации этих детей
 • Тип: Реферат

  Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

  Нас-ня або народонас-ня – це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та ін ) Народонас-ня разом з прир умовами і ресурсами та способом в-ва мат-х благ є основою мат життя сусп-ва Чисельність нас-ня країни в цілому та окремих її регіонів є рез-том взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів сусп розвитку, і насамперед соц-ек та демографічних Закономірості розвитку ек-ки значною мірою визначають характер демографічних процесів Тенденції демогр розвитку є неодмінним фактором, який обумовлює ек-ну і со політику держави Вивчення
 • Тип: Курсовая работа

  Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

  Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України
 • Тип: Реферат

  Наука в древней Греции

  В VI столітті до нашої ери осередком грецької науки та мистецтва стала Іонія- група островів Егейського моря, які знаходяться біля берегів Малої Азії Там у сім’ї золотих справ майстера Мнесарха народився син За легендою, в Дельтах, куди приїхали Мнесарх з дружиною Парфенісою,- чи по справам, чи у весільну подорож- оракул пророчив їм народження сина, який буде славитися віками своєю мудрістю, справами та красою Бог Аполлон, вустами оракла, радить їм плити в Сірію Пророцво збувається- в Сидоні Парфеніса народила хлопчика І тоді за давньою традицією Парфеніса приймає ім’я Піфіада, на честь Аполл
 • Тип: Реферат

  Наука семіотика

  Семіотика, наука про знаки Семіотика з'явилася на початку 20 в і із самого початку була метанауку, особливого роду надбудову над цілим поряд наук, що оперують поняттям знака Не дивлячись на формальну институционализацию семіотики (існують семиотическая асоціація, журнали, регулярно проводяться конференції і т д ), статус її як єдиної науки дотепер залишається дискусійним Так, інтереси семіотики розповсюджуються на людську комунікацію (у тому числі за допомогою природної мови), спілкування тварин, інформаційні і соціальні процеси, функціонування і розвиток культури, всі види мистецтва (включаю
 • Тип: Курсовая работа

  Наукові та народні орнітоніми: аналіз походження

  У ранньому дитинстві ми вперше знайомимось з представниками дивного тваринного світу і на все життя запам`ятовуємо їх імена Але мало хто з нас у дорослому віці задає питання: «Чому їх так називають?» Адже походження багатьох назв тварин не можна пояснити простою мотивацією їх значення Якщо назви таких тварин, як широконіска, шилохвіст, горихвістка, костогриз, снігур, рябчик тощо мотивовані іншими словами (широкий і ніс, шило і хвіст, горить і хвіст тощо) і тому цілком зрозумілі, то назви інших – нерідко залишаються зовсім неясними Виникнення таких слів належить до глибокої давнини, і до нашог
 • Тип: Контрольная работа

  Наукова стаття і правила її написання

  Наукову статтю без перебільшення можна назвати одним із основним джерел науково-технічної інформації За довгу історію наукового пізнання наукова стаття, як завершена наукова праця, набула певних ознак стандартизації
 • Тип: Учебное пособие

  Науковий текст і вимоги до нього

  Кожному вченому притаманний особистий ритм пошуку, аналізу, написання тексту Науковець, як і митець, має свої таємниці творення – тієї особливої магії думки, розвитку сюжету, образного осмислення ідеї, врешті художньої досконалості формул, графіків і таблиць, які в науці теж можуть виконувати функції поетичної форми Костянтин Паустовський вважав: „Кожну річ треба писати так, ніби вона остання у твоєму житті” До когось приходить натхнення на світанку, коли організм тільки прокидається і свідомість нічим не перевантажена; для когось гіпотези та уявні експерименти приходять вночі, коли життя нав
 • Тип: Реферат

  Научная картина мира /Укр./

  Разом з тим історія природничих наук говорить про існування на протязі довгих періодів часу певної стійкої ідейної "атмосфери" із загальних понять про властивості дійсності, під впливом яких розвивається наука даного часу Цю атмосферу прийнято називати "науковою картиною світу" Вона визначає межі "розумних" з точки зору даної епохи гіпотез, а тому стимулює постановку одних наукових проблем і, навпаки, не сприяє і навіть перешкоджає появі інших Тим самим наукова картина світу задає визначений напрямок для розвитку і теорії (направляючи зусилля на дослідження в цьо
 • Тип: Топик

  Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

  T: Today we’re to speak about the way to express unreal, unpleasant events in the present or future For example dreams For that have a look at the blackboard This is the way to speak about these situations
 • Тип: Реферат

  Научные теории /Укр./

  Однією з якостей, що відрізняє наукове знання від ненаукового, є його системність Це означає, що той емпіричний матеріал яким володіє наука, відповідним образом організований, зведений в певні класи і групи Наукове знання має надто складну структуру, воно складається з безлічі самих різноманітних елементів На "мікроскопічному" рівні науки можна виділити, наприклад, такі елементи, як поняття, судження, умовиводи,що добре відрізняються одне від одного за рядом формальних якостей Однак вони не висловлюють специфіку наукового знання, оскільки в таких формах здійснюється як наукове, так
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 306