Работы в категории Иностранный язык, страница 194, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Сочинение

  Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

  Пеpегоpтаємо стоpінки "Кобзаpя",знайомі й незнайомі Знайомі з дитинства і наче зовсім нові, коли їх гоpтаєш на pізних вітpах часу Адже поет говоpить до нас кpізь гомін, віяння і болі нашого часу Він стає сучасником, бо слово любові не стаpіє і не в'яне Він заглядає в саму душу глибоко-глибоко
 • Тип: Курсовая работа

  Міжкультурна специфіка паремій

  У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов’язані з відображенням національної культури та історії у мовах Роль мови в накопиченні культурних здобутків є очевидною і значною При цьому вона, як одна з основних ознак нації, виражає культуру народу, який говорить цією мовою, тобто створює національну культуру
 • Тип: Реферат

  Мілітарныя цацкі ХІІ - ХІІІ стст. з тэрыторыі Беларусі (да пастаноўкі праблемы)

  Дзіцячыя гульні паўтараюць жыццё бацькоў Таму распаўсюджанне мілітарных цацак у матэрыяльнай культуры старажытнарускіх гарадоў не выпадковае Гэтыя цацкі могуць выступаць вельмі каштоўнымі крыніцамі па гісторыі зброі Знешні выгляд узбраення перадаваўся тагачаснымі майстрамі з вялікай дакладнасцю як на высокамастацкіх вырабах, так і на прымітыўных пабытовых прадметах
 • Тип: Дипломная работа

  Місце компаративного компонента у складі сучасних англійських фразеологізмів

  Актуальність дослідження обумовлена важливістю поглибленого різноаспектного вивчення фразеологізмів Сучасний стан фразеологічної науки характеризується прагненням до вивчення й осмислення структури фразеологічних одиниць й особливо їх компонентів та ролі в значенні фразеологічної одиниці Значний інтерес викликає вмотивованість фразеологічних зворотів, що тісно пов'язана з етнокультурними особливостями носіїв мови Спеціальних робіт, присвячених всебічному вивченню компаративних фразеологічних одиниць, що мають у своєму складі сполучники as…as…,немає ні у вітчизняної, ні в зарубіжній літературі
 • Тип: Курсовая работа

  Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

  Починаючи з 1991 року, коли Україна набула статусу незалежної держави, з року в рік розширюються міжнародні зв'язки, відбувається інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя, тому іноземна мова є реально необхідною в різних сферах діяльності людини, вона стає дійовим фактором соціально-економічного, науково-технічного та загально-культурного прогресу суспільства До цього часу головним завданням радянської освіти було оволодіння учнями спілкуванням іноземною мовою, що передбачало досягнення школярами мінімально достатнього рівня комунікативної компетенції
 • Тип: Реферат

  Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe

  Живі організми містять майже всі відомі у природі хімічні елементи, дні з них виявлено як обов‘язкова в усіх без винятку організмх, інші – властиві тільки окремим видам і тому трапляються рідко У живих організмах у найбільшій кількості присутні 4 елементи: кисень, вуглець, водень, азот Це так звані органічні елементи (на їхню частину припадає майже 98% хімічного вмісту клітини) Наступну групу складають мікроелементи – фосфор, калій, сірка, хлор, кальцій, залізо, сумарна частка яких становить до 1,9% Інші хімічні елементи (понад 50) належать до мікроелементів (йод, кобальт, марганець, мідь, мо
 • Тип: Реферат

  Малокаліберна гвинтівка

  Розглянемо загальну будову гвинтівки (мал ) Ствол служить для спрямування польоту кулі Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і спускового механізму Затвор використовують для того, щоб надсилати патрон у патронник, закривати канал ствола, здійснювати постріл, викидати стріляну гільзу Спусковим механізмом здійснюється спуск курка з бойового зводу Прицільний пристрій служить для спрямування гвинтівки в ціль і надання їй потрібного кута прицілювання Тильна кришка захищає очі стрільця від опіку в разі прориву газу під час стрільби Ложе з'єднує усі частини гвинтівки, служить для зручно
 • Тип: Шпаргалка

  Малый географический атлас \укр\

  Данія (Королівство Данія) Держава на пн зах Європи Займає більшу частину пів-ва Ютландія і групу о-вів (Зеландія, Фюн, Лоллан, Фальстер та ін ) Данії належать також Фарерські о-ви і о-ів Гренландія Територія — 43 тис км2 Столиця—Копенгаген (поніад 1,4 млн жит ) Адміністративно-територіальний поділ—14амтів Населення—5,2 млн чол (1993р ) Офіц мова — датська Осн релігія — лютеранство Грошова одиниця — датська крона
 • Тип: Курсовая работа

  Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы

  Назоўнік характарызуецца як часціна мовы са значэннем прадметнасці, выражанай марфалагічнымі катэгорыямі роду, ліку, склону Паняцце прадметнасці ахінае не толькі найменні канкрэтных рэалій рэчаіснасці, але і назвы адцягненых рэалій, якасцяў, дзеянняў, прыкмет, працэсаў, з’яў, уласцівасцяў і інш Катэгарыяльнае значэнне прадметнасці не можа служыць адэкватным адпаведнікам канкрэтнай прадметнасці, што служыць асновай для выдзялення толькі аднаго класа назоўнікаў (канкрэтныя назоўнікі тыпу стол, кніга, дрэва і да т п ) Па сутнасці, значэнне прадметнасці ўяўляецца лексічнай катэгорыяй, якая афармл
 • Тип: Реферат

  Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

  Якщо ми розглянемо сучасну картину генезису людського суспільства, ми не зможемо не помітити того факту, що сьогодні інформація стала чи не найважливішим чинником його існування Культура, як один з елементів суспільства і, водночас, один з тих механізмів, які зумовлюють його існування і подальший розвиток, і суспільство, як сукупність індивідів, що його створюють, сьогодні перебувають у тісній залежності і взаємодіють, головним чином, за допомогою засобів mass-media Масова комунікація, як один з елементів культури, з’явилася порівняно недавно Але за дуже короткий час вона набула такого пошире
 • Тип: Реферат

  Мастерство ведения беседы

  Беседа представляет одно из интереснейших явлений социальной жизни человека и поэтому составляет один из наиболее важных объектов изучения в исследованиях речевого поведения человека Многоликость явления беседы приводит к затруднениям в определении беседы как жанра речевого общения В качестве ключевого понятия в определении беседы, как правило, используется понятие “обмен мнениями” При этом беседа рассматривается как тип разговора Сравним определения беседы, фиксируемые толковыми словарями: “Беседа - взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мысл
 • Тип: Контрольная работа

  Мастерство публичного выступления

  В связи с этим можно вспомнить статью «Хорошая новость», написанную А П Чеховым в 1893 году «В московском университете преподаётся студентам декламация, т е искусство говорить красиво и выразительно Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению Мы, русские люди, любим, поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне В земских и дворянских собраниях, учёных заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, «уткнув брады», не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ – десять, потому, что не умее
 • Тип: Реферат

  Математичнi моделi iнфляцii /Укр./

  На сучасному етапі Україна знаходиться на шляху ринкових перетворень. Це зумовлює виникнення багатьох економічних процесів, різним чином впливаючих на розвиток країни.
 • Тип: Реферат

  Махно и Украина

  Світоглядною парадигмою Нестора Махна була, як відомо, анархія, "безвладний лад", "вільний радянський лад" Нестор Махно адекватно відображав інтереси і прагнення українського селянства
 • Тип: Топик

  Машинный перевод

  Перевод имеет долгую историю Своими корнями он восходит к тем далеким временам, когда праязык начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступать в роли посредников при общении представителей разных языковых общин
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 306