Работы в категории Иностранный язык, страница 162, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Жизнь и научная деятельность Ивана Александровича Бодуэна Де Куртенэ

  ЯЗЫКОЗНАНИЕ (лингвистика) - наука о естественном человеческом языке и вообще обо всех языках мира как индивидуальных его представителях, общих законах строения и функционирования человеческого языка Различают наиболее общие и частные разделы языкознания Общий, один из крупных разделов языкознания, занимается свойствами, присущими любому языку, и отличается от частных языковедческих дисциплин, которые выделяются в языкознании по своему предмету - либо по отдельному языку (русистика), либо по группе родственных языков (романистика)
 • Тип: Реферат

  Жизнь и творчество Владимира Ивановича Даля

  Владимир Иванович Даль, русский лексикограф, писатель, этнограф и врач, родился 10 ноября 1801 года в Екатеринославской губернии, в местечке Лугань (Луганский завод), в Малороссии Отсюда и его псевдоним: казак Владимир Луганский Отец его, Иван Матвеевич Даль, выходец из Дании, «из датских офицерских детей», был многосторонне образованным лингвистом (знал даже древнееврейский язык), медиком и богословом; он принял российское подданство и был горячим русским патриотом Мать, Мария Христофоровна, урожденная Фрейтаг, свободно владела пятью языками Бабка, М И Фрейтаг, переводила на русский произвед
 • Тип: Топик

  Жизнь и творчество Шекспира

  Created three since superfluous century back tragedies, historical chronicles and the Shakespeare's comedies live till now, excite and shake imagination of the spectators The best theatres of the world and the outstanding actors until now consider for themselves as examination and happiness to put and to play his performance
 • Тип: Реферат

  Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

  Серед визначних поетів французького символізму чи не наитрагічнішою є постать Артюра Рембо На мить увірвався він у літературу (почав писати те в школі, та назавжди полишив поезію вже в 20-річному віці), але його творчість, гарячкова і відчайдушна, трагічна і енергійна, схвилювала сучасників і нащадків «Ангелом і демоном» назвав письменника Поль Верлен, захоплюючись «стрімким польотом його поетичної фантазії, що ширяла в різних, подекуди суперечливих, сферах людського духу» Сам Рембо вважав себе бунтівником, котрий спромігся піднятися над своєю епохою і зазирнути «в небачені глибини особистого
 • Тип: Доклад

  Життя і творчий шлях Рея Бредбері

  Народився 22 серпня 1920 року в шпиталі на вулиці Сент-Джеймс-стріт 11, в місті Уокіган, штат Ілінойс Повне ім*я - Реймонд Дуглас (друге ім*я на честь знаменитого актора Дугласа Фербенкса) Дід та прадід Рея, нащадки першопоселенців - англійців, прибувших до Америки в 1630 році, в кінці 19 сторіччя видавали дві ілінойські газети: (в провінції це визначене положення в суспільстві і відомість) Батько - Леонард Сполдінг Бредбері Мати - Марі Естер Моберг, шведка за походженням
 • Тип: Реферат

  Життя та діяльність І.П.Котляревського

  Іван Петрович Котляревський – класик нової української літератури – автор перших, справді національних творів – нев’янучої “Енеїди” і безсмертної “Наталки Полтавки”, поява яких знаменувала собою початок нової доби в історії нашої культури Котляревський був талановитим національним поетом і драматургом, що в своїх книгах, написаних живою народною мовою, виступив яскравим самобутнім співцем рідної землі, підніс ряд гуманних ідей на захист простих людей з народу і гостро засудив паразитизм, неуцтво, розбещеність панівних верств феодально-кріпосницького суспільства Звернувшись до народного життя
 • Тип: Реферат

  Життя Тараса Григоровича Шевченка

  Тарас Шевченко! Це ім’я дорогоціною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури У славній плеяді безсмертних класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шіллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і Бернс, Руставелі і Нізамі, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства
 • Тип: Реферат

  Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна \беларус\

  З імем Г Бураўкіна звязаны выдатныя здабыткі беларускай паэзіі, глыбокае веданне жыцця, разуменне душы чалавека працы, захапленне багаццямі роднай мовы Паэт добра ведаў жыцце народа, яго гісторыю і звычаі Ён высока цаніў жывое слова, умеў паставіць у вершы гэтае слова так, што яно заўсёды гучала свежа і шчыра У кожнага сапраўднага паэта абавязкова ёсць творы, якія найбольш поўна прадстаўляюць яго найлепшым чынам Яны, як правіла, і найбольш вядомыя…
 • Тип: Сочинение

  З жуpбою pадість обнялась…

  Відpадно, що поpуч з іншими пpізвищами митців pідної культуpи, котpі останнім часом знову займають гідне місце у скаpбниці нашої спадщини, бачимо й ім'я Олександpа Олеся Цей поет довго замовчувався Пpичина загальновідома: чеpез те, що не пpийняв pеволюції 1917 pоку, опинився сеpед емігpантів
 • Тип: Дипломная работа

  Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

  Мова – це той засіб, за допомогою якого культури виражають себе, свою сутність Мова відображає культурно-історичний фон кожної епохи та, як правило, є повністю зрозумілою тільки людям, що живуть в цю епоху
 • Тип: Реферат

  Завдання типу "Чорної скриньки"

  У державному стандарті фізичної освіти особлива увага звертається на розвиток наукового мислення і творчих здібностей молоді На сучасному етапі проблема розвитку творчого мислення набуває особливого значення Україні потрібні інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за умови їхньої активної розумової діяльності у процесі здобуття знань та формувань практичних умінь та навичок
 • Тип: Реферат

  Зависимость семантики имени сложного речевого события от структуры события

  Человек - существо социальное Жизнь человека с рождения представляет собой постепенное включение его в общение разных уровней сложности, в разнообразные речевые события, освоение которых есть одна из необходимых форм социализации События отражаются в языке, в том числе как событийные имена (event labels, event names), и в частности, - имена сложных речевых событий
 • Тип: Топик

  Загадки Якутии /english/

  The strange rumours are afloat about the hidden place in the source of Viluy! A certain entrance in the infernal subterranean vault, where the unknown creatures inhabit, the set of the underground metal rooms, in which it’s warm even in the strongest frosts are talked about There were fearless men, that spent the night in these rooms, but thereafter they began to be ill And those people, who ventured to sleep some nights in succession there, died The name of the district - Eluu Cherkechekh that means the “Valley of the death” in translation from Yakut language, is namely issued from the state
 • Тип: Реферат

  Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

  Мінералізація природних вод, що визначає їхню питому електропровідність, змінюється в широких межах Більшість рік має мінералізацію від декількох десятків міліграмів у літрі до декількох сотень Їхня питома електропровідність варіює від 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см Мінералізація підземних вод і солоних озер змінюється в інтервалі від 40-50 мг/дм3 до 650 г/кг (щільність у цьому випадку вже значно відрізняється від одиниці) Питома електропровідність атмосферних осадів (із мінералізацією від 3 до 60 мг/дм3) складає 20-120 мкСм/см [2]
 • Тип: Реферат

  Загальна структура мовної системи

  Для виявлення загальних особливостей функціонування системи обробки символьної інформації як структури, складеної із системи подання знань та лінгвістичного процесора, абсолютно необхідним уявляється посилання на головні результати, які отримані лінгвістами та психологами у сфері вивчення мови та мовної діяльності
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 306