Работы в категории Иностранный язык, страница 160, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Еducation in Australia

  Studying in Australia offers international students more than academic achievement and a globally recognised qualification It is a once-in-a-lifetime experience through which a student can develop independence, maturity, an understanding of other cultures, and the ability to see issues from different perspectives
 • Тип: Реферат

  Европейское языкознание 16--18 вв.

  Уже в конце Средневековья в экономических, социальных, политических и духовных условиях жизни европейского общества начали происходить коренные сдвиги, занявшие ряд последующих столетий Они были обусловлены борьбой старого (феодального) и нового (капиталистического) хозяйственных укладов Шел интенсивный процесс формирования наций и консолидации государств, нарастали противоречия между строгими церковными догматами и новым свободолюбивым мировосприятием, ширились народные движения за реформацию церкви Заново открывались и переосмысливались ценности античного мира
 • Тип: Реферат

  Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

  Другий підхід у вирішенні проблеми перекладацької еквівалентності полягає в спробі знайти в змісті оригіналу якусь інваріативну частину, збереження якої необхідно і достатньо для досягнення еквівалентності перекладу Іншими словами, якщо переклад може виконати одну й ту ж саму функцію чи описує ту ж саму реальність, то він еквівалентний
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

  Протягом тисячоліть існування людина намагаючись вижити, борючись за своє життя, була вимушена використовувати ресурси планети На початку це явище носило лише локальний характер, і природа цілком могла забезпечити потреби людини Але в процесі еволюції людина ставала більш цивілізованою і потреби її зростали Людина задовольняючи свої потреби почала планомірну розробку земних багатств Непомітно для людства ця проблема переросла у світові масштаби, і наслідки її відобразились на “здоров’ї планети” З часом проста геологічна діяльність зростала і вже простий видобуток і обробка ресурсів змінилася
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

  — розробка сировини у таких масштабах і темпах, що ставиться під загрозу існування людини ( ріст вироблених просторів, просідання поверхні, вилучення земель під відвали, порушення гідрологічного режиму грунтових і підземних вод, їх мінералізація понад допустимого вмісту та ін )
 • Тип: Реферат

  Екологічна криза та форми її прояву

  Людство на кінець другого тисячоліття дедалі більше усвідомлює, що саме життя на планеті перебуває в небезпеці Занепокоєність долями цивілізацій на планеті і усвідомлення масштабності цього процесу проявляється у розвитку руху за збереження навколишнього середовища і появі числених ініціатив у всіх сферах життя суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

  Екологічна економіка – молода наукова дисципліна, що відкриває нові напрями досліджень для прийняття науково обгрунтованих рішень із фінансування, планування, законодавчо-нормативного забезпечення керування соціально-економічними процесами в цілому і в галузі природокористування зокрема
 • Тип: Реферат

  Екологія та ландшафтна екологія

  Як усім відомо , екологія — це наука , що займається вивченням взаємозв’язків у природному середовищі Так було до 70-х років , зараз цими питаннями займається загальна екологія Основними завданнями загальної екології є такі :
 • Тип: Шпаргалка

  Економіка зарубіжних країн \укр\

  Першою фінансовою кризою, що була продуктом новітньої світової фінансової системи, стала криза в Мексиці 1995 р Вона виявилась тут не просто хворобою, а справжньою катастрофою, поставивши країну перед загрозою краху всієї еко­номіки Це мало б руйнівний вплив на весь Американський кон­тинент Для подолання кризи в Америці 20 млрд дол було надано з Фонду валютної стабілізації, 25 млрд — із спеціального пулу для підтримки американських інвесторів І це тільки у сфері акційного капіталу Збитки власників облігацій і нерухомості значно збільшують цю суму
 • Тип: Доклад

  Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

  Економічна ефектівність нової технології, процесу, устаткування визначалася тим, наскільки сумарні витрати на додатково вироблену продукцію (ВД) менше витрат на таку продукцію, вироблену іншими засобами (ВІ) Чим більше різниця (ВІ - ВД) >0, тим ефективнішимивважалися обрані технології, процеси, засоби
 • Тип: Реферат

  Економічное районуванне, його суть та значення

  Велике прикладне значення ек рай-ня полягає у тому, що воно є основою формування і реалізації державної регіональної ек політики(ДРЕП), а також використовується в практиці територіального управління господарством, при виборі доцільних варіантів розміщення нових вир-чих обєктів та вдосконаленні територіальної стр-ри госп-ва, обгрунтуванні перспектив розвитку територіально-вир-чих комплексів Ек рай-ня сприяє підвищенню ефективності використання ресурсного, вир-чого і наук-техн потенціалу регіонів і всієї країни В Укр здійснюється генеральне ек рай-ня території для цілей прогнозування, розробки
 • Тип: Реферат

  Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

  На базі ковельського пологового будинку мною проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз 100 історій родів та індивідуальних карт вагітних, якими під час пологів проводились ручні внутріматкові втручання (РВВ)
 • Тип: Реферат

  Електроенергетика України

  Важлива роль енергетики у розвитку н/г визначається тим, що будь-який виробничий процес чи будь-який вид обслуговування нас-ня повязаний з використанням енергії В процесі розвитку п/с безперервно змінюються і вдосконалюються джерела та види споживної енергії У далекому минулому енергетичною базою в-ва була мускульна сила людей, яку доповнювали силою тварин, води та вітру З відкриттям енергії пари повязана промислова революція 18ст, наступний технічний прогрес в-ва і зростання продуктивності праці Енергетичною основою розвитку п/с на суч етапі технічного прогресу є електрична енергія Застосу
 • Тип: Курсовая работа

  Електронні тлумачні словники англійської мови

  У даній курсовій роботі наведені характеристики найпопулярніших тлумачних словників англійської мови, досліджено їх сильні та слабкі сторони Порівняно детальність та зручність словникових статей, наявність додаткових можливостей Проаналізовано та оцінено якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, вузькоспеціалізованої та неологізмів Також наведено загальні відомості про місце тлумачних словників в лексикографії, історію їх створення, основні задачі Доведено переваги електронних словників над їх паперовими версіями
 • Тип: Реферат

  Електронна търговия

  Един електронна търговия решения за бизнес е включването на всички аспекти на икономическата дейност в електронен формат Много добре утвърдените компании са продажба на он-лайн в продължение на години Така например, Dell Компютри АД, е продажба на компютри, директно на крайни потребители в продължение на години В момента, Dell продава прекомерен от 1 милион долара на компютрите в ежедневието на World Wide Web (WWW) Когато един бизнес е внедрена електронна търговия разтвор, бизнесът ще се опита по-ниска цена операция, докато в същото време подобрява своята печалба Е-търговия решение ще позволи
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 306