Работы в категории Иностранный язык, страница 158, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Дистрибутивный анализ

  Одной из узловых проблем общего языкознания является проблема методов лингвистической науки Преобладание того или иного метода в определенную историческую эпоху может даже определять общий характер развития языкознания
 • Тип: Реферат

  Диференційний підхід в системі навчання

  Система навчання – це цілеспрямована учні здобувають вміння і навички, у них формується світогляд, розиваються пізнавальні та творчі сили Навчання тісно взаємопов’язане з вихованням – процесом впливу вихователя на вихованця з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра, студента як майбутнього громадянина незалежної країни В умовах швидко змінюваної соціальної обстановки та інформаційного середовища середня школа призвана зіграти неоднозначну і вирішальну роль у процесі розвитку учнів Останні досягнення в сфері
 • Тип: Курсовая работа

  Дифференциация и конкретизация понятий при переводе общественно-политических текстов

  Перевод представляет собой преобразование сообщения на исходном языке в сообщение на языке перевода Перевести – прежде всего, значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка
 • Тип: Реферат

  Дніпровський каскад: позитиви та негативи

  Дніпро забезпечує водою 2/3 території України, зокрема, 30 млн чол , 50 великих міст і промислових центрів, до 10 тис підприємств, 2,2 тис сільських і понад 1 тис комунальних господарств, 50 великих зрошувальних систем і 4 атомні електростанції
 • Тип: Реферат

  До питання еволюції взаємин лікаря і пацієнта у вітчизняній системі охорони здоров'я

  Досліджую сучасні тенденції в медицині, варто припустити, що розвиток вітчизняної охорони здоров я поряд з іншими характеристиками визначається зміною суті традиційних відносин лікаря і пацієнта.
 • Тип: Статья

  До питання етики сімейного життя

  Як відомо, поняття "норми" в інтимному житті існує по відношенню до конкретної пари тому, що інтимна функція є парною на відміну від багатьох інших функцій людини Норма - це коли приємно обом партнерам, а як ви цього досягаєте - це ваша особиста справа тому, що тут всі засоби годяться, якщо вони позитивно сприймаються обома сторонами
 • Тип: Реферат

  До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

  Розбудова нашої національної школи передбачає розробку чітких, простих у використанні і надійних стандартів освіти і кваліфікації, на основі яких буде здійснюватись оцінка рівня знань і вмінь учнів, професійна компетентність педагогічних працівників
 • Тип: Реферат

  До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

  Традиційна перевірка лише знань і вмінь абітурієнта по окремих предметах не дозволяє визначити його відношення і можливості до спеціальності, якою він хоче оволодіти Таким чином, продовжує мати місце дуже неефективна система профвідбору ,так як одержувані абітурієнтом на екзаменах оцінки не можуть бути критерієм профпридатності у даному випадку Як результат: у навчальних закладах щороку до навчання приступає певна частина молоді, професійно непридатної до своєї майбутньої професійної діяльності На своїх робочих місцях такі спеціалісти будуть функціонально безпорадними працівниками, так як по
 • Тип: Доклад

  Довженко Олександр Петрович

  Народився в селі Сосниці Чернігівської губернії на Україні Закінчив Глухівський вчительський інститут (1914) Учився в Київському університеті і Комерційному інституті в Києві Викладав фізику, природознавство і гімнастику в гімназії (1914-1917) У 1920-1921 брав участь у створенні Київського відділу народного утворення, у 1921-1923 — на дипломатичній службі в Польщі і Німеччині Вчився живопису в Мюнхені й у Берлінському художньому училищі У 1923-1926 — художник-ілюстратор газети «Вісти ВУЦВК» у Харкові З 1926 — режисер-постановник на кіностудіях Одеси, Києва, Москви У 1949-1951 і 1955-1956 — ви
 • Тип: Курсовая работа

  Додаток при перекладі з англійської мови

  Проблеми перекладу виявляються дуже актуальними саме в теперішній час, оскільки зростає потреба в якісному перекладі у різноманітних сферах діяльності: торгівельній, банковій, у сфері менеджменту, маркетингу, логістики тощо Разом з тим підвищується значення наукового перекладу, який може реалізувати себе у таких спеціалізованих галузях науки як лінгвістика, літературознавство, лінгвокраїнознавство, перекладознавство та багатьох інших Так, за останні 7 років з`явився ряд робіт саме українських авторів, які присвячені питанням перекладу в різноманітних його аспектах, а також перекладу з англійс
 • Тип: Сочинение

  Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

  Стус - то була людина незвичайна, вільнолюбна, гоpда та сильна І непоpушною, мов скеля Його поезія стала помітним явищем не тільки укpаїнської та світової літеpатуpи, а й усього суспільного життя В одному з віpшів В Стус пpоголошував: "І жодній не коpися владі - бодай в затятості своїй" Він і був поза владою, непідвладним, навіть смеpть безсила пеpед ним:
 • Тип: Реферат

  Документационная грамотность общества, обусловленная прочностью закрепления характерных признаков документов в сознании носителей языка

  Соблюдение всех языковых норм позволяет деловой письменной речи соответствовать таким качествам, как точность, чистота, ясность, логичность, которые прежде всего отличают жанры официально-делового стиля
 • Тип: Контрольная работа

  Документознавча термінологія

  Найпоширенішим способом творення зазначених термінів-однословів терміносистеми, що нас цікавить, є морфологічний словотвір - найпродуктивніший спосіб збагачення словникового складу мови, що полягає у поєднанні афіксальних морфем з кореневою або похідною частиною слова, основоскладанні
 • Тип: Дипломная работа

  Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

  Переходу від індустріального до постіндустріального суспільства в техніко-економічній сфері відповідає перехід до громадянського суспільства в соціально-політичній сфері Визначальною рисою громадянського суспільства, як відомо, є увага до прав людини Продовжуючи цей логічний ланцюг варто сказати, що саме увага до прав людини прискорює формування політичної нації На цей аспект останнім часом політологи звертають чимало уваги
 • Тип: Курсовая работа

  Доминантность степеней сравнения в произведении Л. Керролла "Алиса в Зазеркалье"

  Большую ценность имеет категория сравнения, они охватывают только качественные и количественные прилагательные, а для остальных прилагательных, которым эта категория не свойственна, сообщает прилагательным большую экспрессивность [6; 182]
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 306