Работы в категории Иностранный язык, страница 154, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Дієслівна синонімія в творчості Г. Тютюнника

  Синонімічні можливості української мови величезні Наприклад, О Крижанівська, досліджуючи сучасні українські назви кольорів, виявила близько 30 слів, що створюють синонімічний ряд «червоний»(червоний, пурпуровий, пурпурний, багряний, багровий, шарлаховий, шарлатовий, буряковий, бурячний тощо)
 • Тип: Реферат

  Дієслово як центральна частина мови

  Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета як процес і відповідає на питання що робити? що зробити? Початковою формою дієслова є неозначена форма, або інфінітив Лексичне значення дієслова “дія, стан” дуже широке: конкретна фізична дія (малювати, писати), стан особи чи предмета (лежати, спати), переміщення (ходити, їхати), ставлення (поважати, зневажати), зміни (старіти, худнути)
 • Тип: Курсовая работа

  Діалектизми у творі Марії Матіос "Солодка Даруся"

  Народ безперервно творить свою мову Залежно від його історії мова народна може мати більш або менш виявлені місцеві відміни Мова народу з розвитком його культури набуває особливого вияву — літературної мови Виникнувши на основі народної мови, літературна мова весь час живиться джерелами народних говорів Ось чому глибоке знання народної мови,— хоча б одного з її діалектів,— має виняткове значення і для творчого володіння літературною мовою
 • Тип: Учебное пособие

  Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення

  укви 7 Порядок слів у простих реченнях прямий 8 Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка) 9 Підрядні причини і наслідку замість сполучника тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так
 • Тип: Контрольная работа

  Ділова риторика

  Під бар'єрами спілкування мають на увазі ті багато чисельні чинники, які служать причиною конфліктів або сприяють їм Адже у партнерів по спілкуванню часто різні, в не зрідка і протилежні бажання, прагнення, установки, характери, манери спілкування, різне самопочуття
 • Тип: Контрольная работа

  Ділова українська мова

  У статті 10 Конституції України зазначено: «Державною мовою України є українська мова Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України » Це значить, що держава чітко визначає свої пріоритети щодо політики мовної Для створення позитивного ставлення до себе й свого ділового потенціалу сучасний громадянин повинен знати й уміти складати ділові документи Тому, на нашу думку, службовці і державних, і приватних підприємств мають бути зацікавлені в підвищенні рівня знань щодо правил ділового мовленнєвого етикету та їхньо
 • Тип: Реферат

  Ділове листування з іноземними партнерами

  Діловий лист є одним із найпоширеніших видів документації та відповідно обміну інформацією Ділові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами
 • Тип: Курсовая работа

  Діловий текст. Його редагування та виправлення

  В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові Так було в недалекому минулому Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може практично все А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, педагогіки, психології, доку
 • Тип: Реферат

  Діяльність уряду України в галузі екології

  Міністерство охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України організовує свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 1995 року.
 • Тип: Реферат

  Данило Нечай /Укр./

  Вперше ми зустрічаємо Данило Нечая “Полковник воєводства Брацлавського війська й кор мил Запорозького” (який за деякими даними родом з околиць Бару, але точно не відомо де і коли він народився, та виріс) приблизно з 40-х років VII сторіччя Сформувавши брацлавський полк він бере активну участь у діях війск Богдана Хмельницького
 • Тип: Шпаргалка

  Даты в истории Украины /Укр./

  хоплення більшовиками Харкова 1917, 9-10 грудня-------------09-10 12 1917 1ий всеукраїнський з’їзд рад 1917, 11-12 грудня-----------11-12 12 1917 Попередня угода про злуку ЗУНР та УНР 1918 1 грудня------------------01 02 1918 Українське повстання у Львові 1918, 1 листопада-------------01 11 1918 Бій
 • Тип: Доклад

  Двуязычие и родители

  Можно ли забыть родной язык? Нет, невозможно Вот новый выучить - немецкий, скажем, - это сложно Так размышляют люди, недавно прибывшие в чужую страну с тем, чтобы остаться в этой стране на продолжительный срок, может, даже навсегда
 • Тип: Реферат

  Деловая беседа

  Деловое общение - необходимая часть человеческой жизни, важнейший вид отношений с другими людьми Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выражены наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности или неправильности поступков людей И общаясь в деловом сотрудничестве со своим подчиненными, начальником или коллегами, каждый так или иначе, сознательно или стихийно опирается на эти представления Но в зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, в какой степени он их во
 • Тип: Курсовая работа

  Деловая переписка

  Во все времена деловое общение и соответственно деловая переписка были одними из важнейших составляющих любого бизнеса, главными средствами взаимодействия в его рамках Умение грамотного оформления деловых писем является одним из факторов успешной предпринимательской деятельности Соблюдение правил, установленных спецификой формы делового письма и традициями общения, играет значительную роль в бизнесе при ведении официальной переписки, поэтому изучение и выявление норм, касающихся не только оформления письма, но также и характера изложения его содержания, определяют актуальность данной работы К
 • Тип: Реферат

  Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения

  Родиной красноречия считается Древняя Греция, хотя ораторское искусство ценили в Египте и в Ассирии Но нигде раньше искусство речи не было так связано с общественной жизнью и не имело такого практического значения, как в Элладе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 306