Работы в категории Иностранный язык, страница 150, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Генеза української національної мови

  Говорити про мову протоукраїнських племен можна лише гіпотетично Адже писемних пам’яток, які дійшли до нас, ще не достатньо для повноцінного дослідження мови Тому будь-які хронологічні віхи виникнення і первісного розвитку української, як і взагалі будь-якої іншої мови, встановити неможливо Безперечно лише, що українська мова є однією з найдавніших індо-європейських мов Про це свідчить і наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених: Павел Шафарик, Михайло Красу
 • Тип: Реферат

  Геноцид и геномика

  Геноцида на Chiricahua индианско племе САЩ история се преподава в държавните училища, когато сме достатъчно възрастен, за да разбере тяхното значение Учение на почетен plights от нашите предци, за установяване на този велик народ са чести Въпреки това, специфични детайли на това предприятие изглежда да се промъкнат през пукнатините на нашата образователна програма Геноцид по дефиниция е съзнателното и системно унищожаване на расова, политическа или културна група В Chiricahua индианско племе на Американския югозапад и Северно Мексико претърпели почти пълното унищожение в ръцете на американски
 • Тип: Реферат

  Географічне положення, територія і межи Криму \Укр.\

  Крим охоплює територію майже 25,6 тис кв км, що становить 4 3% площі України На 330 км простягнувся півострів від мису Кара-Мрун на заході до мису Фонар на березі Керченської протоки і більш як на 200 км від мису Са­рич – на півдні до північної межі на Перекопському перешийку
 • Тип: Топик

  География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

  Northern Ireland is at its nearest point only 21km (13 miles) from Scotland It has 488-km (303-mile) border in the south and vest with the Irish Republic At its centre lies Lough Neagh, Britain’s largest freshwater lake (381sq km, 147sq miles) Many of the principal towns lie in valleys leading from the lough, including the capital, Belfast, which stands at the mouth of the river Lagan The Mourne Mountains, rising sharply in the south-east, include Slieve Donard, Northern Ireland’s highest peak (852 m, 2,796 ft)
 • Тип: Статья

  География фамилий

  Фамилия — наследственное имя семьи, первичной ячейки общества В прошлом генеалогии (родословные) были достоянием только привилегированной горстки аристократов А всей массе простого народа «предков не полагалось» Но как раз именно миллионы людей вправе гордиться своими предками, трудом которых создано богатство Родины
 • Тип: Реферат

  Гердер Йоганн Готфрід

  Гердер Йоганн Готфрід (1744–1803)-німецький філософ і батько-засновник історії культури Гердер був сином побожного шкільного вчителя з Морунгена, що знаходився у відсталій провінції Східної Прусії Навчаючись у Кенігсберзькому університеті, він зазнав впливу Канта, який познайомив його з творами Руссо, Юма і Монтеск’є Тут він також заприятелював на все життя з мислителем-ірраціоналістом Й Г Гаманом У 1764 році він обійняв викладацьку посаду в Ризі, а наступного року був висвячений на лютеранського пастора У 1769 році Гердер вирушив у подорож, у ході якої відвідав багато різних міст, у тому чис
 • Тип: Учебное пособие

  Германская филология

  Курс «Древние языки и культуры» имеет большое общеобразовательное значение и закладывает основы теоретической подготовки лингвистов и филологов-германистов Курс подготавливает студентов к более детальному и углубленному изучению истории отдельных германских языков, в частности, он призван заложить теоретическую базу для успешного усвоения студентами материала «Истории английского языка и введения в спецфилологию» и последующему написанию курсовых и дипломных работ по исторической лингвистике
 • Тип: Топик

  Герундий

  носить извинения за Одобрять (не *) Заключаться в Рассчитывать на Поздравлять Привыкать к Слышать о Прощать Настаивать на Иформировать Возражать против Препятствовать, мешать Упорно продолжать Иметь результатом, приводить к чему-л Тратить на что-л Удаваться Подозревать в благодарить Думать о (at*) A
 • Тип: Шпаргалка

  Герундий (Gerundium) \латинский\

  Так как абстрактную идею действия выражает неизменяемая форма глагола infinit+vus, то его считают логическим именительным падежом герундия Иногда герундий переводят неопределенной формой глагола (см примеры ниже), а также отглагольным существительным или деепричастием
 • Тип: Курсовая работа

  Герундий и инфинитив. Различия между ними

  В английской языковой системе глагол занимает особое место, не свойственное ни одной другой части речи: все высказывания формируются на базе глагольного члена, который и представляет описываемую ситуацию
 • Тип: Реферат

  Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

  Богдан-Зиновій Хмельницький, який провів глибоку межу поміж добами історії України, поклав початок Української Козацької Держави, був найбільшим державним мужем, що його будь-коли мала Україна, — так характеризував його один з найвидатніших дослідників тієї доби, В Липинський
 • Тип: Реферат

  Гетьмансьтво україни: іван мазепа (гетманство украины. Иван мазепа)

  Із часу встановлення над Козацькою Україною зверхності Москви остання прагнула ввести пряме управління Зі свого боку козацька верхівка, ще за доби Руїни розчарована пропольською й протурецькою політикою, більше не ставила під сумнів необхідність підтримувати зв'язок з Москвою І все ж козацькі гетьмани виступали за збереження того, що лишилося від прав, гарантованих Переяславською угодою 1654 р Вони сподівалися, що, виявляючи лояльність до Москви, переконають царів у своїй надійності й дістануть згоду на автономію
 • Тип: Доклад

  Глагол "to have" со значением "иметь" /english/

  car 2 Oтрицательная форма 1 Did you have a (any) car 2 Had not a (any) car 3 Had no car 3 Общий вопрос 1 Did (I, you, we, they, he, she, it) have a (any) car? 2 Had (I, you, we, they, he, she, it) a (any) car? Future Indefinite I, We You, They, He, She, It 1 Утвердительная форма 1 Shall/will have a
 • Тип: Топик

  Глагол to have со значением иметь

  e will have a car We It They They 2 Oтрицательная форма I I shall/will not have a(any) car You We He 1 Did you have a(any) car You She 2 Had not a(any) car He It 3 Had no car She will not have a(any) car We It They They 3 Общий вопрос 1 Did I I You 1 Have a(any) car? Shall will We have a(any) car? S
 • Тип: Дипломная работа

  Глагол и вербоиды в русском и казахском языках, их значение и употребление в речи

  Сопоставляемые языки – русский и казахский – относятся к различным языковым системам и семьям Русский язык – язык флективный, славянской группы индоевропейской семьи, а казахский – агглютинативный, тюркской семьи Особенности грамматического строя родного языка учащихся национальных школ будут отражаться при изучении ими народного языка другого грамматического строя, ибо родной язык является основой мышления, и всякое понятие у них, в первую очередь, возникает и представляется в образе грамматического строя родного языка Одно это говорит о наличии не только грамматических, но и семантических р
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 306