Работы в категории Иностранный язык, страница 144, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Використання ігор на уроках англійської мови як шлях підвищення пізнавальної активності учнів

  «Вивчити іноземну мову - означає стати вдвічі багатшим ”, писав О І Герцен Здавна знання іноземних мов високо цінувалося в житті суспільства Володіння кількома мовами розширює кругозір, підвищує ефективність інтелектуальної праці, збагачує духовний світ людини поглиблює знання рідної мови Мова людини - складова її діяльності Користуючись мовою як засобом пізнання і спілкування, людина говорить, слухає, пише Дійсно, сказати, що людина оволоділа мовою, можна лише тоді, коли вона успішно користується нею у спонтанному мовленні з іншими людьми Ігри дозволяють учителеві сварити ситуації, наближені
 • Тип: Курсовая работа

  Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

  В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів Один з таких ефективних прийомів навчання - використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках іноземної мови
 • Тип: Реферат

  Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

  Бактеріальний вагіноз є одним із найбільш поширених видів інфекційної патології статевих органів жінок переважно репродуктивного віку За даними різних авторів, на його долю припадає від 1/3 до 1/2 всіх вульвовагінальних інфекцій нижнього відділу статевих органів За даними Наукового центру АгіП РАМН бактеріальний вагіноз виявлений у 24% практично здорових жінок і у 61% пацієнток з клінічними проявами неспецифічного кольпіту переважно у ранньому репродуктивному віці Бактеріальний вагіноз є джерелом висхідної анаеробної інфекції, ускладнень вагітності (перериванням вагітності, передчасний розрив
 • Тип: Курсовая работа

  Використання казки під час навчання граматики англійської мови

  Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв'язків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування в школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними зведень країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурн
 • Тип: Курсовая работа

  Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

  В практиці викладання іноземних мов в середній школі на сучасному етапі все більш відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів навчання У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово замінюється новим поняттям – «навчання мові та культурі», в тому числі культурі міжособистісного спілкування суб’єктів, що належать до різних культур, але цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції, життєвого досвіду, фонових знань
 • Тип: Реферат

  Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності

  Звісно, що тема маніпуляції дуже широка й глибока, я ж вибрала для себе лише одну її складову частину В своєму рефераті я намагатимуся розкрити смисл понять „політична маніпуляція” та „сугестивність тексту” Обґрунтовуючи вибір своєї теми, я повинна сказати, що ця важлива для розуміння політичних процесів тема, яку я постараюся розкрити, стала для мене справжнім науковим відкриттям
 • Тип: Реферат

  Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

  У ринковій економіці незалежні, самостійні виробники товарів і послуг, а також усі ті, хто забезпечує безперервність циклу "наука - техніка - виробництво - збут - споживання" не зможуть успішно діяти на ринку, не маючи інформації Підприємцю потрібна інформація про інших виробників, про можливих споживачів, про постачальників сировини, що комплектують і технології, про ціни, про положення на товарних ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловому житті, про загальну економічну і політичну кон'юнктуру не тільки в своїй країні, але і в усьому світі, про довгострокові тенденції розви
 • Тип: Курсовая работа

  Використання полісемантичних слів у англійському публіцистичному тексті

  Слово як елемент мови, що виражає окреме поняття, може бути однозначним і багатозначним, оскільки кількість предметів і явищ дійсності, відображених в свідомості людини, значно перевищує кількість слів, що позначають ці предмети і явища При цьому смислова структура слова утворює не просту сукупність значень і вживань, а деяку систему взаємозв'язаних і взаємообумовлених елементів
 • Тип: Курсовая работа

  Використання штампів, кліше, стандартів в українській мові

  Кліше, наприклад: Доброго дня! Дозвольте відрекомендуватися, визначаються як достатньо фіксовані мовні реакції на стандартні ситуації соціального спілкування Наприклад, ситуації зіткнення з іншими особами (формули привітання): Добрий день!; порушення правил поведінки (формули вибачення): Вибачте Пробачте; отримання матеріальних або нематеріальних благ (формули подяки): Дякую; зіткнення з чужою бідою, смертю (формули співчуття): Співчуваю Сумую разом з вами; зіткнення з особливим успіхом, високим досягненням (формули вітання): Молодець! Вітаю!; зустріч із незнайомими людьми, з якими передбачає
 • Тип: Курсовая работа

  Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

  Передвісники порівняльно-історичного мовознавства Новий етап в історії, науки про мову починається з першої чверті XIX ст , коли мовознавство остаточно відмежовується від філології і цілком перетворюється на окрему, самостійну галузь людських знань зі своїми об'єктом та завданнями, теорією та методами досліджування Вирішальну роль у виформуванні мовознавства в окрему галузь людських знань відіграли два чинники: а) пробудження національного життя і національних рухів у зв'язку з розвитком капіталістичних відносин, б) відкриття порівняльно-історичного методу досліджування мов, що дозволяв розгл
 • Тип: Реферат

  Виникнення Ольвії. Поселенці

  Виникнення давніх міст і держав на берегах Чорного моря - Понта Евксинського стало складової частиною так званої Великої грецької колонізації Процес цей був в цілому обумовлений відносним перенаселенням території Греції і Малої Азії Безпосередніми причинами руху людей на інші землі були: нехватка земель, воєнно-політичні негаразди
 • Тип: Реферат

  Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

  Перші українські "спортово-руханкові" організації в діаспорі виникли у таборах полонених українців після І світової війни У липні 1916 року в Австрії було засноване Товариство "Січ" імені Гетьмана П Дорошенка Основним їх завданням було готувати національно свідомих вихователів-організаторів та інструкторів-січовиків для майбутнього заснування і пропаганди подібних товариств в Україні Вже у лютому 1918 року організація налічувала 960 членів Незважаючи на надзвичайно тяжкі умови табірного життя, праця "Січі" йшла жваво Подібні організації були в таборах полонених у
 • Тип: Реферат

  Виницкая область /Укр./

  Продуктивні сили – це система суб’єктивних (людина) і речових (засобів виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток Наука про розміщення продуктивних сил вивчає територіальну організацію виробництва, яка обіймає не просто розташування виробництва, але й елемент управління
 • Тип: Реферат

  Виробництво мінеральних добрив в Україні

  В цілому її частка становила понад 20% в колишньому Радянському Союзі В країні вироблялись усі три основних види добрив — азотні, фосфорні, калійні Виробництво складних добрив було незначним за обсягами До початку 60-х років найбільше вироблялось фосфорних добрив, але потім на перше місце вийшли азотні добрива (понад 60% всього виробництва у 1990 р )
 • Тип: Реферат

  Виртуалната реалност

  Виртуалната реалност: Бъдещето на утрешния ден Въпреки че някои се съмняват в потенциала на виртуална реалност, реалността е нашето технологично зависими култура прави виртуална реалност са част от ежедневния живот Популярни във видео игри, виртуална реалност позволява на потребителя да контролира изцяло компютъризирана характер Всяко действие, което потребителят направи е имитиран от характера и показват веднага за потребителя Въпреки това, от началото на 90-те, използването на виртуална реалност е разработила и взети светлината на прожекторите миналото развива видео игри Виртуалната реалнос
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... 306