Работы в категории Иностранный язык, страница 140, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Відокремлені члени речення у творчості О. Гончара

  Особливе місце в системі стилів національної мови належить художньому стилю, який вирізняється специфічною мовною організацією Лінгвістичне дослідження мови художньої літератури передбачає розгляд питань, пов'язаних з визначенням понять: індивідуальний стиль письменника, текст, контекст, контекстуальна реалізація мовних одиниць, емоційність
 • Тип: Курсовая работа

  Відонімні словотворення

  Об’єктом дослідження в цій роботі є процеси утворення мовних одиниць різних рівнів від власних назв; систематизація і комплексне дослідження різних типів відонімних утворень, зафіксованих на сторінках публіцистики кінця XX – початку ХХІ століття з урахуванням їх структурних, семантичних і функціональних характеристик; дослідження причин виникнення стилістичних конотацій в аналізованих одиницях і з’ясованню екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників їх виникнення
 • Тип: Реферат

  Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

  Стрімкі соціально-економічні зміни нашого суспільства, трансформація цінностей та орієтирів започаткували нові виміри психічної культури особистості Вони вимагають створення та впровадження нових технологій формування та розвитку особистості, «конструктивності» психолого-педагогічних впливів Тому виникає необхідність в перегляді підходів до тих проблем, які тривалий час знаходяться в центрі уваги дослідників і отримали своє теоретичне та практичне вирішення в межах попередньої психолого-педагогічної системи Однією з них є комплексна проблема відповідальності особистості
 • Тип: Курсовая работа

  Відтворення англійською мовою кольорової палітри оповідань М. Коцюбинського

  Багатоаспектність роботи зумовила комплексний характер методики дослідження У даній роботі було застосовано методи лінгвістичного та перекладознавчого аналізу, зокрема контрастивний аналіз, компонентий аналіз, структурний та семантичний аналіз, та метод використання словникових визначень
 • Тип: Дипломная работа

  Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову

  Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин
 • Тип: Реферат

  Військові фразеологізми

  Фразеологія – це наука про одиниці (фразеологізмах) фразеологізмів, тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, змінних поєднань, що не утворюються по структурно-семантичних моделях, що породжують [12, 43]
 • Тип: Доклад

  Вірусний гепатит А

  Вірусний гепатит А - гостра циклічна хвороба з переважно фекально-оральним механізмом передачі, що характеризується ураженням печінки і синдромом інтоксикації, збільшенням печінки і нерідко жовтяницею
 • Тип: Реферат

  Вірусологія і проблеми практики

  Захворювання рослин, тварин і людини, вірусна природа яких у даний час установлена, у протягом багатьох сторіч завдавали шкоди господарству і шкода здоров'ю людини Хоча багато з цих хвороб були описані, але спроби встановити їхню причину і виявити збудник залишались безуспішними
 • Тип: Реферат

  Вітаміни та їх синтетичні препарати

  Виникненню В1 – гіповітамінозу сприяє вуглеводна дієта, стан зв‘язаний з порушенням засвоєння вітаміну і підвищеною потребою в ньому (вагітність, інфекційні захворювання, хронічний алкоголізм і т д )
 • Тип: Доклад

  Вітаміни та їх синтетичні препарати

  Наш славетний земляк Антон Чехов писав понад сто років тому: «Можливо, і ми колись дочекаємося, що наші юристи, професори і взагалі посадові особи, які за обов'язками служби мають говорити не лише вчено, але й зрозуміло і гарно, не виправдовуватимуться тим, що вони «не вміють» говорити Адже в принципі для інтелігентної людини погано говорити повинно б вважатися такою непристойністю, як не вміти читати і писати, і у справі освіти й виховання навчання красномовства слід було б вважати неминучим»
 • Тип: Реферат

  Вавілонське царство

  У результаті розпаду Шумеро-Аккадського царства на території Месопотамії в 20-19 століттях до н е з'явилося багато нових держав На півдні в місті Ларса утворилося незалежне царство На півночі велику роль грали такі держави як Мари на Євфрату, Ашшур на Тигру, на сході в районі ріки Дияли - держава Эшнунна Поступово в ході міжусобних воєн піднімається місто Вавилон (чи - Ворота бога), де запанувала 1-я Вавілонська чи Аморитська династія, час правління якої називають Старовавилонським періодом (1894-1595 р до н е ) Її засновником був Сумуабум
 • Тип: Реферат

  Важкі діти в сім’ї

  Сьогодні уже можна вважати доведеним, що джерела морального неблагополуччя потрібно шукати перш за все у сімейному вихованні І це неважко пояснити: в дитинстві і ранньому дитинстві сім'я майже безроздільно формує особистість дитини
 • Тип: Контрольная работа

  Важливі питання з ділового українського спілкування

  Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами за ознаками класифікації та групами вирізняють види документів, що наведені у таблиці 1 1
 • Тип: Контрольная работа

  Важнейшие требования к композиции документа

  Термин композиция имеет различные толкования При этом к основному, родовому термину композиция могут присоединяться различные определители: реквизитная композиция, смысловая композиция, информационная композиция и пр Но введение подобных терминов не снимает неопределенности, даже для документов официально-делового стиля, в отношение которых действуют ограничения или даже строгие предписания, обусловленные требованиями стандартизации, устоявшиеся закрепленные или незакрепленные правила Чем выше степень закрепленности внутридокументной позиции словесных формулировок и чем жестче ограничения их
 • Тип: Курсовая работа

  Валентность глагола и структура английского предложения

  Всестороннее изучение слова как основной единицы языковой системы является важной задачей современной лингвистики Большую роль в решении этой задачи играет теория валентности, которая продолжает оставаться одним из актуальных направлений современной лингвистики За период своего существования теория валентности оформилась в одно из важнейших направлений современного синтаксиса, которое вносит вклад в исследование плана содержания и плана выражения в языке, в изучение сочетаемости слов и структуры предложения, прежде всего применительно к глагольной лексике В настоящее время достигнуты определе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 306