Работы в категории Иностранный язык, страница 139, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Контрольная работа

  Богатство речи языковой личности

  Под языковой личностью в языкознании понимается "совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений, языковая компетенция, характеризующаяся глубиной и точностью отражения действительности, степенью структурно-языковой сложности"1, при этом интеллектуальные характеристики языковой личности выдвигаются на первый план
 • Тип: Реферат

  Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець і дипломат

  Багато написано книжок та складено пісень про славного гетьмана українського Богдана Хмельницького Та про нього можна говорити й говорити, бо до нього Україна не знала на стільки розумного та дипломатичного політичного діяча Богдан Хмельницький зробив перші кроки до незалежної України Намагався підтримувати добрі відносини з багатьма варварськими сусідами, з якими до нього дуже небагато людей спробували би вести переговори Богдан Хмельницький вірно розумів, що досягти розквіту неможливо, терплячі постійні навали загарбників Та гетьман намагався під час перемир’я налагодити збройні сили тогоча
 • Тип: Реферат

  Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

  1 Мета моєї роботи – розглянути головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України його вимогам з огляду на перспективу інтеграції нашої системи в європейський освітній і науковий простір На мій погляд, ця проблема актуальна сьогодні, причому не тільки для України, а й для більшості країн Європи Коротко ця проблема формулюється так: реформування освітньої системи
 • Тип: Курсовая работа

  Борис Грінченко - редактор і упорядник "Словаря української мови"

  Борис Грінченко відомий у багатьох сферах української науки і культури Але серед багатьох здобутків Бориса Грінченка є праця, яка дозволяє назвати його професійним і водночас унікальним ученим Це «Словник української мови» (К , 1907 – 1909), створений і відредагований ним протягом двох з половиною років на початку минулого століття (загальний обсяг слів – 68 тисяч) Цей словник має для української науки і культури таке ж значення, як словник В Даля для російської, словник С Лінде для польської, словник І Гебауера для чеської
 • Тип: Реферат

  Борис Олійник

  Ім'я Бориса Олійника з'явилося на сторінках республіканської преси в середині 50-х років Пора його літературного по-чатківства припала на той час, коли в радянському письменстві,— поезії, прозі, драматургії,— дедалі інтенсивніше розгорталися творчі шукання, обумовлені новими процесами в житті, зокрема піднесенням громадянської і творчої активності радянських людей
 • Тип: Сочинение

  Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

  З давніх-давен боротьба добра і зла займала найважливіше місце в житті усіх народів і часів Традиційним закінченням кожної казки була перемога добрих і відважних героїв над злими і підступними Крізь призму століть пролетіла ця боротьба, знайшовши відбиток в усіх жанрах літератури, і досягла ХХ століття Однією з головних проблем роману У Самчука “Марія” є протистояння добра і зла
 • Тип: Реферат

  Боротьба УПА з німецько-фашистськими окупантами (1942-1944рр.)

  Користуючись складним міжнародним становищем, польсько-шляхетні війська при підтримці Англії і Франції вторглися на територію України 6травня 1920 р вони окупували її столицю місто Київ Але не витримавши нежданого згуртованого опору військ радянської Росії, у червні того ж року змушені були поспішно відступити Під Варшавою ініціатива наступу знову перейшла до польських військ Знесилені в тяжких боях противники погодилися на укладення миру, який і було підписано у місті Рига 18 березня 1921 р
 • Тип: Топик

  Британская монархия

  В этом году мы начали изучение страноведческого материала по англоговорящим странам В первую очередь о главной стране английского языка – Великобритании Как вы знаете, полное название этой страны – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, то есть Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
 • Тип: Топик

  Брэд Питт - биография

  In 1963 William Bradley Pitt was born the first child of Jane, a guidance counselor, and Bill, a trucking company manager Though Brad is born in Shawnee, Oklahoma, the family later moves to Springfield, Missouri, where the Pitt family grows to include brother Doug and sister Julie In Springfield Brad also worked for Colonel Day's Levi Emporium as a salesman
 • Тип: Сочинение

  В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

  Сувеpенна Вільна Така наша Укpаїна нині Саме за нашої пам'яті з Укpаїни-колонії наpодилася Кpаїна Складним, довгим, теpнистим виявився шлях нашої Батьківщини до деожавності Минуле нашої деpжави - тяжке, кpиваве й тpагічне
 • Тип: Реферат

  Вiдеопамять \укр\

  Відеорежими насамперед характеризуються типом (алфавітно-цифровим, тобто текстовим, при якому екран поділяється на знакомісця, кожне з яких має такі властивості, як символ та кольорові атрибути; також дуже поширеним є графічний режим, при якому екран поділяється на піксели, кожному з яких відповідає визначений колір з палітри) Я ж зупинюсь на текстовому режимі та поясню основні методи та засоби керування відеопам’ятью в цьому режимі засобами мови програмування низкого рівню “Assembler”
 • Тип: Реферат

  Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

  Захист відбудеться 23 травня 2008 р о 13 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41 051 02 в Одеському національному університеті імені І І Мечникова за адресою: 65058, м Одеса, Французький бульвар, 24 / 26, ауд 165 а
 • Тип: Сочинение

  Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях

  Козаччина ХV століття Постають пеpед уявою часи кpивавих і спустошливих нападів татаp і туpків на Укpаїну Пеpшим бастіоном, який пpиймав на себе найміцніші удаpи хижих оpд, була Запоpозька Січ Відважні козаки-запоpожці мужньо захищали pідний кpай, визволяли побpатимів з неволі Істоpія Укpаїни знає немало відчайдушних походів козаків
 • Тип: Сочинение

  Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

  Фpанко любив свій наpод, вболівав за долю Укpаїни, віpив у світле майбутнє укpаїнського наpоду, який боpовся за самостійну деpжавність Все життя письменника - боpотьба за єдність деpжави, за свій наpод
 • Тип: Курсовая работа

  Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

  Відіграючи важливу роль в житті суспільства переклад ще з давніх часів привертав до себе увагу літературознавців, етнографів, лінгвістів та психологів Оскільки англійська та українська мови належать не тільки до різних гілок індоєвропейської родини мов, а й до різних гілок структурних типів мов, то переклад з однієї мови на іншу може завдати перекладачеві значних труднощів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 306