Работы в категории Иностранный язык, страница 136, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

  Діти завжди були і залишаються найдорожчою цінністю, гордістю і надією держави Турбота про підростаюче покоління, реалізація прав і свобод дитини — святий обов’язок батьків, школи, широкої громадськості Але міцна родина завжди є основним фундаментом у вихованні дітей, а батьки є природними вихователями
 • Тип: Топик

  Башня Лондона (Tower of London)

  The Tower of London is a visual symbol of the Norman Conquest of England It was built by William the Conqueror with stone that was brought over from Caen The English do not relish the memory and like to think that the Tower went back to Romans and was founded by Julius Ceaser This is not true, but some parts of the complex rest on Roman foundations William I, though, brought over a Norman expert as his artificer, Gundulf, who designed the Tower The Tower of London is considered now by the Royal Commission on Historical Monuments as "The most valuable monument of Medieval military archite
 • Тип: Сочинение

  Без мови немає народу

  Мово! Пресвята Богородице мого народу! З чорнозему, любистку і зілля, з роси, з тихої води, ясних зір і широких безмежних степів народжена! Мово! Наймудріша наша берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого українського, що тримала наш народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу! Мова – душа народу А душа – корінь життя Сьогодні ми маємо думати про свій корінь, про те, без чого не мислиться кожен народ Люби свою мову, плекай її, дбай про неї Це ж дорога твоя спадщина віків і поколінь Користуйся нею, оберігай її, передай її, збагачену і ще більш розвинену, свої
 • Тип: Учебное пособие

  Без проблем одолеем

  Антитеза (добро-зло), сравнение, обращение, риторическое обращение, парцелляция (вычленение), эллипсис, умолчание, инверсия (обратный порядок слов в предложении), анафора (единоначатие), эпифора (одинаковая концовка предложений), однородные члены, бессоюзие (асиндетон), параллелизм синтаксических конструкций (построение предложений по одной схеме), восклицательные и вопросительные предложения, риторические вопросы, риторические восклицания, градация (убывание или возрастание признака, действия), именительный представления, т е именительный темы (Дружба…Что это такое?)
 • Тип: Шпаргалка

  Безличные глаголы \латинский\

  Безличными называются глаголы, выражающие действие, которое не подразумевает действующего лица (ср в русском языке глагол "подобает"): см лекцию III, раздел "Безличный страдательный оборот"
 • Тип: Курсовая работа

  Безособові речення в сучасній англійській мові

  Безособовим називається таке речення, присудок якого не відноситься ні до особи, ні до предмета, ні до абстрактного поняття Безособові речення описують явища навколишнього світу, що відбуваються незалежно від волі або бажання людини і є результатом розвитку абстрактного мислення
 • Тип: Дипломная работа

  Безполучникові складні речення у прозі Г. Тютюника

  Проблема виділення безсполучникових складних речень як самостійної синтаксичної одиниці у мовознавстві з’явилась ще у XVIII ст Цей погляд зацікавив різних дослідників, одні з яких були переконані в необхідності й правомірності такого виділення, інші заперечували безсполучникові конструкції як окремий вид складних структур Таке протистояння поглядів існувало до першої половини ХХ ст
 • Тип: Доклад

  Беларускій этнос \Беларус\

  Гiсторыя беларускага народа значна старэй за яго назву Тэрмiн “Беларусь” у яго сучасным этнаграфiчным, гефграфiчным i дзяржаỳна-палiтычным значэннi пачаỳ ужывацца параỳнальна нядаỳна Канчатковае прызнанне i замацаванне гэтага тэрмiна адбылося толькi пасля Вялiкай Кастрычнiцкай сацыялiстычнай рэвалюцыi i ỳтварэння БССР Таму каб правiльна зразумець гiсторыю беларускага народа, неабходна прасачыць усе папярэднiя iмёны, якiя насiỳ наш народ на працягу сваёй шматвяковай гiсторыi
 • Тип: Курсовая работа

  Беларускія, польскія і рускія фразеалагізмы з мэтэаралагічным кампанентам

  Фразеалагізаваныя структуры той ці іншай мовы адлюстроўваюць асаблівасці нацыянальнага менталітэту, характару ўсведамлення рэальнага свету носьбітам менавіта гэтай мовы Параўнальная фразеалогія спрыяе вывучэнню нацыянальна-моўных малюнкаў свету Супастаўляльнае апісанне фразеалагічных адзінак у межах некалькіх моў паказвае, што нават роднасныя, блізкія мовы, якімі з’яўляюцца беларуская, руская і польская дэманструюць значныя разыходжанні у фрагментах моўных малюнкаў свету Цяжкасці іх перакладу, усталявання адпаведнасці ў іншай мове звязаны, па-першае, з магчымасцю некалькіх варыянтаў перакладу
 • Тип: Реферат

  Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899 — 1908)

  Пасля рэвалюцыі 1917 г , калі актыўна ішлі працэсы палітычнага пераўпарадкавання тэрыторый Расійскай імперыі, беларусы атрымалі рэальны шанс на стварэнне ўласнай незалежнай дзяржавы Аднак агульная палітычная кан'юнктура ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе склалася так, што гэтая магчымасць была толькі часткова рэалізавана ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы У 1920-30-х г значная частка беларускіх земляў не ўвайшла ў склад БССР, а была далучана да Польшчы, і беларусы — жыхары гэтых тэрыторый — апынуліся ў становішчы нацыянальнай меншасці ў чужой дзяржаве, хоць і жылі на сваёй уласнай з
 • Тип: Реферат

  Беларуская выяўленчае мастацтва \Беларус\

  У беларускім мастацтвазнаўстве гэты перыяд падзяляецца на два меншыя адрэзкі — прыкладна па дзесяцігоддзях (Наогул, вядома, такія падзелы даволі ўмоўныя: дакладнай даты змены эпох ніхто афіцыйна не пазначаў ) Першы перыяд — з 1917 г , г зн з часу Кастрычніцкай рэвалюцыі, калі змяніўся сацыяльны лад грамадства і, адпаведна, сацыяльная аснова мастацтва, па 1929—1932 гг 1929 год — пачатак расправы ўлады з нацыянальна свядомай інтэлігенцыяй; 1932 г — скасаванне ўсіх мастацкіх аб'яднанняў партыйнай пастановай аб перабудове літаратурнамастацкіх арганізацый Такім чынам, адбылася фармальная забарона
 • Тип: Учебное пособие

  Беларуская мова

  Вучэбны дапаможнік для абітурыентаў уключае ў сябе два найбольш важныя раздзелы курса беларускай мовы: арфаграфію і пунктуацыю Асаблівая ўвага звернута на складаныя тэмы раздзелаў Побач з тэарэтычным матэрыялам змешчана і практычная частка Выкананне разнастайных заданняў і практыкаванняў дапаможа абітурыентам замацаваць і сістэматызаваць веды, накіраваныя на выпрацоўку навыкаў карыстання правільнай пісьмовай літаратурнай мовай
 • Тип: Реферат

  Беларуская музыка

  Музыка (ад грэчаскага – мастацтва муз) – мастацтва, якое адлюстроўвае рэчаіснасць у гукавых вобразах Здольная глубока ўплываць на эмацыянальны настрой чалавека, музыка здаўна выкарыстоўваецца з грамадска-выхаваўчай і арганізуючай мэтай і адначасова служыць задавальненню эстэтычных патрэб грамадства Каштоўнасць музычнага твора вызначаецца прагрэсіўнасцю ідэйнага зместу і мастацкай дасканаласцю яго вобразнага ўвасаблення
 • Тип: Реферат

  Белоруская мова

  Галоўнай дыфэрэнцыяльнай прыкметай чалавека сярод іншых відаў жывых істот – валоданне членапаздельнай мовай Без паняцця мовы немагчыма даць азначэнне чалавеку Падлічана, што каля 80% усяго жыцця чалавек так ці інакш звязана з мовай: 19 гадзін у суткі мы размаўляем, слухаем, чытаем, пішам, думаем самі сабе, разважаем, бачым сны, нешта мармочучы…
 • Тип: Реферат

  Белорусский фольклор

  На календары вечнасці - канец XX стагоддзя, эпоха навукова - тэхнічнай рэвалюцыі, эпоха біёнікі і электронікі Узброены ведамі чалавек ужо абганяе сёння самую смелую казачную фантазію, самыя няўрымслівыя мары Фантазію казак абганяе, а сама казка, як ні дзіўна, не старэе, у нябыт не адыходзіць Можна нават сказаць - наадварот, у апошні час попыт на гэты від вуснапаэтычнай народнай творчасці прыкметна ўзрос і працягвае павышыцца Гэта датычыць, зразумела, і беларускага казачнага эпасу, беларускай казкі
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 306