Работы в категории Иностранный язык, страница 135, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

  Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспубліцы сёння адносіцца да адной з найбольш актуальных і складаных Разам з тым гэта праблема існуе не толькі ў нашай краіне, але і ў гісторыі суіснавання іншых народаў, іх культур і моў у шматнацыянальных краінах наогул
 • Тип: Реферат

  Білки, складання меню

  Для нормальної життєдіяльності організму людини і доброго засвоєння їжі людський організм повинен одержувати усі поживні речовини у певних співвідношеннях Наприклад, нормальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів має бути 1 : 1,1 :4,1 для молодих чоловіків та жінок, зайнятих розумовою працею, і 1 : 1,3:5 для тих самих людей, якщо вони зайняті важкою фізичною працею Ці речовини не мають однакової поживної цінності і кожна з них має своє особливе значення для організму
 • Тип: Реферат

  Біографія М.С. Грушевського

  М С Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників Він і й
 • Тип: Реферат

  Біологічні функції серинових протеїназ

  Серинові протеїнази дуже поширені в природі і виконують найрізноманітніші функції При єдиному механізмі дії активного центру серинові протеїнази (далі по тексту – СП) мають великі відмінності у специфічності, пов’язані з біологічною функцією кожного окремого фермента СП діють на біологічних рівнях від внутрішньоклітинного (протеїнази лізосом) до організменого (протеїнази, що модифікують нейропептиди) Дослідження всього різноманіття функцій СП дало змогу зрозуміти причини таких хвороб, як панкреатити, гемофілія, емфізема, що створило теоретичний базис для їх лікування СП відіграють важливу рол
 • Тип: Реферат

  Біосфера і людина

  Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів, але впродовж досить тривалого часу її діяльність не впливала помітно на біосферу Лише наприкінці ХІХ століття зміни біосфери під впливом господарської діяльності звернули на себе увагу вчених У першій половині ХХ століття ці зміни зростали, а зараз вони лавиною обрушилися на людську цивілізацію Прагнучи до покращення умов свого життя, людина постійно нарощує темпи матеріального виробництва, не замислюючись про наслідки При такому підході більша частина взятих від природи ресурсів повертається до неї у вигляді
 • Тип: Реферат

  Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

  У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914) Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т п , його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами
 • Тип: Доклад

  Біотехнологія

  БІОТЕХНОЛОГІЯ (від грецької bios - життя, techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання), використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві Біотехнологія - міждисциплінарна галузь, що виникнла на стику біологічних, хімічних і технічних наук С розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства - ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стана охорони здоров'я і якості навколишнього середовища
 • Тип: Научная работа

  Баварський діалект

  Після розподілу Німеччини 1948-1949 роках на дві антагонічні держави були створені умови для формування мов на німецькій підставі Впродовж часу окремого існування обидві держави розвивалися у різних напрямках не лише у итанні економіки, але й мови та культури Об’єднання Німеччини сприяло процесу з’еднання західного та східного різновиду мов
 • Тип: Доклад

  Бактеріологічна зброя

  Бактеріологічна зброя використовується у вигляді різних боєприпасів, вражаючою силою яких є деякі види бактерій Ці бактерії збуджують інфекційні захворювання, викликають епідемії Батреріологічна зброя вражає людей, сільськогосподарські рослини та тварин, а також воду і продукти харчування
 • Тип: Реферат

  Банківська і страхова справа

  Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління Складовими частинами банківської політики є:
 • Тип: Реферат

  Банківська система

  Гроші - один з найбільших наших винаходів складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки "Гроші зачаровують людей Через них вони мучаться, для них вони трудяться вони придумують найбільш митецькі способи одержати їхній і найбільш митецькі способи витратити їх Гроші - єдиний товар, якому не можна використовувати інакше, крім як звільнитися від них Вони не нагодують вас, не одягнуть, не дадуть притулку і не розважать до тих нір, поки ви чи не витратите не інвестуєте їх Люди майже усі зроблять для грошей, і гроші майже усі зроблять для людей Гроші - це чарівна, повторювана, що змін
 • Тип: Реферат

  Банки

  Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і залучений фінансовий капітал у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел Причому залучені засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків
 • Тип: Топик

  Банковские системы: России, Америки, Британии

  The Bank of England was incorporated by act of Parliament in 1694 with the immediate purpose of raising funds to allow the English government to wage war against France in the Low Countries (see) A royal allowed the bank to operate as a joint-stock bank with limited liability No other joint-stock banks were permitted in England and Wales until 1826 This special status and its position as the government's banker gave the bank considerable competitive advantages
 • Тип: Курсовая работа

  Банковский маркетинг (на примере Германии)

  Темою мого дисертаційного дослідження є “Управління маркетинговою діяльністю в сфері фінансових послуг (на прикладі Німеччини)” Ця тема є дуже актуальною та цікавою сьогодні для України, бо в рамках роботи буде вивчено позитивний досвід німецької банківської системи та проаналізовано можливості його застосування в українських банках, які тільки сьогодні роблять перші кроки в банківському маркетингу
 • Тип: Реферат

  Банкрутство

  Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств регулюється Законом “Про підприємства в Україні” (ст ст 24,34) Порядок і умови визнання будь-яких юридичних осіб — (субєктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р "Про банкрутство” (Відомості Верховної Ради України — 1992 — №31 — Ст 440)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 306