Работы в категории Иностранный язык, страница 133, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Антична культура: Давній Рим

  Культура римської цивілізації має тисячолітню історію. Її значення для світової цивілізації важко переоцінити. Латинська мова, яка була носієм цієї культури, справила вплив на цілу групу мов, так званих романських.
 • Тип: Доклад

  Античне красномовство

  Красномовство має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим більше у мистецтві судового оратора Уже в Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї було відоме мистецтво риторики, але справжньою його батьківщиною є Стародавня Греція, де публічне слово мало надзвичайно велике суспільне значення
 • Тип: Сочинение

  Антонімія в поетичній творчості В. Симоненка

  "Як грім народжується з тиші, так з глибини нашої землі, з надр нашого народу вибрунькується нова поетична індивідуальність, виникає щира, тверда, упевнена мова В Симоненка, що уміє, знає, як сказати читачам Якщо молодий поет переживає радість першовідкриття світу ідей і художніх образів, то для нас - це першовідкриття таланту" [6, 5]
 • Тип: Курсовая работа

  Антрапонімы ў творчай спадчыне Уладзіміра Караткевіча

  Вывучэнне анамастычнай лексікі – асабовых уласных імёнаў, мянушак, прозвішчаў, розных тапанімічных назваў, псеўданімаў у беларускім мовазнаўстве і літаратуразнаўстве пачалося параўнальна нядаўна За апошнія гады прыкметна актывізавалася цікавасць да анамастычных праблем, пра што сведчаць шматлікія навуковыя і навукова-метадычныя працы, у якіх разглядаюцца як агульныя, так і прыватныя асаблівасці анамастыкі
 • Тип: Реферат

  Антропогенний вплив на біосферу

  Близько 5 млрд років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід — 4,5 млрд років) Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4млрд років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд років
 • Тип: Реферат

  Антропологічні типи українців

  Зачатки наукових знань з антропології з’явилися ще в Давній Греції, але як наука вона сформувалась у середині ХІХ ст Її основоположниками є французький вчений Поль Брока, в Росії Карл Бер, П Богданов та ін
 • Тип: Курсовая работа

  Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

  Актуальність дослідження: У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто вивчення власних імен, зокрема антропонімів, які займають особливе місце в українській, англійській та взагалі у будь-якій мові світу Повноцінне спілкування, тобто правильне сприйняття, оцінювання та інтерпретація інформації, є неможливим без знання певного набору власних імен та їх функцій у мові та тексті Імена відомих особистостей, літературних персонажів складають значний пласт знань, необхідних для усвідомлення та оцінки культури того-чи іншого народу Часто антропоніми, які харак
 • Тип: Реферат

  Апаратне і програмне забезпечення

  Процесор - основна частина комп'ютера Він призначений для опрацювання інформації за програмою, яка занесена в оперативну пам'ять та керування пристроями введення-виведення Основна характеристика процесора - його швидкодія
 • Тип: Реферат

  АПК, його галузева структура і необхідність формування

  АПК за своїм складом та структурою значно відрізняється від інших міжгалузевих комплексів, передусім тому, що він як головний засіб виробництва використовує землю, на якій вирощується сільськогосподарська продукція та сировина для виробничого та невиробничого споживання Власне, сільськогосподарське виробництво, що базується на використанні сільськогосподарських угідь, є основою розвитку переробних галузей промисловості Виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка - одна з найважливіших складових частин народного господарства країни Завданя АПК - забезпечити людей продуктами хар
 • Тип: Реферат

  Арабо-мусульманський культурний регіон

  Народам Арабського Сходу належить важливе місце в історії культури людства Не випадково середньовічні географи називали Арабський Схід грудьми світу: тут протягом багатьох сторіч билoся серце світової цивілізації Арабська середньовічна культура розвивалася в Аравії, Іраку, Сирії, Палестині, Єгипті і Північній Африці, а також на території Південної Іспанії у період існування там Кордовського халіфату й арабських князівств Середньовічна арабська культура у свій час була великим кроком вперед у прогресивному розвитку людства Велика заслуга народів Арабського Сходу полягала й у тім, що вони збере
 • Тип: Реферат

  Арбалет

  Это грозное оружие, изобретенное 2400 лет назад, было широко распространено в XI в На протяжении 500 лет, пока не появилось огнестрельное оружие, в целях защиты использовались преимущественно арбалеты
 • Тип: Доклад

  Аристотель

  Аристотель народився в 384 р до н е у грецькому місті Стагір Глибоке провінційне походження Аристотеля компенсувалося тим, що він був сином відомого лікаря Нікомаха Бути лікарем означало в Древній Греції займати велике суспільне становище, і Нікомах був відомий усій Македонії
 • Тип: Доклад

  Аркадзь Куляшоў \Беларус\

  Дзіцячыя гады А Куляшова прайшлі ў час рэвалюцыйнага абнаўлення жыцця Новыя, калектывісцкія адносіны складваліся паміж людзьмі Маладое пакаленне расло ў атмасферы дружбы і таварыскасці, яно не ведала страху перад заўтрашнім днем Усе гэта спрыяла актывізацыі творчых сіл асобы
 • Тип: Курсовая работа

  Артикуляционная база немецкого языка

  Фонетика (греч phonetikos – звуковой, от phone – звук), раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка В отличие от др лингвистических дисциплин, Фонетика исследует не только языковую функцию, но и материальную сторону своего объекта: работу произносительного аппарата, а также акустическую характеристику звуковых явлений Поэтому Фонетика связана также с нелингвистическими дисциплинами: с анатомией и физиологией речеобразования и восприятия речи, с одной стороны, и с акустикой речи – с другой Как и языкознание вообще, фонетика связана с психологией, поскольку речевая деятельность являетс
 • Тип: Контрольная работа

  Артикуляционная характеристика гласных звуков в русском и английском языке

  Фонетика - наука о звуковой стороне человеческой речи Это один из основных разделов языкознания (лингвистики) Слово "фонетика" происходит от греч phonetikos "звуковой, голосовой" (phone звук) Особое положение фонетики как науки определяется тем, что она, единственная из всех языковедческих наук, изучает такие единицы языка, природа которых материальна Материальным носителем звучащей речи являются специальным образом формируемые говорящим колебания воздуха Слушающий получает информацию о смысле передаваемого говорящим сообщения в первую очередь на основе своего слухового во
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 306