Работы в категории Иностранный язык, страница 127, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

  Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного , соціального, економічного розвитку суспільства і держави Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей забезпечення національних інтересів зміцнення авторитету
 • Тип: Реферат

  Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

  Серед багатьох типів програм , розроблених під ОС Windows , важливе місце посідають утиліти – це спеціальні програми , що спрощують і, в деякій мірі, полегшують роботу з операційною системою До утиліт відносять архіватори , спеціальні програми для роботи з дисками , аудіо та відео тощо Чи ненайважливіше місце у групі утиліт посідають програми для так званої “тонкого” адміністрування операційної системи
 • Тип: Реферат

  Администрирование сетей /Укр./

  Засоби мережного і системного адміністрування ніколи не займали домінуючих позицій у корпоративних інформаційних системах Традиційно допоміжна роль, що їм відводилась, призвела до того, що структура і функції ПО даного класу виявилися в прямої залежності від архітектури обчислюванних систем і еволюціонували разом із ними
 • Тип: Топик

  Адреналин

  Bei körperlicher Arbeit oder bei einer intensiven sportlichen Belastung kann der Energiebedarf einzelner besonders beanspruchter Muskeln auf das Zweihundertfache des Ruhewertes ansteigen, was zu einer entsprechenden Erhöhung des Sauerstoff- und Energiebedarfs führt Um diesen gesteigerten Bedarf zu decken, müssen sich alle Versorgungssysteme des Körpers auf die Belastungssituation umstellen Das Herz muss schneller und kräftiger schlagen, die Lunge muss tiefer und schneller atmen, die Gefäße der arbeitenden Muskulatur müssen sich erweitern usw
 • Тип: Реферат

  Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери

  - Туман яром, туман долиною звучить гарно і романтично, коли цей туман у пісні Але коли він, цей туман, це три кілометрова темна хмара смоґу над вашою головою, до пісень і романтики далеко Звіт Екологічної Програми Організації Об’єднаних Націй, який оприлюднено 12-го серпня говорить про туман зовсім іншого ґатунку Цей туман впливає і на світову температуру та погоду і на людське здоров’я Впливає негативно
 • Тип: Доклад

  Академик Б.Патон

  Народився у Києві в родині відомого інженера-мостобудівника, професора Київського політехнічного інституту Є Патона Закінчив Київський політехнічний інститут (1941 р ) З 1942 р працює в Інституті електрозварювання АН України: з 1944 р — завідувач відділу, з 1950 р — заступник директора, з 1963 р — директор
 • Тип: Курсовая работа

  Акредитивна форма розрахунків

  Основними видами міжнародних банківських розрахуноквих операцій є акредитиви та інкасо Найпоширенішою формою розрахунків в ринковій економіці є акредитиви, що переважно застосовюється в іногородніх та міжнародних розрахунках за товари та послуги, коли постачальник хоче забезпечити собі гарантію оплати
 • Тип: Реферат

  Акрополь

  Афінський Акрополь почав забудовуватись ще у 2 тисячолітті до н е під час греко-персидських війн (480-479) роки до н е ) він був повністю зруйнований, пізніше під керуванням скульптора і архітектора Фідія почалось його відновлення і реконструкція Акрополь відносять до таких місць, по які говорять що вони бездоганні і неповторні Але не питайте чому Ніхто вам не зможе відповісти Його можна виміряти, можна навіть перерахувати навіть усі його камені Стіни Акрополя круті і обривисті Акрополь – великий подовгуватий горб, що возвеличується над містом і храмами що його вінчають, присвяченими покровит
 • Тип: Курсовая работа

  Акти державного управління

  Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього необхідні умови: упорядкованість, визначеність організованість, динамічність суспільних відносин Це безпосередньо стосується й середовища державного управління, в якому практично втілюється єдність діяльності і структур апарату управління
 • Тип: Реферат

  Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку \укр\

  Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання “принципу обачності”, який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів Діючі до впровадження Національних стандартів положення вітчизняного бухгалтерського обліку не здатні були забезпечити виконання цієї вимоги, що робило фінансову звітність непридатною для використання Після впровадження НСБО виконання цього принципу стало можливим, завдяки нововведенням, відсутнім до цього (таким, наприклад, як резерв сумнівних боргів та ін )
 • Тип: Дипломная работа

  Активизация речевого взаимодействия учащихся в процессе обучения иноязычному общению

  Требования к выпускнику общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка (ИЯ) на сегодняшний день предполагают следующие умения: принимать участие в беседе с одним или несколькими партнёрами, выражая своё мнение о фактах и событиях и отношение к ним; обсуждать прочитанное, давать информацию о текущих событиях, используя при этом периодическую печать, издаваемую на родном и иностранном языках При этом учащиеся должны пользоваться обширным словарным запасом, соответствующими грамматическими структурами и видовременными формами Однако, несмотря на это, зачастую непосредственно
 • Тип: Реферат

  Активність і творчість учнів на уроках історії

  Активність - предмет дослідження різних наук: психолого-педагогічних, природничих, суспільних і ін В психолого-педагогічних науках активність учнів в процесі навчання складає загальну основу в розробці і реалізації активних методів навчання і виховання Активізація навчання сприяє виробленню характеру людини, формує всі сторони її психічного життя, тобто зумовлює розвиток всіх трьох сфер особистості: інтелектуальної, емоційної і вольової Але не завжди активізація приводить до творчості Навіть тоді, коли учні беруть активну участь в роботі класу - відповідають на запитання, відтворюють на щойно
 • Тип: Курсовая работа

  Активность и продуктивность основных словообразовательных моделей в истории английского языка

  Развитие языка совершается постоянно и осуществляется на всех уровнях: подвергается различным изменениям звуковая система, меняется морфологический состав слова, претерпевают семантические изменения слова и словосочетания Наиболее заметные и ощутимые трансформации происходят в словарном составе языка, т е в лексике
 • Тип: Курсовая работа

  Актуализация и манипуляция в русских и английских пословицах (на материале художественных произведений)

  Одной из характерных тенденций современного этапа развития языкознания является исследование субъективного начала в речи человека, языковых механизмов порождения сообщений, способов воздействия говорящего на адресата Внимание учёных в значительной мере переключилось с вопроса о том, как устроен язык, на вопрос о том, как он функционирует
 • Тип: Курсовая работа

  Актуализация и трансформация фразеологических единиц из страниц газеты "Третья столица"

  Средства массовой информации отражают языковые тенденции, существующие в современном обществе На страницах печатных изданий находят свое непосредственное отражение все процессы, протекающие в современном языке Например, на страницах современных газет наблюдается увеличение частоты употребления ФЕ, появление разностилевой фразеологии, в том числе разговорной, просторечной Поэтому и существует потребность в исследовании языка современной газеты
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 306