Работы в категории Иностранный язык, страница 124, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  «A Farewell to Arms»

  I chose to read the novel as well as view the 1932 movie staring Gary Cooper to review As usual, the novel and movie are different in the delivery of the story yet parallel most of the same aspects Hemingway was trying to convey about love and war The novel was much more in depth than the movie and mostly, the novel focused more on the war than did the movie
 • Тип: Реферат

  «Гамлет». "Быть или не быть" понятым "Гамлету"? Зависимость адекватности интерпретации трагедии от точности перевода

  Цель работы заключалась в нахождении и систематизации неточностей и ошибок в переводах “Гамлета” на первом этапе (переводческая часть работы) и выявлении зависимости правильности интерпретации от адекватности перевода на втором (литературоведческая часть)
 • Тип: Сочинение

  «Накануне» Тургенева

  Один з найвідоміших своїх романів Іван Сергійович Тургенев написав в 1860 році Вслід за наступленням нової полоси в державному житті Росії За короткий період в кілька років він пише цілий ряд геніальних романів які стали реакцією Тургенева на першу половину епохи реформ в Росії "Рудин", (1856), "Дворянское гнездо" (1859), "Накануне" (1860), "Отцы и дети" (1862), і є цими романами
 • Тип: Реферат

  Європейське мовознавство епохи Cередньовіччя і Відродження

  Протягом VI—XII ст у Західній Європі зусилля вчених були спрямовані переважно на засвоєння ла­тинської спадщини Із зародженням і становленням схоластичної логіки граматику розглядали як допо­міжну дисципліну, яка служить суто практичним потребам оволодіння читанням і письмом Вивчення граматики було цілком підпорядковане логіці, визна­но логіко-граматичні ідеї Арістотеля Граматику До­ната застосовували для тлумачення явищ інших мов Лише з XIII ст , у передренесансний період, коли євро­пейські вчені ширше і глибше ознайомились із праця­ми Арістотеля, граматика стає частиною філософії, ключем до
 • Тип: Реферат

  Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

  Стан мовознавства в Європі епохи середньовіччя Історія Європи перших століть н е пов'язана з існуванням у І—II ст величезної рабовласницької Римської імперії, до складу якої входили значна частина Європи, Мала Азія, Сірія, Палестина, узбережжя північної Африки Та вже з кінця II ст у стародавньому Римі почалася криза рабовласницької системи, а вторгнення на територію Римської імперії варварських племен зумовило і крах її У 395 р Римська імперія розпалася на Західну і Східну
 • Тип: Сочинение

  І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

  У твоpчій спадщині письменника-дpаматуpга І Кочеpги є багато дpаматичних поем, істоpичних дpам Сеpед всіх твоpів значне місце займає "Свіччине весілля" - істоpична дpама, основою якої автоp взяв події ХV-ХVI століть, зв'язані з наказом "забоpони світла" та боpотьбою наpоду за його відміну
 • Тип: Реферат

  І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури \укр\

  В історії нашої культури є діячі, які особливо яскраво й багатогранно відобразили в своїй творчості душу народу, його націо­нальну своєрідність, поетичну вдачу До таких належить Іван Пет­рович Котляревський, класик нової української літератури, видат­ний письменник-реаліст, автор славнозвісної “Енеїди” і “Наталки Полтавки” У важкі часи самодержавства він розкривав духовну велич рідного народу, його мрії, у конкретних художніх образах утілив його віру в краще майбутнє
 • Тип: Курсовая работа

  Іван Якович Франко

  "Франко дійсно відчував потреби хвилі, жив все "теперішнім" життям, знав його люки, все затикав їх, цементував те, що розсипалося, давав людям щоденний корм Одним словом - творчість його виростала з життя і була для життя Се становить її вартість, її цінність і капітал, се дає їй її широту та інтенсивнісь " - таку оцінку дав найбільшому і неоціненому генієві України ще за його життя молодий публіцист Микола Євшан
 • Тип: Контрольная работа

  ІВМ PC is a compatible comptroller of connection of ADAM

  A device of Adam-4500 is the functionally complete autonomous comptroller of connection, intended for realization of the distributive systems of capture of data and management The comptroller of Adam-4500 contains the embedded operating system of ROM-DOS, consonant with MS-DOS, except for support of standard service of the system of BIOS
 • Тип: Реферат

  Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років

  В історії розвитку вітчизняної літератури бували такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Як правило, вони збігались із епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя.
 • Тип: Сочинение

  Ідея безсмеpтя і тоpжества пpавди в pомані М.П.Стельмаха "Пpавда і кpивда"

  Пpочитана книга, а відчуття таке, що наче б то пpожите ціле життя І хочеться багато обміpкувати: весь час відчуваєш потpебу pозібpатися в чомусь, а може пpосто, щось по-новому пеpеоцінити, подивитись на свої вчинки пpинциповіше
 • Тип: Курсовая работа

  Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

  Темою даної роботи є іменники – назви рослин та їх вживання в усній народній творчості У роботі було розглянуто словотвірну парадигму категорії іменників – назв рослин, а також роль представників цієї категорії у житті народу, їх використання у його творчості, символіку рослин
 • Тип: Реферат

  ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА \Беларус\

  Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків
 • Тип: Курсовая работа

  Інвестування

  Інвестиційна дiяльнiсть компанії чи фірми представляє собою досить тривалий час i тому Має здійснюватися з урахуванням певної перспективи Формування напрямкiв цієї дiяльностi з урахуванням перспективи представляє процес розробки iнвecтицiйної cтpaтeгії
 • Тип: Реферат

  Індоєвропейські мови

  Індоєвропейська сім’я мов є найчисленнішою До неї входить понад 150 мов, якими розмовляє майже половина людства - 2 млрд 171 млн 705 тис осіб (дані за 1985 р ; всього населення Землі 4 млрд 660 млн 295 тис ) Вони об’єднуються в 12 груп: індійську, іранську, Слов’янську, балтійську, германську, романську, кельтську, грецьку, албанську, вірменську, анатолійську й тохарську
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 306