Работы в категории Журналистика, страница 42, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Журналистика • Тип: Реферат

  Типы сканирующих устройств

  Сканер (англ scanner) — устройство, которое создаёт цифровую копию объекта, то есть переводит текст или изображение в цифровую форму Сканеры подобны устройствам копирования, только сканер не печатает копии, а передает оцифрованные данные в компьютер, где сканированное изображение можно сохранить в виде файла
 • Тип: Контрольная работа

  Типы СМИ и их влияние на общественность

  Именно СМИ, создавая и организуя информационное пространство, играют особую роль в формировании общественного мнения Событие всегда становится более значимым, когда приобретает огласку Недаром во всем мире СМИ называют «четвёртой властью» К средствам массовой информации относятся печать, радио, телевиденье, а также кинематограф, звуко-, видеозапись и трансляция
 • Тип: Реферат

  Трансфармацыя інфармацыйнай прасторы Балгарыі

  Перад пачаткам перыяду трансфармацыі, у снежні 1989 г , у каталогу перыядычнага друку Балгарыі было пазначана 710 газет (разам з шматтыражкамі на прадпрыемствах) агульным тыражом 75 млн экз і 780 часопісаў (разам з бюлетэнямі міністэрстваў) агульным тыражом 40 млн экз У выніку трансфармацыі сёння, як сведчыць каталог перыядычнага друку, засталіся 664 газеты и 729 часопісы Іх агульны тыраж зменшыўся ўдвая Амаль усе выданні засталіся органамі палітычных партый ці грамадскіх аб'яднанняў Такім чынам, палітызацыя аказалася характэрнай рысай балгарскіх друкаваных СМІ ў перыяд трансфармацыі
 • Тип: Реферат

  Трансфармацыя інфармацыйнай прасторы Венгрыі

  Ацэньваючы характар пераўтварэнняў венгерскіх СМІ, якія адбываліся ва ўзаемазалежасці з кардынальнымі палітычнымі рэформамі, трэба мець на ўвазе, што ў Венгрыі, у адрозненне ад суседзяў па рэгіёне, рэвалюцыйныя змены адбываліся не пад ціскам народу «знізу», як у Румыніі або Чэхаславакіі, а «зверху» Палітычная трансфармацыя была абумоўлена рэфармацыйнымі працэсамі ўнутры кіруючай Венгерскай сацыялістычнай рабочай партыі (ВСРП) Яна пачалася ўлетку 1987 г пасля адстаўкі Янаша Кадара з пасады Першага сакратара ЦК і да вясны 1990 г адбывалася па ініцыятыве партыйнага кіраўніцтва Адмова ў чэрвені 1
 • Тип: Реферат

  Трансфармацыя інфармацыйнай прасторы Польшчы

  Перыяд пачатку палітычных пераўтварэнняў, якія пазней спарадзілі трансфармацыю інфармацыйнай прасторы, прынята датаваць 1978–1979 гадамі, калі ўпершыню ў гісторыі каталіцкай царквы папай рымскім быў абраны паляк Караль Войтыла, які прыняў імя Яна-Паўла Другога Яго абранне і яго візіт паслужылі не толькі падставай для рэзкага ўздыму пачуцця нацыянальнага гонару, але і моцным штуршком антыкамуністычным настроям З таго ж часу Ватыкан узмацніў фінансавую падтрымку не толькі клерыкальнага друку, які меў у Польшчы глыбокія карані ў параўнанні з іншымі краінамі рэгіёна, але і друку прафсаюзнага руху
 • Тип: Реферат

  Трансфармацыя інфармацыйнай прасторы Чехіі

  Аналізуючы характар пераўтварэнняў у сістэме СМІ Чэхіі, мы павінны ўлічваць, што фарміраванне іх новай інфраструктуры адбывалася пад уплывам працэсаў тэрытарыяльна-адміністрацыйных змен Чэшская грамадская думка перажыла моманты змен палітычных арыентыраў, адэкватных працэсам у былой Югаславіі і былым Савецкім Саюзе І хоць падзел былой Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі (у 1990–1992 гг – Чэха-Славакіі) на дзве незалежныя краіны адбыўся больш цывілізавана, чым ў былой Югаславіі або ў былым СССР, ён тым не менш балюча адбіўся на грамадскім светапоглядзе
 • Тип: Дипломная работа

  Українські видання Біблії

  Біблія – це стародавня збірка, різних за формою і змістом релігійних та світських творів, які писалися від дванадцятого століття до нашої ери аж по друге століття нашої ери, тобто майже півтори тисячі років У тлумачному словнику можна знайти таке визначення слова “Біблія”: “Книга що розглядається у якості непорушного, єдиного справедливого джерела” Для християн Біблія – є непорушне, єдине справедливе відкриття Бога людині, що містить 66 книг, записаних 40 різними авторами на протязі 1500 років Записували Біблію люди найрізноманітнішого походження і самих різних занять: царі, селяни, філософи,
 • Тип: Реферат

  Українська мова у медіапросторі

  Українська мова – це національна мова українського народу та державна мова України Питання мовної культури українського медіапростору на сучасному етапі формування України як суверенної держави є дуже актуальним тому, що мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу З мовної культури починається сама держава
 • Тип: Контрольная работа

  Українська преса на західноукраїнських землях по Першій світовій війні

  По першій світовій війні українська преса на західноукраїнських землях виступає речником національних інтересів у боротьбі з польським змаганням до опанування цих земель Одночасно з тим стоїть вона на ґрунті об'єднання всіх українських земель і національно-культурного всеукраїнства, що вилилося і оформилося в акті 22 січня 1919 р
 • Тип: Курсовая работа

  Факт - основа журналистского произведения

  Как известно, в основе любого журналистского произведения лежат факты – своеобразные кирпичики, из которых выстраивается вся его структура Поэтому столь важным моментом журналистской работы является не только сбор фактического материала, но и методы его обработки и изложения Для того чтобы успешно оперировать фактами, умело предъявлять их в тексте, выстраивать из них определенную систему доказательств, использовать их в качестве наглядной иллюстрации мыслей, необходимо для начала разобраться в сложной природе факта, которая выражается в проблеме соотношения факта и объективной реальности и во
 • Тип: Курсовая работа

  Факт та його функція в журналістському творі

  Актуальність дослідження Як відомо в основі будь-якого журналістського твору лежать факти – своєрідні цеглинки, з яких складається вся його структура Тому таким важливим моментом журналістської роботи є не тільки збір фактичного матеріалу, але й методи його обробки і викладу Для того щоб успішно оперувати фактами, вміло пред’являти їх у тексті, вибудовувати з них певну систему доказів, використовувати їх в якості наочної ілюстрації думок, необхідно для початку розібратися в складній природі факту, що виражається в проблемі співвідношення факту і об’єктивної реальності, бо при цьому виникає пр
 • Тип: Реферат

  Фельетоны М.Е. Кольцова

  Как считает Л Л Реснянская, в современном обществе широко распространено мнение о том, что политический журналист это «общественный контролер» и «оппонент» власти и одновременно «посредник» между обществом и властью Его задачи находить слабости в решениях профессиональных политиков, указывать на всевозможные проблемы с точки зрения общества, осуществляя таким образом влияние на политические решения Исследователь В Т Третьяков утверждает, что «журналист носитель политической профессии, существенно разной в разных обществах, при разных политических режимах, при разных составах правящего класса»
 • Тип: Реферат

  Форми і засоби творів фотожурналістики

  Фотографія міцно увійшла до сучасного життя За короткий час вона проникла мало не в усі сфери людської діяльності Особливо широке застосування фотографія отримала у пресі, ставши незамінним засобом інформації і пропаганди Склалася спеціальна галузь журналістики - фотожурналістика
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование внутреннего имиджа России средствами массовой информации (на примере новостных, информационно-аналитических телепередач)

  Россия всегда привлекала внимание, как на политической мировой сцене, так и в среде международной культурной общественности Богатая природными ресурсами, подземными ископаемыми, она всегда была притягательным лакомым кусочком в смысле обогащения для транснациональных корпораций, а своим богатейшим культурным наследием превосходила многие страны
 • Тип: Реферат

  Формирование имиджа как одна из задач public relations

      Система общественных связей (Public Relations) нынче у всех на устах Внешняя ивнутренняя политика государства, предвыборные кампании,“фабрика звезд”, физиология популярности, эффективная работа с прессой, секреты формированияобщественного мнения, имиджмейкинг, коммерческая, а также социально-политическая реклама - и это далеко не весь спектр Public Relations -своеобразной формулы популярности Среди вышеперечисленных задач PR основное внимание в данной работе будет уделено имиджмейкингу, как одной из актуальныхпроблем общественной и экономической жизни современной России
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45