Работы в категории Государство и право, страница 899, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

  Становлення та розвиток природноресурсового законодавства і права в Україні налічує не більше трьох десятків років Проте за цей час суспільне усвідомлення необхідності раціонального використання природних ресурсів і забезпечення ефективної охорони навколишнього природного середовища прискорило розвиток природноресурсового законодавства Чинне законодавство надає власникам та користувачам природних ресурсів широкі права щодо самостійного господарювання Однак відповідно до ст 41 Конституції така діяльність не повинна завдавати шкоди навколишньому природному середовищу, порушувати права і законні
 • Тип: Реферат

  Юридична відповідальність працівників державної служби зайнятості України за порушення законодавства про зайнятість

  Юридична відповідальність відноситься до загальної теорії права Цікавою є позиція деяких вчених, які зазначають, що юридична відповідальність є одним із основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушенням, одним із специфічних видів соціальної відповідальності, який регламентований правовими нормами [2] Існує декілька підходів щодо визначення змісту категорії юридичної відповідальності
 • Тип: Курсовая работа

  Юридична відповідальність суддів в Україні

  Протягом тривалого часу наявність дисциплінарної відповідальності суддів (власне як і загалом адміністративної, або будь-якої іншої) викликає неоднозначні оцінки з боку вчених та суддівської спільноти, представників інших державних органів та громадських організацій, громадськості в цілому Противники інституту дисциплінарної відповідальності суддів в якості аргументів зазначають небезпеку зниження гарантій недоторканості та незалежності суддів Вважають, що за умов запровадження дисциплінарної відповідальності, кожен суддя так чи інакше залежатиме від голови суду, що є неприпустимим З іншого б
 • Тип: Курсовая работа

  Юридична відповідальність у підприємництві

  Норми права і нормативні акти, у яких вони зафіксовані, не принесуть бажаного результату, якщо не будуть діяти Одним з головних засобів перетворення норм права в життя є правовідносини Правовідносини дозволяють перевести абстрактні юридичні норми в площину індивідуалізованих зв'язків, тобто в площину суб'єктивних юридичних прав і обов'язків для даних суб'єктів
 • Тип: Реферат

  Юридична діяльність правозахисників в англо-американській правовій сім'ї

  Правозахисник є представником клієнтів, посадовою особою правової системи й офіційною особою, яка несе особливу відповідальність за якість здійснення правосуддя, оскільки від правильного, професійного та належного здійснення правозахисником своєї діяльності певною мірою залежить справедливість та об'єктивність рішення, яке буде винесено в судовій інстанції правозахисник адвокат солістор правова сім'я
 • Тип: Контрольная работа

  Юридична деонтологія

  До місцевого суду надійшла кримінальна справа з обвинувачення Касимова М Н у крадіжці При ознайомленні з матеріалами справи суддя не маючи достатнього досвіду у роботі,звернувся до начальника територіального управління державної судової адміністрації за консультацією з питання застосування закону
 • Тип: Курсовая работа

  Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

  Функціонування господарської системи держави забезпечується перш за все діяльністю різноманітних юридичних осіб. Юридичні особи виконують найважливіші завдання економіки, забезпечуючи розвиток сфер виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.
 • Тип: Курсовая работа

  Юридична природа джерел Конституційного права

  Правотворчість - це правова форма діяльності держави за участю громадянського суспільства (у передбачених законом випадках), пов'язана із встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм Правотворчість виражається у формуванні, систематизації, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових актів
 • Тип: Контрольная работа

  Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі

  Право - як система правових норм і суспільних відносин - являє собою об'єктивну реальність, яка існує в часі Сам процес правотворчості, створення правових норм здійснюється в часі, має певну тривалість і проходить певні стадії Правотворчість і застосування права покликані виконувати функції державного управління, відмінність яких передбачено не лише за об'єктами управління, а й за часом управлінського процесу Якщо управління за допомогою правотворчості здійснюється протягом усього часу дії правових норм, то рішення, які приймаються при застосуванні права, мають одноразове значення
 • Тип: Реферат

  Юридична професія в зарубіжних країнах

  Виявляється, що юридичну діяльність можна охарактеризувати не тільки як особливий вид соціальної діяльності, але й як певну професію Виходячи з особливої відповідальності, складності юридичної процедури, значущості правових наслідків, юридична робота повинна здійснюватись кваліфіковано і на професійній основі Це, в свою чергу, вимагає спеціальної підготовки фахівців різного профілю правової роботи, формування цілісної системи професійних знань, а значить і установ, які б виробляли та розповсюджували ці знання, готували висококласних спеціалістів певного профілю — юристів-професіоналів
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

  Останні десятиріччя XX століття характеризуються бурхливим розвитком транспорту В сучасних умовах транспорт виконує не тільки роль засобу пересування пасажирів та вантажів Транспортна система перетворилась на складову частину загального прогресу людства, залучаючи народи і країни до найсучасніших досягнень цивілізації у найрізноманітніших галузях Цей процес набуває свого розвитку і в Україні, яка поряд з іншими європейськими державами має досить велику і розвинуту транспортну систему, зв'язану з багатьма країнами світу Цю систему складають повітряний, морський, річковий, залізничний, автомобі
 • Тип: Дипломная работа

  Юридичний аналіз складу злочину "Хуліганство"

  Актуальність теми Подальший розвиток демократизації суспільства, зміцнення правової основи держави і суспільного життя передбачає всеохоплюючу охорону політичних, майнових та інших особистих прав і свобод людини Така охорона повинна здійснюватися на основі законності та правопорядку
 • Тип: Реферат

  Юридичний консалтинг

  На даний момент, юридична допомога - це перспективний напрямок у правоохоронній діяльності, що швидко розвивається Крім того, право на юридичну допомогу - це важливий конституційний принцип, що закріплений в Конституції України Частина 1 статті 59 Конституції України говорить: «Кожен має право на правову допомогу У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно»
 • Тип: Реферат

  Юридичний склад умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх

  Системний підхід у дослідженні дозволяє розглядати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання багаторакурсно: як певний феномен законодавства, кримінально-правової теорії та практики Відповідним чином, і в його правовій характеристиці може бути відзначено щонайменше три аспекти По-перше, воно є правовим інститутом, по-друге – правозастосовним процесом, по-третє – результатом реалізації норм кримінального та кримінально-виконавчого права Як правовий інститут умовно-дострокове звільнення від відбування покарання є сукупністю юридичних (кримінально-правових, кримінально-виконавчих, кр
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичний факт

  У процесі створення юридичних норм, розробки й удосконалювання нормативних актів правотворчий орган повинен стояти на твердому ґрунті реальності: неприпустимо ні забігання вперед, ні відставання від досягнутого рівня соціального розвитку Для цього потрібна повна інформація про соціальну обстановку дії нормативного акту, фінансових, організаційних й інших витратах, які зажадає його реалізація; необхідно знати об'єктивні інтереси учасників правовий відносин, їхньої установки й мотиви діяльності вивчити можливі побічні наслідки й багато чого іншого Тільки на базі такої інформації можна розробити
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900