Работы в категории Государство и право, страница 836, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Удосконалення правового забезпечення діяльності державної служби зайнятості України

  Незважаючи на те, що останнім часом як у нашій державі, так і за кордоном проблеми соціального захисту безробітних стали об'єктом уваги фахівців соціальних питань різних галузевих наук, доводиться констатувати, що на сьогодні відсутній системний правовий аналіз цієї сфери Все ще не відпрацьованими залишаються науково-методологічні підходи до проблеми соціального захисту відповідної категорії осіб, потребують вдосконалення механізми, принципи та форми всієї системи соціального забезпечення безробітних та членів їхніх сімей, які б відповідали ринковим відносинам та інтеграції України у світову
 • Тип: Реферат

  Удосконалення процесу здійснення підготовчих етапів систематизації банківського законодавства України

  Проведення систематизації вітчизняного банківського законодавства – досить складна процедура Її ефективність багато в чому залежить від рівня організації роботи над нею Адже це своєрідний і непростий процес, який вимагає відповідних послідовних дій Складність процесу систематизації обумовлена обсягом нормативної фінансово-правової бази, що регулює банківську діяльність, та нестабільністю банківського законодавства
 • Тип: Контрольная работа

  Удостоверение доверенностей

  Доверенность - это особый вид юридической сделки Нотариальная форма придает сделке достоверность, вносит ясность во взаимоотношения сторон по вопросу ее содержания и факта ее совершения Нотариальное удостоверение сделки обеспечивает возможность доказывания определенных фактов в суде
 • Тип: Реферат

  Удостоверение доверенностей и завещания

  Доверенности различных форм, завещания особых видов как правовые инструменты достаточно давно и прочно вошла в нашу жизнь С расширением коммерческого и общегражданского оборота ее использование стало еще более интенсивным, вследствие чего возникает необходимость их нотариального удостоверения
 • Тип: Контрольная работа

  Уклонение от уплаты налогов. Обман потребителей

  1 Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок [менее тяжкое преступление]
 • Тип: Реферат

  Україна - незалежна демократична правова держава

  1 грудня 1991 р народ України на референдумі одностайно висловив свою суверенну волю побудувати незалежну державу Загальні риси нової української дер­жавності було окреслено ще в Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою Україн­ської РСР 16 липня 1990 р
 • Тип: Курсовая работа

  Україна як конституційна держава

  У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства З моменту проголошення незалежності в Україні відбувається процес розширення обсягу конституційно-правового регулювання, змінюється зміст норм та інститутів конституційного права, з’являються нові Це призводить до утворення більш складної системи джерел цієї галузі права порівняно з тією, яка існувала в радянський період Найбільш істотні зміни в ній відбувалися з прийняттям Конституції України 1996 року От
 • Тип: Реферат

  Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

  У 1975 р дисиденти дістали новий імпульс, коли СРСР підписав Гельсінську угоду й офіційно погодився шанувати громадянські права своїх підданих Повіривши Кремлеві на слово, дисиденти організували відкриті й, на їхню думку, юридично санкціоновані групи, завдання яких полягало в тому, щоб наглядати за дотриманням громадянських прав з боку Кремля Перший Гельсінський комітет було засновано в Москві у травні 1976 р Незабаром, у листопаді 1976 р , в Києві з'явилася Українська Гельсінська спілка (УГС) Аналогічні спілки сформувались у Литві, Грузії та Вірменії
 • Тип: Реферат

  Украина

  Самое древнее описание современной украинской территории и ее населения дано в трудах Геродота (484-425 г г до н э ), который называл эту землю Скифией В период с 4 века до нашей эры и до начала нашей эры Украину называли Сарматией, во 2- 3 веках – Роксоланией Такое название сохранялось и в последующие годы на картах С Минстера из Базеля (1552 год), Ортелиуса (1590 г) и др
 • Тип: Реферат

  Украина ХХІ века: верховенство права или верховенство закона

  В сучасній Україні постало питання, що покласти в основу української правової системи: верховенство права чи верховенство закону? Чи можна поєднати ці два принципи в одному явищі? Як вони співвідносяться між собою? Чи можна знайти компроміс, який дозволить побудувати правову державу у ХХІ столітті?
 • Тип: Курсовая работа

  Украинская государственность в годы Второй Мировой войны

  Мировой экономический кризис 1930-х гг существенно обострил международные отношения Так же немалую роль в пересмотре и срыве сокращенных параграфов Версальского договора сыграло экономическое, технологическое и военное сотрудничество между СССР и Веймарской республикой, которое развернулось после подписания между ССCР и Германией (1922 р ) Рапалльского договора В ходе этого сотрудничества рейхсвер получил возможность поправить на территории СССР подготовку офицеров химических войск, танкистов, летчиков, и также преступить к проектированию и изготовлению наступательных видов оружия (танков, сам
 • Тип: Реферат

  Уменьшение дебиторской задолженности: от превентивных мер до принудительного взыскания

  В деятельности любой организации проблема обеспечения своевременности расчетов занимает одно из центральных мест Вовремя не уплаченные контрагентами деньги уменьшают оборотные средства субъекта хозяйствования и нарушают его планы по долгосрочному финансовому развитию В то же время установление жесткой платежной дисциплины и единых методов работы со всеми клиентами хотя и препятствует бесплатному пользованию деньгами предприятия, но одновременно ограничивает возможные варианты осуществления хозяйственной деятельности Выход видится в использовании юридических инструментов, предотвращающих появл
 • Тип: Курсовая работа

  Умисне вбивство

  Охорона особи є найважливішим завданням держави В ст 3 Конституції України сказано: „ Людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканість та безпека вважаються в Україні найвищою соціальної цінністю”, вперше в статі 27 нашої Конституції записано: „Кожна людина має невід’ємне право на життя Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя Обов’язок держави – захищати життя людини” Це найтяжчий злочин проти життя людини, тому рішуча боротьба з вбивствами є важливим завданням правоохоронних органів
 • Тип: Курсовая работа

  Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

  Правильне застосування законодавства про необхідну оборону є важливою умовою широкого залучення населення у боротьбу із злочинністю, а випадки необґрунтованих обвинувачень осіб, які захищалися, порушують не лише права, свободи, законні інтереси цих осіб, а й суспільства загалом Актуальність теми полягає у визначенні ознак та меж необхідної оборони, важливим є відмежування її від неправомірних діянь Об’єктом дослідження є поняття необхідної оборони та перевищення її меж у кримінальному праві
 • Тип: Курсовая работа

  Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України)

  В ч 2 ст 3 Конституції України визначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави Тобто основними завданнями, що постають перед юридичною наукою і державою, є забезпечення дотримання прав і свобод громадян А частина 1 статті 3 Конституції України зазначає: “ Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... 900