Работы в категории Государство и право, страница 72, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Научная работа

  Виникнення юридичних осіб

  Суб'єктами цивільних правовідносин поряд з громадянами є також юридичні особи Хоча юридичні особи це не громадяни, але в їх створенні та функціонуванні беруть участь фізичні особи Об'єднання фізичних осіб завжди передбачає досягнення якоїсь спільної мети Кожна фізична особа, вступаючи до об'єднання, передає йому частину своїх прав і обов'язків, в результаті чого об'єднання, яке бере на себе ці права і обов'язки, уособлює своїх засновників
 • Тип: Реферат

  Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

  Суб’єктивне право користування землею, як правило, виникає в результаті певних дій компетентних державних органів, власників земельних ділянок, а також осіб, які бажають одержати землю для відповідних цілей Ці дії в сукупності утворюють юридичний склад, що забезпечує виникнення права землекористування в установленому порядку Причому чинним законодавством визначені межі дії кожного суб’єкта в названому юридичному складі
 • Тип: Реферат

  Вирішення міжнародних комерційних спорів

  Судова та арбітражна (третейських судів) практика в Україні не визнається джерелом права Проте вона має істотне значення для здійснення зовнішньоекономічних відносин Тлумачення правових норм з допомогою судової практики сприяє належному застосуванню законодавства учасниками ЗЕД, уніфікованому підходу до вирішення спорів, що виникають між ними Зокрема, визначальне значення має Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 грудня 1999 р «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку м
 • Тип: Контрольная работа

  Вирішення суперечок у міжнародному праві

  Процедури мирного вирішення спорів розроблено рядом міжнародно-правових актів Найбільш важливими серед них є 1-ша Гаазька конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів від 5(18) жовтня 1907 p , Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів від 28 вересня 1928 р з поправками, які внесено Генеральною Асамблею ООН 28 квітня 1949 р , Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів, яку прийнято в рамках ООН 15 листопада 1982 р , Декларація Організації Об'єднаних Націй від 5 грудня 1988 р про запобігання й усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру
 • Тип: Курсовая работа

  Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

  Проблеми процесуального регулювання основ, умов і порядку реалізації законів, указів Президента, постанов уряду України, інших нормативно-правових актів і матеріальних адміністративно-правових норм, що утримуються в них, що регулюють відношення в різних аспектах і напрямках реалізації державної виконавчої влади Процесуалізація владної діяльності публічних органів виконавчої влади необхідна для ефективної діяльності останніх; сприяє обмеженню прийняття ними помилкових рішень; а також гарантує невладний суб'єктам реалізації їхніх прав і законних інтересів
 • Тип: Реферат

  Вирок в кримінальному судочинстві

  В кримінальному судочинстві існує понад 20-ти різних видів процесуальних документів: це постанови, протоколи, ухвали, подання, обвинувальні висновки, вироки, скарги, протести, вказівки, повістки, зобов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, клопотання, заяви, пояснення, описи тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Висновок експерта як джерело доказів

  Науково – технічний прогрес здійснює величезний вплив на всі сфери діяльності людини Видатні фундаментальні відкриття дедалі більше і ширше проникають у практику, створюючи додаткові надійні передумови вдосконалення досліджень
 • Тип: Реферат

  Витоки та передумови демократії

  Слово «демократія» (буквально — народовладдя) походить від давньогрецького словосполучення, яким позначали державний лад, за якого вирішальна роль у прийнятті рішень і врядуванні належала народним зборам і голосуванню (1)
 • Тип: Реферат

  Витте как государственный деятель

  Среди крупных государственных деятелей России трудно найти личность сколь незаурядную, яркую, столь и неоднозначную, противоречивую, каким был С Ю Витте Этому человеку было суждено испытать головокружительный взлет - подняться от третьеразрядного канцелярского чиновника до самого влиятельного министра; в переломные для судеб России годы - быть председателем Комитета министров, а затем стать главой осажденного революцией правительства
 • Тип: Реферат

  Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

  Важливо мати на увазі деякі проблеми перед початком проекту, особливо якщо залучені треті сторони як партнери, або ж як спонсори Більшість університетів мають адміністративний або юридичний персонал, який займається дослідницькими контрактами й угодами співпраці Проте часто проблеми, що впливають на ефективне управління результатами досліджень і їх використання, залишаються невизначеними Якщо їх не враховувати заздалегідь, вони можуть призвести до конфлікту пізніше Наприклад, якщо потенційний власник ліцензії виявляє свій інтерес (і залучаються гроші), тоді це не кращий час, щоб вести перегов
 • Тип: Курсовая работа

  Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

  В умовах сучасної інформаційно-технологічної революції, глобалізації й змінності світу фахова освіта і професійна підготовка перетворюються у фундаментальну цінність, що має товарну вартість і виходить на світовий ринок Світова організація торгівлі вже розглядає питання про включення вищої освіти до сфери своїх інтересів, що не може не позначитися на нашому розумінні ролі освіти в житті суспільства, і особливо тих його представників, які покликані слугувати своїм народам і державам, — державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування
 • Тип: Контрольная работа

  Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

  Відповідно до ч 1 ст 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ
 • Тип: Реферат

  Вклад Петра Великого в развитие издательского дела и редактирования

  Начало XVIII века ознаменовано реформами во всех областях общественной и культурной жизни России, усилением влияния светского мировоззрения на становление и развитие различных областей деятельности, интенсивностью преобразовательных процессов
 • Тип: Реферат

  Вклады и доли участников в уставном фонде ООО: соотношение понятий и практические аспекты

  Анализ правоприменительной практики свидетельствует о неоднозначном толковании таких понятий, как вклад (стоимость вклада) участника общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО; общество) и доля участника в уставном фонде ООО Наиболее очевидно эти разногласия проявляются в ситуациях, связанных с увеличением уставного фонда общества
 • Тип: Контрольная работа

  Вклады участников ООО в уставной капитал и в имущество общества

  Комментируемая статья применяется в редакции Федерального закона N 312-ФЗ В предыдущей редакции п 1 ст 14 было предусмотрено, что размер уставного капитала общества должен быть не менее 100-кратной величины минимального размера оплаты труда, установленного на дату представления документов для государственной регистрации общества В настоящее время минимальный размер уставного капитала определен в твердой денежной сумме, указанной в данном пункте
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 900