Работы в категории Государство и право, страница 705, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період "холодної війни"

  11 грудня 946 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, що підтвердила принципи міжнародного права, які визнав Статут Нюрнберзького трибуналу, і запропонувала комітету з кодификації міжнародного права розглянути як питання першорядної важливості проекти, що мають за мету формулювання цих принципів
 • Тип: Реферат

  Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

  Після проголошення державної незалежності України перед суспільством і державою постали важливі проблеми, пов'язані з розбудовою місцевого самоврядування як одного з ключових елементів взаємодії територіальних громад, держави та особи У колі цих проблем особлива роль належить утвердженню правових засад місцевого самоврядування відповідно до Конституції України 1996 p , яка фактично вивела місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу
 • Тип: Реферат

  Розвиток місцевого самоврядування в Україні

  Місцеве самоврядування в Україні має досить довгу і драматичну історію Воно з’явилося в середні віки в містах, які вибороли для себе привілеї самоуправління - "магдебурзьке право", існувало і за часів козацької республіки, але місцеве самоврядування практично повністю занепало після об'єднання України з Росією і знищення гетьманщини Правда, у середині дев'ятнадцятого сторіччя і у Російській імперії, абсолютистській монархії, назріла потреба у децентралізації влади, що привело до деякого відновлення прав міських громад на самоврядування Запровадження виборних інституцій у містах і сел
 • Тип: Реферат

  Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

  Становлення й розвиток місцевого самоврядування є необхідною умовою формування й функціонування громадянського суспільства, яке через відповідні інститути здійснює визначальний вплив на розвиток місцевого самоврядування Ці процеси, як і багато інших у суспільстві, взаємозумовлені У більшості наукових публікацій громадянське суспільство й держава розглядаються шляхом протиставлення, а їхній взаємозв’язок досліджено ще недостатньо Аналогічні підходи через потужний вплив державницької концепції поширюються й на місцеве самоврядування
 • Тип: Реферат

  Розвиток соціальності сучасних державних і правових систем

  Динамізм і стабільність державних і правових систем приводить до все більшої соціально-регулятивної множинності і багатоваріантності, зміни їх ролі і місця в різних суспільних відносинах і, відповідно, до різних підходів щодо пізнання і визначення їх сутності
 • Тип: Реферат

  Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

  здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних творів, аудіо - і відеозаписів, комп'ютерних програм, програм телерадіомовлення;
 • Тип: Курсовая работа

  Розкриття злочину

  В умовах формування та становлення нових соціально-економічних відносин, структур законодавчої та виконавчої влади постають завдання створення правових засад зміцнення законності й удосконалення правоохоронної діяльності У межах юридичних наук мають бути створені правові засади державності й законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, громадських формувань і державних структур України
 • Тип: Курсовая работа

  Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

  Середньостатистична особа у буденному житті щодня вступає в цивільно-правові відносини, тому актуальність теми не викликає сумніву, оскільки на даний час немає комплексної роботи, в якій проводиться дослідження проблеми форм і видів цивільно-правової відповідальності, до того ж існують проблеми визначення неустойки та її особливостей у різних галузях права
 • Тип: Реферат

  Розподіл прав на об'єкти права інтелектуальної власності між суб'єктами права

  Вже на етапі створення об'єкта права інтелектуальної власності необхідно подбати про розподіл прав на нього Річ у тім, що на цьому етапі основні сторони правовідносин - замовник, виконавець і користувач - знаходяться по один бік "барикад" Вони однаково зацікавлені як у створенні ОШВ, так і в досягненні кінцевої мети - отриманні прибутку від його використання На цьому етапі мало хто замислюється над тим, кому належатимуть права на ОШВ і в якій пропорції буде розділений прибуток від його використання між суб'єктами правовідносин Але тільки-но прибуток буде отримано, ці суб'єкти, як пр
 • Тип: Курсовая работа

  Розподіл та поєднання трьох влад

  Темою даної роботи є єдність, взаємодія влади в контексті теорії поділу влад, яка знайшла своє відображення в чинному українському законодавстві, зокрема на високому конституційному рівні в ст 6 Конституції України Проблема розподілу влади актуальною являється завжди, так як людина є владолюбною істотою, і кожна з гілок влади постійно намагається зосередити в своїх руках якомога більше повноважень Прикладом того є недавні події в Україні Політична реформа, яка відбулася одночасно з початком терміну президентства В Ющенка, розставила нові акценти між повноваженнями президента і парламенту, а п
 • Тип: Реферат

  Розслідування вбивств із корисних мотивів

  Важливу роль у боротьбі зі злочинністю відіграє практика використання і застосування кримінального законодавства, його норм і інститутів Дії, спрямовані на затримання злочинця, є суспільно-корисними, оскільки запобігають вчиненню нових злочинів і разом з тим забезпечують здійснення у відношенні його правосуддя Такі дії є правом громадян і обов’язком службових осіб, правоохоронних органів
 • Тип: Дипломная работа

  Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

  Одним з-поміж пріоритетних напрямів боротьби з викорененням негативних проявів у суспільстві є запобігання злочинам, а також їх розкриття та розслідування Отож підвищується роль юридичних наук, зокрема криміналістики, що, запозичуючи з інших галузей знань різноманітні прийоми, засоби та методи, розробляє й запроваджує в практику правоохоронних органів аргументовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення методик розкриття й розслідування злочинів
 • Тип: Дипломная работа

  Розслідування злочинів минулих років

  За даними Управління оперативної інформації МВС України “Про стан злочинності на території України за період з 2006 р по 2007 р включно, всього по Україні зареєстровано 6246 умисних вбивств (та замахів) та 10110 умисних тяжких тілесних ушкоджень, відповідно залишилось нерозкритими за звітний період – 200 та 654 злочинів, розкрито 136858 крадіжок, нерозкритих 64742; розкрито 41061 грабіжів, нерозкрито 15310; розкрито 11123 розбоїв, нерозкрито1361; розкрито 19508 хуліганства, нерозкрито 3528 (див Додаток №3)
 • Тип: Реферат

  Розслідування кишенькових крадіжок

  Злодій зазвичай використовує будь-якові можливості, щоб одразу після вчинення крадіжки позбавитись від єдиного доказу, який може його викрити - гаманця, який має свою індивідуальність і тім самим може бути упізнаний При цьому він намагається розташувати викрадений гаманець таким чином, щоб у випадку небезпеки непомітно його викинути
 • Тип: Реферат

  Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

  Самовільним зайняттям земельної ділянки є будь-які дії, що свідчать про її фактичне використання за відсутності відповідного вирішення органу виконавчої влади або органу місцевої самоврядності про його передачу у власність або надання в користування (оренду), або за відсутності укладеної операції відносно такої земельної ділянки, окрім дій, які, згідно із законом, є правомірними
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 900