Работы в категории Государство и право, страница 704, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Шпаргалка

  Римское частное право

  Римское частное право – это система права сложившаяся в Древнем Риме и ставшая основой для правовых систем большинства современных европейских государств, оно получило наибольшее развитие в эпоху принципата (1-ые 3 века н э)
 • Тип: Контрольная работа

  Римское частное право

  Во всяком развитом обществе фактическое распределение вещей, владение ими пользуется охраной от всякого насилия и посягательств со стороны частных лиц В истории данный принцип охраны владения появляется не сразу Новому миру этот принцип в значительной степени был выяснен только римским правом
 • Тип: Контрольная работа

  Римське право в історії становлення правової культури європейської цивілізації

  Велику роль у зміцненні римського права мала діяльність юристів, яка особливо поширилася за часів принципату Принцепси надавали право юристам від свого імені тлумачити норми права В особливо складних випадках також зверталися до юристів, і їхні відповіді були обов`язковими для застосування судами
 • Тип: Курсовая работа

  Римський шлюб

  Римське право складалося в обстановці гострої соціальної боротьби, у якій приходилося від багато чого відмовлятися, зберігаючи найкраще Це і сформувало такі його риси, як строгість, твердість правової регламентації, раціоналізм і життєва мудрість Подібні якості визначили становлення строгої юридичної системи, зв'язаної широкими принципами, що поєднують правові норми Висловлюється думка, що римлянам із самого початку вдалося виділити субстанцію права зі сфери почуттів і підкоривши її розрахунку створити з права незалежний від мінливих суб'єктивно-моральних поглядів зовнішній організм
 • Тип: Реферат

  Ринковий обіг земель в Україні

  Як відомо, земельні ділянки легально визначаються об'єктом реального обігу землі Складається відповідна правозастосовча практика Формується нове законодавство, яке регулює відносини, пов'язані з ринком землі «Ринок землі» та «обіг землі» різні за місткістю словосполучення: перше ширше, ніж друге, і включає поряд із системою угод із землею також механізми та інфраструктуру, що забезпечують їх Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею (земельними ділянками, частиною земельної ділянки, правом на земельну частку (пай), правами на землю) Ринок землі на даному етапі розвитку економіки є:
 • Тип: Контрольная работа

  Робочий час

  Робочий час, його тривалість є важливим питанням трудового права Регламентація робочого часу з оглядом на інтереси не тільки роботодавців, але й робітників має не таку вже й далеку історію Боротьба за правову регламентацію цього питання почалася приблизно у 18 столітті, та ще довго з цього приводу виникало багато суперечок
 • Тип: Дипломная работа

  Родительские права и обязанности по воспитанию детей

  Актуальность темы исследования объясняется переменами в Семейном кодексе Российской Федерации, вызванными Конституцией РФ 1993 года Отныне забота о детях, их воспитание рассматривается на конституционном уровне как равное право и обязанность родителей Это обстоятельство диктует необходимость более пристального и глубокого анализа сущности и содержания, родительских прав в современной России Кроме того, перенос акцента на права гражданина (ст 17 Конституции РФ) обязывает к принципиально иному взгляду на институт родительских прав, предоставляемых родителям государством ради достижения главной
 • Тип: Контрольная работа

  Родовая и территориальная подсудность. Позитивный иск о признании

  а) по жалобе Гросевича главы крестьянского (фермерского) хозяйства, проживающего в пос Кукан Хабаровского района, на решение администрации Хабаровского района об отказе в предоставлении земельного участка для ведения крестьянского хозяйства;
 • Тип: Контрольная работа

  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

  В Україні сьогодні триває процес здійснення соціально-економічних реформ, який характеризується трансформацією відносин власності і, відповідно, трудових відносин.
 • Тип: Курсовая работа

  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

  На сучасному етапі суттєві зміни, що відбуваються в економіці, зумовлюють необхідність удосконалення трудових і виробничих відносин Вихід України на нові рубежі соціально-економічного прогресу створив об’єктивні передумови для розширення трудових прав працівників і подальшого вдосконалення правового механізму їх охорони Однією з найважливіших теоретичних задач науки трудового права є розробка гарантії захисту трудових прав працівників, особливо при розірванні трудового договору за ініціативою роботодавця
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток адміністративного законодавства

  Виникнення правових норм, цілісну сукупність яких ми сьогодні називаємо галуззю адміністративного права, пов'язане з управлінням Управління виникає тоді, коли суспільство досягає певного рівня розвитку Воно є результатом піднесення матеріальної та духовної культури Управління має тривалу історію, супроводжує людину з перших кроків її соціального розвитку
 • Тип: Реферат

  Розвиток акціонерних товариств України

  Акціонерні товариства, та загалом акціонерна справа в економіці нашої держави відіграють важливу роль, адже саме цей вид господарських відносин створює найбільшу частку ВВП країни Тому удосконалення правового регулювання їхньої діяльності є важливим завданням розбудови ринкових відносин і значною мірою визначатиме успішність інтеграції України до системи світових господарських зв'язків, залучення іноземних інвестицій
 • Тип: Реферат

  Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

  Ідея господарського права не є новою На початку ХХ-го століття вона набула широке розповсюдження на сторінках буржуазної юридичної літератури Автори даної концепції, маючи на увазі все більше посилення в стадії імперіалізму втручання буржуазної держави в особистомайнові відносини, стверджували, що тим самим нібито відбувається процес стирання границь між приватним та публічним, процес утворення нового права – ні публічного, ні приватного, а саме того яке і було назване господарським правом
 • Тип: Реферат

  Розвиток законодавства про конфіскацію та оплатне вилучення як видів адміністративного стягнення

  З плином часу, у різних епохах, за різного суспільного устрою погляди на ці поняття зазнавали відповідної трансформації, іноді змінюючись на протилежні Але набутий досвід попередніх поколінь не є марним, оскільки дає можливість простежити розвиток того чи іншого явища, яке має у своїй сутності адміністративно-правову природу Такий досвід є основою вирішення існуючих проблем, оскільки він дозволяє, з одного боку, уникнути повторення помилок, а з другого – використати позитивні набуття Це є важливим для забезпечення як стабільності та ефективності законів, так і захисту прав особи, яка потрапил
 • Тип: Реферат

  Розвиток законодавства України про особливості кримінального покарання неповнолітніх

  Аксіоматичним є положення про те, що адекватне розуміння сучасного стану розвитку законодавства в будь-якій галузі неможливе без ґрунтовного осмислення історії його розвитку Повною мірою це стосується і кримінального законодавства, зокрема в частині кримінального покарання неповнолітніх Нехтування історичним досвідом, його здобутками і прорахунками, сильними та слабкими місцями правових норм минулих часів призводить до однобокості при конструюванні сучасного законодавства, повторення старих помилок або ж повторного “відкриття” вже відомих положень Як зазначав видатний український криміналіст
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 900