Работы в категории Государство и право, страница 55, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

  На наш погляд, розпочати це питання слід почати розглядати з взаємин між матір'ю і дітьми Ці відносини глибоко різні в залежності від того, чи мати у шлюбі cum manu або в шлюбі sinemanu Мати, яка складається в шлюбі cum manu, для дітей є loco sororis іразом з ними підпорядкована влади свого чоловіка або його paterfamilias, якщо чоловік сам знаходиться in patria potestate Зв'язок матері з дітьми в шлюбі-найбільш тісний після зв'язку paterfamilias зі своїми підвладними Навпаки, у шлюбі sine manu мати в найдавнішому праві не пов'язана з дітьми Вона не член сім'ї батька своїх дітей, вона - агнатка
 • Тип: Реферат

  Відомчий контроль за законністю та обґрунтованістю проведення слідчих дій

  Відповідно до кримінально-процесуального закону всі рішення про спрямування слідства та про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора (ч 1 ст 114 КПК України)
 • Тип: Контрольная работа

  Відповідальність в конституційному праві

  Від конституційно-правової необхідно відрізняти відповідальність передбачену іншими галузями права (кримінальним, адміністративним, цивільним) до якої притягаються громадяни, іноземці, особи без громадянства, посадові особи за порушення норм конституційного права Так, наприклад, за порушення виборчого законодавства посадові особи та громадяни несуть кримінальну та адміністративну відповідальність, а за невиконання вимог конституційної норми, яка встановлює обов'язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині (ст 66 Конституції України) особа відповідає по цивільному та адміністративном
 • Тип: Дипломная работа

  Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

  Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасного українського права Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, адміністративного делікту, злочину, зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах, установлених законодавством
 • Тип: Контрольная работа

  Відповідальність за згвалтування

  Вперше поняття «зґвалтування» зустрічається в XI в в «Руській правді», а саме в «Статуті Ярослава Володимировича» У ньому зазначалось: «Коли наскочить на жінку на коні» Чіткого визначення даного виду злочину в документі немає Покарання за зґвалтування — грошовий штраф (вира), розмір якого зростав при замаху на злочин проти особи привілейованого стану В 1529 році був прийнятий перший статут Великого князівства Литовського, котрий, який встановлював: «Якщо хто-небудь зґвалтував жінку або дівчину, незалежно від її стану, то такий ґвалтівник повинен бути присуджений до страти Якщо ж постраждала п
 • Тип: Научная работа

  Відповідальність за податкові правопорушення

  Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування З’являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівнів і компетенції З’являється податкова міліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів
 • Тип: Курсовая работа

  Відповідальність за податкове правопорушення

  Розвиток ринкових механізмів торкається всіх елементів системи оподатковування З'являються нові податки, механізми їхнього обрахування і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різних рівнів, їхня компетенція З'являються нові органи (податкова поліція або міліція) або принципово міняються структура і зміст функцій, що на них покладені (контрольно-ревізійне управління, державне казначейство) Ці зміни пов'язані з необхідністю посилення контролюючих механізмів в області оподатковування
 • Тип: Реферат

  Відповідальність за порушення законодавства про надра

  - невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ гірничих виробок і свердловин на час консервації, — несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України (ст 65 Кодек України про надра)
 • Тип: Реферат

  Відповідальність за порушення ліцензійного законодавства

  В спеціальній літературі під юридичною відповідальністю розуміється застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми заходів державного примусу, що здійснюється у формі позбавлень особистого, організаційного чи майнового характеру
 • Тип: Реферат

  Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

  Захист відбудеться 26 лютого 2008 р о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 001 06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м Київ, вул Володимирська, 60, ауд 253
 • Тип: Реферат

  Відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані сп'яніння

  Необхідність теми, яка розглядається в рефераті, викликана нагальною потребою вирішення на практиці проблеми притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли злочин у стані сп'яніння, внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин
 • Тип: Дипломная работа

  Відповідальність продавця за евікцію у римському приватному та сучасному цивільному праві України

  З розвитком ринкової економіки у нашій державі майбутнім юристам, науковцям особливо актуальним стає глибоке вивчення цивілістики та сучасного цивільного права Характерною особливістю сучасного цивільного права є його генетичний зв’язок з римським приватним правом Римське право належить до тих унікальних витворів людського генія, котрі на кшталт семи чудес світу є найвищими досягненнями цивілізації – віхами на шляху прогресу Як відомо сучасне цивільне право нашої держави та інших держав, що входять до романо-германської правової сім’ї увібрало в себе основоположні ідеї, принципи, поняття ще і
 • Тип: Курсовая работа

  Відповідальність у житловому праві

  Відповідальність у житлових правовідносинах має визначену специфіку У законодавстві, а також у теорії і на практиці прийнято звертати більш пильну увагу не на відповідальність у житловому праві, а на захист житлових прав громадян, що зайвий раз підтверджує речовий характер прав користувачів житлових приміщень
 • Тип: Реферат

  Відповідальність у міжнародному праві

  Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу роль в забезпеченні стабільного функціонування міжнародної системи Комісія міжнародного права ООН визначила зміст міжнародної відповідальності як «ті наслідки, які те або інше міжнародно-протиправне діяння може мати відповідно до норм міжнародного права в різних випадках, наприклад наслідку діяння в плані відшкодування збитку й відповідних санкцій» У науці міжнародного права під міжнародно-правовою відповідальністю розуміються конкретні негативні юридичні наслідки, що наступають для суб'єкта міжнародного права в результаті порушення їм мі
 • Тип: Курсовая работа

  Відпустки без збереження заробітної плати

  3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 Закону України «Про відпустки», в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 900