Работы в категории Государство и право, страница 517, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Порівняльне державознавство

  Форма держави вказує на особливості устрою та функціонування держави Вона виступає у трьох аспектах: по-перше, як певний порядок утворення та організації найвищих органів державної влади та управління; по-друге, як спосіб територіального устрою держави, порядок взаємовідносин центральних, реґіональних та місцевих влад; і, по-третє, в якості прийомів та засобів здійснення державної (політичної) влади
 • Тип: Реферат

  Порівняльний аналіз внутрішніх функцій радянської та пострадянської України

  Для з’ясування проблеми становлення та розвитку функцій держави, потрібно звернутись до питання класифікації функцій, яка здійснюється лише у тому випадку, коли чітко визначений критерій класифікації, “істотна ознака, яка буде покладена в її основу, і суворо дотримані правила поділу обсягу поняття” [2, с 223]
 • Тип: Доклад

  Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

  У зв'язку з ухвалою програми побудови комунізму, радянське партійно-державне керівництво у 1962 р прийняло рішення провести конституційну реформу Але після усунення М Хрущова і зі зміною економічної та соціальної ситуації в країні, розробка проекту основного закону затяглася на тривалий час Лише у жовтні 1977 p , після всенародного обговорення, схваленого партією проекту, Верховна Рада СРСР прийняла нову союзну Конституцію На її основі 20 квітня 1978 p , після обговорення жителями республіки, позачергова сьома сесія Верховної Ради УРСР дев'ятого скликання ухвалила четверту радянську Конституц
 • Тип: Реферат

  Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

  Серед ізраїльських правознавців відсутня єдина думка про чисельність судових інстанцій в Ізраїлі, проте більшість з них поділяють суди на два основних види: звичайні цивільні та спеціалізовані суди Діяльність перших регламентується законами, прийнятими законодавчою владою Вони діють на постійній основі, а при ухваленні рішення їх компетенція не обмежується Спеціалізовані ж суди утворюються на основі спеціальних законів і для розгляду певного кола справ, вони схожі з звичайними цивільними судами своєю постійністю
 • Тип: Контрольная работа

  Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

  Буддизм - сама древня з трьох світових релігій Він "старше" християнства на п'ять століть, а іслам "молодше" його на цілих дванадцять сторіч У суспільному житті, культурі, мистецтві багатьох азіатських країн буддизм зіграв роль не меншу, чим християнство в країнах Європи й Америки Більше двох з половиною тисяч років тому її сповістив людям Шак’ямуні (пустельник із племені шак’єв) У будь-який присвяченій буддизму книзі ви знайдете засновану на релігійній традиції розповідь про життя мандрівного проповідника Сіддхартхі, прозваного Шак’ямуні і назвавшого себе Буддою (санскр b
 • Тип: Реферат

  Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст

  Законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, як система відповідних правових норм, є одним із основних елементів механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній галузі
 • Тип: Реферат

  Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном

  Світові реєстраційні системи речових прав на нерухоме майно залежно від предмета реєстрації можна розділити на дві великі групи: титульні (title registration) та актові (deeds registration) У титульних реєстраційних системах предметом реєстрації є речові права — законне право власності на нерухомість, що має документальну юридичну основу У системах, які базуються на реєстрації документів (актів), до реєстру вноситься запис про передачу (договір передачі) прав на нерухомість як будь-якої приватної угоди (наприклад, нотаріусом)
 • Тип: Реферат

  Портрет преступника по оставленным следам на месте происшествия

  Зарубежные и отечественные специалисты считают, что необходимость в разработке психологического портрета преступника (ППП) актуальна при расследовании определенной категории неочевидных преступлений, характеризующихся существенным или полным отсутствием сведений о конкретном виновном лице: убийств на сексуальной почве с признаками садистского истязания жертвы; убийств с посмертными колотыми и резаными ранениями; убийств, содержащих признаки манипуляций преступника с трупом жертвы; «безмотивных» поджогов и взрывов; изнасилований и др В этом случае поиск признаков преступника осуществляется зач
 • Тип: Реферат

  Порядок анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу

  Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котрі характеризують громадянина як суб´єкта цивільного права. Так, виникнення та припинення правоздатності пов´язано з фактом народження та фактом смерті громадянина, шлюб
 • Тип: Контрольная работа

  Порядок введения военного положения. Система политических прав и свобод граждан России

  Порядок объявления военного положения предусматривает издание указа Президентом Российской Федерации (п "б" ч 1 ст 102 Конституции РФ), который утверждается с соблюдением процедуры принятия актов Советом Федерации Президент РФ наделен правом введения военного положения согласно ст 87 Конституции
 • Тип: Дипломная работа

  Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції

  Актуальність теми зумовлена тим, що сфера виробництва, обігу і споживання алкогольних напоїв (далі - сфера алкоголю, сфера) пов’язана з ірраціональною продукцією, що не належить до життєво необхідної, а її надмірне споживання завдає шкоди здоров’ю та негативно впливає на благополуччя людини Водночас ринкові механізми виявляються неспроможними забезпечити саморегулювання сфери, запобігти негативним соціальним наслідкам споживання продукції в суспільстві та ліквідувати їх У зв’язку із цим підвищуються вимоги до державного управління процесами виробництва та поширення алкогольної продукції Запро
 • Тип: Курсовая работа

  Порядок визначення підсудності цивільних справ

  Актуальність теми сьогодні сфера правозастосовчої практики переживає значні зміни, пов’язані також з наявністю нового законодавчого масиву, що регулює правовідносини в базових галузях права Зокрема, це стосується прийняття нових кодексів, що регулюють відносини в цивільному й адміністративному процесах, що тягнуть, у свою чергу, значні зміни в цивільному процесі Вступ у чинність нових кодексів істотно змінює роль і значення судової практики На жаль, при всіх позитивних моментах, пов’язаних з реформуванням вітчизняного законодавства й спрямованих на приведення його у відповідність із сьогодніш
 • Тип: Контрольная работа

  Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

  Позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю може бути призначено судом на термін до п'яти років При чому таке покарання як основне може бути призначене на строк від 2 до 5 років, а як додаткове - від 1 до 5 років Це покарання може бути призначене у випадках, коли по характері зроблених винним злочинів за посадою чи при занятті певною діяльністю суд визнає неможливому зберегти за ним право займати певні посади чи займатися певною діяльністю При призначенні цього покарання в якості додаткового до позбавлення волі воно поширюється на увесь час відбування позбавлення вол
 • Тип: Дипломная работа

  Порядок возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты таможенных сборов и платежей

  В государственных доходах таможенным платежам (налогам и сборам) принадлежит важнейшее место, и само существование государства неразрывно связано с их взиманием Таможенные платежи выплачиваются в соответствии с Конституцией РК и принятыми на ее основе законами и другими нормативными актами
 • Тип: Курсовая работа

  Порядок возмещения вреда, причиненного органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры

  Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасного українського права. Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, адміністративного делікту, злочину, зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах,
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 900