Работы в категории Государство и право, страница 439, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Особливості інтелектуальної власності в Україні

  Виникнення, розвиток та значення міжнародної торгівлі ліцензіями Характерні особливості та тенденції розвитку ринку ліцензій Ринок ліцензій в Україні: його характерні особливості та тенденції розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

  Сучасний етап розвитку суспільства і становлення України як суверенної держави характеризується нечуваним зростанням ролі управління, ускладненням і розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які з успіхом розв'язуються на засадах нового інформаційно-методичного забезпечення Висококваліфіковане, раціонально збалансоване та організоване управління на базі сучасного інформаційного забезпечення у зовнішній і внутрішній політиці держави та системі державного господарювання, зокрема, в правоохоронній діяльності, організації боротьби зі злочинністю та профілактиці правопорушень вис
 • Тип: Реферат

  Особливості відбування і виконання окремих видів покарань, не пов’язаних з позбавленням засудженого волі

  Особливості виконання і відбування неповнолітнім покарання у виді штрафу Порядок і умови виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, регламентується Кримінально-виконавчим кодексом України і Інструкцією [9]
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

  Призначення та види виправно-трудових колоній поселень Направлення засуджених в виправно-трудові колонії-поселення Права та обов’язки засуджених в колоніях-поселеннях Особливості режиму в виправно-трудових колоніях-поселеннях Підстави переводу засаджених з колонії поселення в інщу колонію, міри до збереження майна засуджених
 • Тип: Реферат

  Особливості використання інтегративної моделі спеціальних криміналістичних знань в розслідуванні крадіжок з проникненням у житло

  Наприклад, авторка однієї з концепцій загальної теорії судової експертизи С Ф Бичкова в монографії «Становлення та тенденції розвитку науки про судову експертизу» (1994 р ) ввела до її складу підсистему: «Методика експертного аналізу окремих видів злочинів» Її зміст: 1) загальні закономірності методики експертного аналізу окремих видів злочинів; 2) вчення про дослідження ситуації в судовій експертизі; 3) вчення про слідчо-експертні (криміналістичні) завдання; 4) основні положення окремих методик експертного аналізу окремих видів злочинів [5, с 150-156] Цей розділ був критично сприйнятий кримі
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості виникнення держав у різних народів світу

  Актуальність теми Здається, нібито яка може бути актуальність реанімації дослідження теорій походження держави, тим більше в третьому тисячолітті? Адже як правове явище держава існує вже надто давно і аналіз обставин, що спричинили її виникнення, можливо зараз і не є надзвичайно актуальними для сучасної правової науки? Тим більше, що впродовж останніх десятиліть причини походження держави не були предметом спеціальним наукових досліджень на дисертаційному рівні в Україні Але я переконаний в протилежному, виходячи з таких міркувань
 • Тип: Реферат

  Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

  Починаючи дослідження даного питання слід, насамперед, сказати, що пункт "g" абз 2 ст 44 Договору про ЄС (раніше п "g" абз 3 ст 54) наділяє Раду і Комісію компетенцією координувати положення національного корпоративного права держав-учасників Перш ніж перейти до докладного розгляду цього припису, слід сказати декілька слів про його систематичне місце в Договорі і мету включення його в Договір
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості договору факторингу

  Об'єктом дослідження виступає місце, роль, особливості використання договору факторингу у сучасному законодавчому полі та розуміння договору факторингу не лише за цивільним законодавством, а ще й за податковим та спеціальним законодавством
 • Тип: Реферат

  Особливості конституції Франції

  Франція належить до числа держав, що зробили особливо вагомий внесок в розвиток конституційно-правової теорії і практики За роки, що минули після Великої французької революції в країні змінилося чотири республіки, дві імперії, існували різні перехідні режими і форми правління За цей період прийнято близько двох десятків різних конституцій, конституційних хартій і конституційних законів За висловлюванням відомого французького державознавця професора Марселя Пріло, Франція є справжньою лабораторією з виготовлення конституцій, їх можна тут знайти буквально на будь-який смак
 • Тип: Реферат

  Особливості конфіскації та оплатного вилучення у порівнянні з іншими мірами адміністративного примусу, пов’язаного з обмеженням права власності

  За виключенням нормативного закріплення розмежування адміністративних стягнень на основні та додаткові у ст  25 КпАП, на сьогодні не має чіткого критерію відокремлення зазначених видів адміністративних стягнень Питання розмежування основних та додаткових стягнень також не найшло відображення в юридичній літературі, хоча і має важливе значення не тільки для науковців, а й для практиків з деяких причин
 • Тип: Реферат

  Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

  В даний час, коли йдуть масштабні і швидкі процеси соціально-економічних і політичних змін в суспільстві, особливо важко доводиться молодятам з їх світоглядом, що ще не встояв, рухомою системою цінностей Уявлення неповнолітнього про мораль і право через вікові причини знаходяться на вербальному рівні, не стали усвідомленими, тим більше автоматичними регуляторами його поведінки Увага до підлітка, молоді в даний час повинне бути різко посилений, особливо в плані попередження правопорушень, конфліктів, які в деяких регіонах приймають гострі, а то і лякаючі форми Так, за період з 1994-1996г збіль
 • Тип: Реферат

  Особливості кримінального покарання неповнолітніх (компаративний аспект)

  Усвідомлення необхідності особливого правового ставлення до неповнолітніх, зокрема і в кримінально-правовому аспекті, відбувалося досить повільно в процесі розвитку цивілізації Відносно розгорнута система правових норм для неповнолітніх, в тому числі й особливості їх кримінальної відповідальності та покарання, виникла у розвинутих західних країнах лише наприкінці ХІХ – початку ХХ ст ст Перший універсальний міжнародно-правовий документ про захист дітей (Декларація про захист прав дітей) був прийнятий лише у 1924 р під егідою Ліги Націй Перший в історії суд для неповнолітніх був створений у США
 • Тип: Реферат

  Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

  Основні права людини – один з головних правових інститутів сучасного демократичного суспільства Його норми встановлюють найбільш суттєві, вихідні засади, які визначають положення особистості в суспільстві та державі, принципи їх взаємовідносин У нинішній Європі інститут основних прав і свобод людини існує тільки на національному, але й на наднаціональному рівні, тобто в рамках Європейського Союзу в цілому Він являє собою сукупність норм права Європейського Союзу, які закріплюють найбільш важливі, спільні для всього Союзу стандарти в сфері захисту основних прав і свобод людини, а також принцип
 • Тип: Реферат

  Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

  Системний аналіз положень Конституції України (статей 2, 132, частини першої статті 133, статей 134, 135, 136, 137, 138, 139) дозволяє дійти висновку, що Автономна Республіка Крим - не автономна держава, а адміністративно-територіальна (територіальна) автономія, що за своєю природою є продуктом децентралізації у здійсненні державної влади, своєрідною формою самоврядування окремого регіону (регіонального самоврядування), який відрізняється від інших адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави (наприклад, областей) своїми національно-побутовими, історичними, географічними, економіч
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

  Протягом останніх десяти років в Україні спостерігається зростання кількості тяжких злочинів з проявом особливої жорстокості, використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв Серед видів насильницьких актів найбільш поширеними є такі, як терористичні акти, вбивства, вибухи, поранення, побиття і знущання, пограбування тощо Все більшого загрозливого характеру набуває тенденція вчинення злочинів терористичної спрямованості з використанням саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... 900