Работы в категории Государство и право, страница 403, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Основи муніципального права України

  Муніципальне право — це система норм, які регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування та інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини Тому можна стверджувати, що муніципальне право стосується, насамперед, безпосередньої і представницької місцевої (локальної) влади, а отже, воно належить до групи публічних галузей права Звідси Муніципальне право найбільш тісно пов'язане з конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими галузями Загалом, конституційне право є найбільш важливим підґрунтям для створення і функціонування муніципального права
 • Тип: Реферат

  Основи патентознавства

  1 Спосіб виробництва борошняних кондитерських виробів типу крекер, що включає змішування компонентів, передбачених рецептурою, заміс тіста, ферментацію, плющення, формування заготовок і їх випічку, обробку поверхні виробу рослинним маслом, що відрізняється тим, що в замісі тіста, а також в рослинне масло при обробці поверхні вводять антиоксидант, отриманий з трави чебреця шляхом екстракції 40-47% -ним водним розчином етанолу, що підкисляє, при 60-650С, при цьому в заміс тіста антиоксидант вводять за 5-10 мін до кінця процесу замісу
 • Тип: Реферат

  Основи правознавства

  Однією з теорій виникнення держави і права є історико-матеріалістична, прихильником якої були Л Г Морган, К Маркс, Ф Енгельс та ін Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає внаслідок розвитку й занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що й визначає соціальні зміни в суспільстві Ця теорія містить два аспекти: а)підхід радянської науки, пов’язаний з виникненням класів і класових антагонізмів, тобто держава і право виникають там і тоді, де і коли виникають класи; б) більш широкий погляд дослідників західної філософської та юридичної науки, пов’язаний з ускладненням с
 • Тип: Реферат

  Основи правознавства

  Право - це один з найважливіших інститутів людської цивілізації Виникнення права обумовлене процесом соціалізації і раціоналізації людських відносин, тобто їхнім розвитком від первісної, общинно-родової організації людей до сучасної, державно-правовий
 • Тип: Отчет по практике

  Основи правознавства

  Вона сприяє формуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням
 • Тип: Курсовая работа

  Основи спадкування у Римському цівільному праві

  Спадкове право тісно пов'язане з усіма іншими видами майнових прав З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, основу якого становлять право власності та інші речові права Вони і є об'єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника З другого боку, спадкування — один із способів набуття майнових прав, що зближує його з зобов'язальним правом
 • Тип: Реферат

  Основи теорії держави і права

  Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цільність суспільства, його нормальне, стабільне функціонування В теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна, космічна, теорія насильства)
 • Тип: Курсовая работа

  Основи теорії права

  Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу
 • Тип: Контрольная работа

  Основи цивільного права

  Київський райвиконком м Харкова звернувся до суду з позовом до гр Іванова О Г про визначення таким, що втратив право користування житловим приміщенням та виселення В позовній заяві було зазначено, що Іванов О Г мешкає в кв 79 по вулиці Героїв праці, буд 12 з дружиною та двома неповнолітніми дітьми: сином Дмитром 15 років та донькою Кариною 7 років Рік тому рішенням Київського районного суду м Харкова за гр Івановим О Г визнано право користування квартирою №99 у тому ж домі, яка залишилась після смерті його матері Але й досі, Іванов О Г зберігає за собою реєстрацію в кв №79 і продовжує користу
 • Тип: Контрольная работа

  Основи цивільного права України

  Предмет правового регулювання цивільного пра­ва складають правові відносини, що регулюються цивільно-правовими нормами Це, зокрема, такі гру­пи відносин: майнові відносини; особисті немайнові відносини
 • Тип: Контрольная работа

  Основи юридичної психології

  Незважаючи на те, що юридична психологія - одна з порівняно молодих галузей психології, застосування психологічного знання з метою забезпечення правосуддя й інших напрямків правоохоронної діяльності бере початок у далекій давнині Випробування учасників процесу, що носили часом містичний характер, але значною мірою синтезувавши емпіричний досвід багатьох поколінь, мали місце вже в античному й середньовічному карному процесі Вони базувалися на застосуванні знань психології людини, її різних проявів у момент випробувань
 • Тип: Контрольная работа

  Основні аспекти аналізу демократії

  Історичний досвід багатьох країн свідчить, що всі намагання кардинально обновити суспільне життя були приречені не невдачу, якщо вони не підкріплювались активним залученням різних категорій громадян до вироблення рішень та втілення їх у життя Тільки створюючи сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу громадян і подолання їх соціальної інертності, суспільство одержує могутній імпульс саморозвитку шляхом залучення до демократичного процесу головної діючої сили історії – народу
 • Тип: Контрольная работа

  Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

  Пенсійне забезпечення населення є однією з найважливіших функцій держави, яка забезпечує соціальний захзист населенню похилого віку та осові фінансових ресурсів, сформлованих з відрахувань з заробітної плати даних осіб Застрахована особа — фізична особа, яка підлягає загально-обов’язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
 • Тип: Реферат

  Основні засади використання техніко-криміналістичних засобів

  Криміналістична техніка — це важливий розділ криміналістики, що виник у результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю Методи фізики, хімії, біології, медицини та інших галузей знань пристосовувалися для виявлення слідів злочину та отримання інформації з метою кримiнального судочинства Кримінальна, або поліцейська, техніка в XIX ст заклала підґрунтя сучасної криміналістики
 • Тип: Контрольная работа

  Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

  Складна соціально-економічна, політична та криміногенна обстановка в державі вимагає від органів прокуратури України значно покращити свою діяльність, у повному обсязі виконувати вимоги Закону України від 5 листопада 1991р «Про прокуратуру» Одним із ефективних засобів досягнення цієї мети – є правильна організація та управління в органах прокуратури, яка неможлива без використання організаційно-управлінських актів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 900