Работы в категории Государство и право, страница 259, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Конституційний контроль за актами органів законодавчої і виконавчої влади в США

  норми законодавчих актів, які лежать в основі судових рішень Іншими словами норми законодавчих актів підміняються прецедентами, спрямованими на вирішення конкретних спорів і справ В даному випадку є підстави говорити про “поглинання” норм законодавчих актів нормами загального права Як було встановлено у Розділі 2, в структурі джерел права прецеденти, які закріплюють норми загального права, слідують за законодавчими актами, у той час як прецеденти тлумачення законодавчих норм стоять поряд з тими джерелами права, які були основою для їх створення За прецедентами тлумачення законодавчих норм виз
 • Тип: Реферат

  Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод в США

  Американська концепція прав і свобод людини виходить з ідеї природного походження прав особи, відповідно до якої права належать людині в силу її народження, а не в силу законів В Декларації незалежності США, яка була прийнята тринадцятьма штатами 4 липня 1776 р , було записано: "Ми виходимо з тієї самоочевидної істини, що всі люди створені рівними і наділені їх Творцем певними невідчужуваними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя" У прийнятій у 1787 р Конституції США не були закріплені важливі політичні, громадянські і економічні права людини, не було вре
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційний статус Рахункової Палати в Україні

  Дослідження питання щодо правового статусу Рахункової палати сьогодні є досить актуальним Воно пов’язане насамперед із необхідністю в умовах стабільного невиконання державного бюджету й систематичних порушень бюджетної дисципліни визначити шляхи підвищення ефективності роботи органів, до компетенції яких належить контроль за виконанням державного бюджету, а також визначити шляхи вдосконалення нормативно-правової бази фінансового контролю
 • Тип: Реферат

  Конституційний Суд України

  Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову Всі три види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої конституцією і законами України Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави Основне призначення судової влади – забезпечення реалізації принципу верховенства права
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційний Суд України

  Актуальність теми Необхідність реформування судової влади постала від часу проголошення суверенності й незалежності Української держави, початку процесу реального забезпечення прав і свобод людини і громадянина, затвердження верховенства права в суспільному житті Саме на це зорієнтована Концепція судово - правової реформи, схвалена Верховною Радою України 28 квітня 1992р Цей процес поглиблюється і розвивається Конституцією України Так, уже в ст 6 Конституції України використано категорію «судова влада», яка є частиною доктрини поділу влади у правовій державі Це веде до реального поділу влади
 • Тип: Реферат

  Конституційний суд України

  Народження нового для нашої країни державного органу - Конституційного Суду України безпосередньо пов'язане з прийняттям нової Конституції України У розділі "Перехідні положення" записано, що "Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності" 18 жовтня 1996 р на пленарному засіданні Верховної Ради України шістнадцять суддів Конституційного Суду склали присягу Цей день є початком діяльності Конституційного Суду
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційний Суд України

  Предмет дослідження – порядок формування Конституційного Суду, його склад, функції та повноваження, практична діяльність суддів Конституційного Суду, та ті проблеми, що виникають в ході цієї діяльності Окрему увагу приділено гарантіям діяльності суддів, що органічно випливає з необхідності забезпечення повного, неупередженого, об’єктивного та кваліфікованого розгляду справ
 • Тип: Реферат

  Конституційно-правові засади розвитку законодавства Ірану

  Подібно до інших ісламських реформаторських рухів, шиїтський рух за оновлення відрізнявся включенням в комплекс своїх поглядів політичних і правових елементів Це додало старому руху динаміки взаємодії з потребами сучасної епохи У результаті виникли шиїтські політичні рухи, які найчастіше спиралися на ідейно-ідеологічну спадщину шиїзму
 • Тип: Реферат

  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

  У Конституції України вперше за новітніх часів на конституційному рівні проголошено, що "В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування" і закріплено поняття місцевого самоврядування, яке визначається як право "територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів Україні"
 • Тип: Реферат

  Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства

  Громадянське суспільство — це система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, що забезпечують умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх відтворення і передачі від покоління до покоління
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційно-правова відповідальність

  Проблема створення ефективного механізму відповідальності та контролю за діяльністю органів державної влади не втратила своєї актуальності й сьогодні, особливо стосовно вищих органів влади, які здійснюють основні функції держави
 • Тип: Доклад

  Конституційно-правовий статус АРК

  Крим періодично стає простором політичних конфліктів Ще пам'ятні ті часи, коли Росія й Україна конфліктували з приводу військово-морського флоту Після врегулювання питання щодо флоту деякі російські офіційні особи (і навіть законодавчий орган Росії) продемонстрували сумнів у державній приналежності Криму Потім виник конфлікт з приводу статусу татарського населення в Криму Хтось схильний бачити в цьому конфлікті лише протистояння між реформаторськими кроками уряду та консервативними лівими, а зараз ще і проросійсько налаштованими силами кримського парламенту Хтось схильний розглядати кримський
 • Тип: Реферат

  Конституційно-правовий статус засобів масової інформації

  Побудувати демократичну, правову державу неможливо в закритому суспільстві На сучасному етапі ступінь відкритості інформації та рівень обміну інформацією обумовлюють темпи розвитку соціуму Тому інформаційні відносини стають об’єктом правового, і насамперед конституційного, регулювання
 • Тип: Реферат

  Конституційно-правовий статус органу виконавчої влади України, структура та критерії його визначення.

  Захист відбудеться 16 042008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 867 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м Київ, пров Несторівський, 4
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційно-правовий статус правоохороних органів України

  Слово “прокуратура” походить від латинського слова prokuro – “керую” Прокуратура України — централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права й свободи людини, а також основи демократичного устрою Прокуратура не підпорядковується ні виконавчій, ні судовій владі, оскільки її діяльність є елементом системи стримувань і противаг між гілками влади, які формуються та утверджуються в державі після прийняття нової Конституції
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 900