Работы в категории Государство и право, страница 258, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Конституційні засади української державності та еволюція політичної системи

  Україна – слов’янська держава у Східній Європі, демократична президентсько-парламентська республіка Глава держави – президент, вищий законодавчий орган – Верховна Рада Політичні партії – приблизно 120 партій різного ідейного спрямування Прапор – дві однакові за шириною горизонтальні смуги – верхня блакитна, нижня жовта Герб – тризуб Державна мова – українська Грошова одиниця – гривня Столиця Київ (2,65 млн мешканців у 2000 р ) Населення – 49,3 млн мешканців (1 січня 2001 р ) (82 мешканці на км2); українці – 73 %, росіяни – 22 %, білоруси і євреї по 1 %; за віросповіданням – в основному правос
 • Тип: Реферат

  Конституційні обов’язки громадян України

  Актуальність теми Самовизначення народу, що є передумовою його вільності, самою по собі недостатньо для того, щоб права і свободи людини стали реальністю Вкрай важливою підвалиною можливості їх реалізації є формування громадянського суспільства і побудова правової держави, яка забезпечує використання прав і свобод людини в законодавчо встановлених, достатньо гнучких межах, що обумовлені як природою самого права, так і суспільними обставинами Мова йде про підкріплення особистих прав, свобод, обов'язками людини і громадянина, що є соціальними за своєю суттю
 • Тип: Реферат

  Конституційні основи становлення громадянського суспільства в Україні

  Проблема громадянського суспільства відноситься до числа самих фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох віків кращі уми людства Вона з`явилась з появою держави і поділу суспільства на державну и недержавну сферу життєдіяльності З тих часів питання взаємодії влади та суспільства було в центрі уваги всього людства, воно часто приводить до конфліктів, політичних переворотів та революцій І зараз ця проблема знаходиться в основі глобальних суспільних змін, які відбуваються в багатьох країнах світу і будуть визначати перспективи розвитку світового суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційні права і свободи людини і громадянина

  Предметом дослідження цієї роботи є права і свободи людини, закріплені в ІІ розділі Конституція України 1996 року, який іменує­ться "Права, свободи та обов'язки людини і громадяни­на" Цей розділ розміщений після розділу "Загальні заса­ди" і перед розділами про органи влади, що підкреслює важливе значення інституту прав і свобод людини
 • Тип: Реферат

  Конституційна реформа в Україні

  8 грудня 2004 року, в результаті компромісу між політичними силами, командою майбутнього президента Ющенка (тоді ще кандидата, право в президенти, чесне обрання якого, захищали самі ж виборці, вийшовши на головну площу країни – майдан Незалежності.
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційна система державних органів України

  Державна влада – це реальна здатність державних органів, які сформовані, організовані та функціонують на основі демократичних принципів, реалізовувати функції та завдання держави Реалізація державної влади означає її матеріалізацію, тобто перетворення з реальної здатності впливати на суспільні відносини на власне "вплив", втілення цілей державно-владної діяльності в конкретні суспільні відносини Від імені народу, як єдиного джерела державної влади, цей вплив здійснюється відповідними державними органами у визначених Конституцією та законами організаційно-правових формах, з використа
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційне закріплення адміністративно-територіального устрою України

  Кожна держава є передусім політико-територіальною організацією публічної влади, тому територія держави – невід’ємна ознака всякої державності і водночас просторова межа здійснення державної влади Територія держави – це той простір, тобто суша (земна поверхня), води, надра, повітряний простір, на який розповсюджується державний суверенітет і територіальне верховенство країни Територія держави має відповідну адміністративну будову, тобто структуру, за характером якої всі держави поділяються на унітарні, федеративні чи конфедеративні
 • Тип: Реферат

  Конституційне право

  У системі національного права України провідною галуззю є конституційне право України Цій галузі притаманні риси, характерні для всієї системи права: нормативність, формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового результату, можливість захисту правових приписів засобами державного впливу тощо
 • Тип: Реферат

  Конституційне право

  У системі національного права України провідною галуззю є конституційне право України. Цій галузі притаманні риси, характерні для всієї системи права: нормативність, формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового
 • Тип: Реферат

  Конституційне право Грузії

  Автономні республіки (Абхазія та Аджарія) було створено за часів радянської влади, та визнано теперішньою конституцією Грузії Абхазія (окрім т зв Верхньої Абхазії, яку контролює грузинський уряд) нині є сепаратистським регіоном, самопроголошеною республікою, яка не має міжнародного визнання Де-юре, Абхазію очолює Голова Верховної Ради (легітимне керівництво Абхазії знаходиться у Верхній Абхазії, у селі Чхалта), в той час, як, де-факто її очолює Президент Аджарія, яку очолює Голова Кабінету Міністрів, стала повністю лояльною до центральної влади Грузії після мирного усунення колишнього сепарат
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційне право на соціальний захист в Україні

  Крім того, жодна сфера правового регулювання суспільних відносин не включає в себе такого значного масиву законів та інших нормативно-правових актів, які досить часто змінюються Тому впорядкування державно-правового регулювання однієї з найважливіших сфер суспільних відносин, є важливим питанням
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційне право України, як галузь права

  Конституційне право розглядається в трьох аспектах: як галузь права в системі національного права, як наука і як навчальна дисципліна Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є складовою частиною національної правової системи і виконує в ній досить важливі завдання Ця галузь права, як і інші, є сукупністю правових норм, що встановлюються і охороняються державою Але конституційне право відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані норми цієї галузі Таким чином, ця галузь права як і інші, з одного боку,
 • Тип: Курсовая работа

  Конституційне правосуддя в Україні

  Сьогодні Україна перебуває в процесі постійного конституційного будівництва та вдосконалення державного апарату, в тому числі, і центральних інституцій держави Провідне місце в системі державних органів поряд з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Президентом України займає Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні Саме тому, з огляду на виключне місце Конституційного Суду України у механізмі взаємостримування і урівноваження діяльності органів державної влади актуальним постає аналіз конституційно-правового статусу єдиного органу конституційної юрисдикції в Укра
 • Тип: Реферат

  Конституційний контроль

  У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються його мета та завдання, методологія, на основі якої здійснюється науковий аналіз, формулюються конкретні положення, підкреслюється теоретична та практична значущість роботи Наводяться дані про апробацію наукових результатів, структуру і обсяг роботи
 • Тип: Реферат

  Конституційний контроль

  Загальновизнаним у всіх країнах є те, що конституції мають вищу юридичну силу щодо інших джерел права З цього випливає принцип конституційної законності, з огляду на який нормо-установча діяльність має здійснюватися згідно з конституцією та при неухильному її дотриманні Кожна правова норма, видана будь-яким державним органом, набирає юридичної сили тільки тоді, коли правила поведінки, що містяться в ній, не суперечать приписам конституції У разі прийняття будь-яким державним органом закону чи іншого нормативного акта, що суперечить конституційним нормам, він може бути визнаний юридично зовсім
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 900