Работы в категории Государство и право, страница 132, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Державний апарат і законодавство ЗУНР

  Виповнилось 75 років з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) Ця віха в історії нашої державності у період панування комуністично-більшовицького тоталітарного режиму, як і багато інших, що суперечили офіційній ідеології, не вкладалася у визначену схему, а тому всіляко перекручувалась й паплюжилась
 • Тип: Контрольная работа

  Державний контроль

  Державний контроль є важливою ознакою змісту державного управління Контроль явище багатогранне і багатопланове Залежно від того, на якому рівні та стосовно чого розглядається, контроль може бути охарактеризований як форма чи вид діяльності, як принцип, як функція
 • Тип: Реферат

  Державний лад Карфагену

  Держава Карфагена - одна з найбільших держав старовини Її вплив на історію Середземномор'я був куди значнішим, ніж можна судити по книгах, присвячених античній епосі, адже увага їх авторів незмінно зосереджена на долях Древньої Греції і Риму Упродовж декількох віків Карфаген залишався наймогутнішою державою в Західному Середземномор'ї Він належав до тих небагатьох античних міст-держав, яким вдалося підпорядкувати собі величезну територію
 • Тип: Реферат

  Державний лад СРСР в 1922-1992 рр.

  Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава Ця норма, закріплена в Конституції України, являється ціллю , тому що багато питань державного будівництва на сьогоднішній день залишаються відкритими
 • Тип: Реферат

  Державний лад та організація управління в Київській Русі у ІХ-ХІІ століттях

  Східні слов'яни в своєму розвитку проминули рабовласницьку формацію в її класичному вияві На базі розпаду первіснообщинного ладу в них формувався феодалізм Період становлення ранньофеодальних структур припадає на IX— Х ст : це утворення Руської держави з центром у Києві, прийняття християнства, утвердження феодального способу виробництва
 • Тип: Реферат

  Державний лад України в роки Другої світової війни

  Аналіз державного ладу в розглядуваний період включає в себе характеристику Української самостійної держави, яку було проголошено у червні 1941 року у Львові, характеристику німецького і румунського окупаційних режимів і зміни в органах державної влади і управління СРСР і УРСР
 • Тип: Реферат

  Державний моніторинг навколишнього природного середовища

  Важливим кроком до зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66) [1]
 • Тип: Курсовая работа

  Державний суверенітет як важлива ознака держави

  Курсова робота присвячена темі „Державний суверенітет як важлива ознака держави” Актуальність вивчення даної теми важко переоцінити так, як державна влада за своєю суттю є соціальним інститутом і вираженням цього соціального інституту є її суверенітет, без якого вона не може існувати взагалі
 • Тип: Курсовая работа

  Державний устрій України: проблеми теорії і практики

  За формою державного правління Україна є республікою «…Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування Право визначити і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами Ніхто не може узурпувати державну владу» (ст 5)
 • Тип: Курсовая работа

  Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

  Проголосивши незалежність Україна – Україна взяла курс на побудову демократичної, правової, держави із запровадженням принципів ринкової економіки Одним із елементів якої являється функціональний ринок цінних паперів, становлення якого продовжується і на даний час
 • Тип: Реферат

  Державно-правовий механізм протидії корупції

  Складність, багатозначність та системність вимагають від держави відповідного механізму протидії, який пропонуємо назвати „державно-правовим” Поняття „протидія корупції” ми використали не випадково, оскільки незважаючи на те, що інше слово „боротьба” використовується у назві спеціалізованого законодавчого акту Закону України „Про боротьбу з корупцією”, вважаємо його більш придатним для характеристики досліджуваного державно-правового механізму До такого висновку ми дійшли враховуючи те, що кінцевим результатом будь-якої боротьби є перемога (покорення, підкорення) явища, проти якого вона здійс
 • Тип: Контрольная работа

  Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

  Розгромивши у 1870 р Францію, Прусія позбавила південно-німецькі держави свободи вибору Хоч-не-хоч, але вони мали заявити про свою згоду увійти до складу об'єднаної Німецької імперії У 1871 р Німецька імперія одержала конституцію З невеликими змінами вона діяла до 1919 р Забезпечити головування Прусії мала і вся організація виконавчої влади Союзу Президентом Союзу із титулом імператора було визнано прусського короля Але незважаючи ні на що, об'єднання країни сприяло її розвитку в різних галузях
 • Тип: Реферат

  Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

  Відомий український історик, філософ і публіцист В Липинський писав про Б Хмельницького: “Ми забули вже, що з нації нашої вийшов один з найбільш геніальних мужів Східної Європи, який для України зробив більше, ніж слушно прозваний “Великим” Петро зробив у п’ятдесят літ пізніше для Московщини Бо Петро Великий тільки реформував готову вже державу, тільки європеїзував готовий татарський державний поміст, який покривав пасивне, стояче й омертвіле в своєму поневоленні московське море А Богдан Хмельницький творив нову європейську державу і відбудував націю серед гуркоту падаючих румовищ старої, ним
 • Тип: Реферат

  Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

  Складно, важко, але безупинно український народ йде шляхом розбудови своєї демократичної держави В демократичному суспільстві влада все більше орієнтована на участь громадянина в політичному житті країни Адже демократія - це влада народу, яка змінюється народом і діє в інтересах лише народу Проте в Україні поки що не сформована сучасна нація, відсутня повноцінна політична еліта, яка спрямована взяти відповідальність за суверенізацію та самостійний сталий розвиток української держави
 • Тип: Реферат

  Детектор лжи и его практическое применение в следственно-судебной практике

  "Детектор лжи" регистрирует психофизиологические параметры: проводимость кожных покровов, грудное и диафрагмальное дыхание, артериальное давление и частоту пульса, двигательную и речевую активность и прочее Когда человеку задают вопрос, на который он не хотел бы отвечать, то он невольно выдает свое волнение Вышеуказанные психофизиологические параметры начинают изменяться, и "детектор лжи" это фиксирует
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 900