Работы в категории Геология, страница 47, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Геология • Тип: Учебное пособие

  Ремонт и обслуживание скважин и оборудования для бурения

  Оборудование фонтанной скважины должно обеспечивать герметизацию и разобщение межтрубного пространства, спуск НКТ, направление продукции скважины замерные установки и полное закрытие скважины Это оборудование состоит из колонной головки и фонтанной арматуры с манифольдом
 • Тип: Контрольная работа

  Речное хозяйство (р. Мура)

  Значение гидрологии, гидрометрии и регулирования стока определяется главными задачами водного хозяйства как отрасли науки и техники, охватывающей учет, изучение, использование, охрану водных ресурсов, а также борьбу с вредным действием вод.
 • Тип: Реферат

  Речные наносы

  Потенциальная мощность рек СНГ составляет около 500 млн кВт В настоящее время водная энергия потока широко используется для производства электрической энергии на гидроэлектрических станциях (ГЭС) Для этой цели с помощью плотин энергию рек сосредоточивают в определенных местах реки
 • Тип: Дипломная работа

  Рифтові системи Землі

  Рифтогенезом (в англомовній літературі рифтингом) називають процес горизонтального розтягання земної кори, що призводить до виникнення в ній чи її верхній частині дуже протяжних, подовжених, морфологічно чітко виражених западин, обмежених (принаймні з однієї сторони) і ускладнених глибокими поздовжніми розломами Англійський геолог Грегорі, що описав подібні структури наприкінці минулого століття в Східній Африці, назвав їх рифтами (від англ rіft - розрив, тріщина, щілина), а ланцюжка з декількох рифтів звичайно іменують рифтовими зонами
 • Тип: Реферат

  Родоначальные магмы: понятие и характеристика

  Образование магматического расплава очень тесно связано с местной мобилизацией растворов, причиной движения которых, прежде всего, следовало бы считать повышение температуры В любом горном хребте количество и наблюдавшиеся размеры батолитов имеют стремление быть прямопро-порциональными интенсивности орогенического смятия Можно думать, что рождению магмы благоприятствуют процессы, развязывающие энергию движения: подвижные пояса, крупные разломы, геосинклинальные зоны Возникающие магматические тела как бы завершают эти движения и противодействуют им
 • Тип: Курсовая работа

  Розв'язування задач сфероїдної геодезії

  Визначення параметрів земного еліпсоїда і форми земної поверхні становить велику наукову зацікавленість та має важливе значення для практичної і інженерної геодезії, для топографії і картографії, а також для багатьох суміжних наук: астрономії, геофізики, геодинаміки тощо
 • Тип: Реферат

  Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженності на довговічнічність рухомих елементів свердловинного обладнання

  Актуальність теми Забезпечення надійної роботи елементів конструкцій та деталей машин є складною і багатоплановою задачею Це значною мірою стосується оцінки довговічності та залишкового ресурсу Її можна вирішити тільки шляхом поєднання зусиль на окремих етапах: від стадії проектування, де закладається надійність, через стадію виготовлення, де вона забезпечується технологічно, до стадії експлуатації, де надійність повинна реалізуватися Слід враховувати механізми руйнування матеріалів, які можуть проявити себе під час експлуатації, такі як, у першу чергу, втомні процеси, часто поєднані з корозі
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок водовідливної установки

  Розробка корисних копалин підземним і відкритим способами характеризується значними припливами підземних вод Тому необхідно робити комплекс складних робіт з попередження їхнього надходження в кар'єрні виробітки Частка витрат на осушувальні заходи в загальному комплексі гірських робіт досягає 10-15% капіталовкладень При осушенні родовищ осушувальні роботи мають за мету завчасно знизити припливи й напори вод, а так само здійснити їхній плавний перехід за межі кар'єрного поля Для видалення води з кар'єру обладнаються складні водовідливні установки, безперебійна робота яких забезпечує безпечне ві
 • Тип: Реферат

  Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

  В последнее время на Запорожском железорудном комбинате наметилась тенденция сокращения объёмов добычи из-за ряда объективных причин, а именно, износа оборудования, повышения цен на новую технику, общей обстановки в стране
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка Штормового родовища

  Газоконденсатне Штормове родовище розташоване в північно-західній частині шельфу Чорного моря Відстань до мису Тарханкут, де виходить на берег газопровід Голіцинського родовища, складає 70 км, до морського Голіцинського родовища, що знаходиться в стадії розробки, - 50 км
 • Тип: Реферат

  Роль органічного світу у формуванні земної кори

  Серед інших факторів катастрофізму деякі дослідники називають великі вулканічні виверження І справді, заперечувати роль такого явища, що супроводжується викидами подекуди дуже значних вулканічних мас, які впливають на склад атмосфери, важко Однак вони можуть впливати лише на склад наземної біоти Ми вже говорили про це, згадуючи активізацію вулканізму близько 100 млн років тому З'являються спроби пов'язати вимирання з регіональним складкоутворенням, але обґрунтованого механізму такого впливу не існує Те саме стосується зміни магнітної полярності, освітленості, інших факторів, що періодично пов
 • Тип: Дипломная работа

  Рославльское нефтяное месторождение

  Рославльское нефтяное месторождение административно расположено на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа, в северной части Вартовского нефтегазоносного района, относящегося к землям с высокими плотностями потенциальных запасов углеводородов
 • Тип: Реферат

  Рудные ископаемые, нефть и уголь - основа современной промышленности

  Некоторые металлы, например золото, часто находят в чистом виде, но большинство выплавляют из руды Руда - минеральное образование, содержащее какой-либо металл или несколько металлов в концентрациях, при которых экономически целесообразно их извлечение Иногда это могут быть неметаллические полезные ископаемые
 • Тип: Реферат

  Сахалинские проекты

  Сахалин всегда был известен как регион, обладающий крупными запасами сырьевых ресурсов, имеющий очень выгодное географическое и геополитическое положение, благоприятствующее развитию внешних экономических связей Сахалинская область из 10 областей Дальневосточного экономического региона занимает 4-е место по объему промышленного производства В структуре экономики промышленность составляет 30% В перспективе область будет одним из крупных транспортных узлов на линиях внешней торговли РФ с Японией, США, Северной и Южной Кореей, Китаем, Сингапуром, Индией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского
 • Тип: Дипломная работа

  Сбор, подготовка, транспортировка и хранение нефти и газа

  Двадцатый век насыщен многими событиями, которые будоражили и потрясали земную цивилизацию Шла борьба за передел мира, за сферы экономического и политического влияния, за источники минерального сырья Среди этого клокочущего страстями человеческого общества выделяется стремление обладать ресурсами «черного золота» и газа, столь необходимых для прогрессивного развития промышленности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57