Работы в категории География, страница 225, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - География • Тип: Доклад

  Суринам

  На северо-востоке Южной Америки находиться республика Суринам, небольшое по площади государство, омываемая с севера Атлантическим океаном Отличительной особенностью этой страны по отношению к странам Карибского бассейна это то, что Суринам является экономически развитым государством
 • Тип: Дипломная работа

  Суспільно-географічна характеристика зовнішньоекономічних зв’язків прикордонних регіонів України

  Зовнішньоекономічні зв'язки в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і знижувати темпи розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Суспільно-географічний комплекс великого міста

  У даній роботі нами буде розглянуто велике місто, як об’єкт дослідження, суспільно-географічний комплекс великого міста, суспільно-географічний комплекс міста Москва, її демографічна ситуація, промисловість Москви та сфера послуг
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

  Природно-ресурсний потенціал регіону є важливим фактор розміщення й розвитку його продуктивних сил Він визначається сукупною продуктивністю природних ресурсів у конкретно-географічних природних умовах Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства
 • Тип: Реферат

  Суть та фактори картографічної генералізації

  Важливою властивістю географічної карт є можливість безпосередньо огляду та вивчення дійсності у просторі будь-якої протяжності і площі Ця властивість карти зумовлена використанням масштабу та передачею картографованих явищ в генералізованому вигляді
 • Тип: Реферат

  Сучасна Японія

  Друга світова війна завершилась розгромом Японії На завершальному етапі війни вперше в історії було застосовано атомну зброю 6 та 9 серпня на міста Хіросіма та Нагасакі американська авіація скинула атомні бомби Наприкінці серпня 1945 р на територію Японії висадились американські війська 2 вересня 1945 р відбулася завершальна подія в історії Другої світової війни — на борту американського лінкорна «Міссурі» було підписано акт про капітуляцію Японії Згідно з рішенням союзників-переможців, верховна влада в Японії перейшла до рук американської окупаційної армії на чолі з відомим полководцем генер
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

  Актуальність першого питання даної роботи полягає в тому, що раціональній територіальній організації господарства в країні сприяє економічне районування Усі країни світу характеризуються суттєвими територіальними відмінностями, зокрема, великою своєрідністю спеціалізації та структури виробництва, які обумовлені природними, економічними, соціальними, історичними умовами На цій об’єктивній основі розвивається внутрішньодержавний територіальний поділ праці та формуються своєрідні природно-господарські утворення, які характеризуються певною спеціалізацією – так звані економічні райони Їх виділенн
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку міських поселень

  Проблема територіальної організації господарства для будь-якої країни є визначальною, бо вона лежить в основі господарського управління територією і проявляється у простих, складніших та найскладніших формах Це, перш за все, центри, вузли, виробничі і територіально-виробничі комплекси, портово-промислові комплекси, райони, технополіси Основою всіх цих форм є місто Концентрація та інтенсифікація виробництва зумовлює його розширення і переростання у більш складні, комплексно взаємопов’язані форми територіальної організації господарства
 • Тип: Доклад

  Сучжоу

  "Через четыре года здесь будет город-сад", - написал много лет назад Маяковский Видимо, он не знал, что город-сад уже существует Правда, чтобы его построить, потребовалось не четыре года, а более четырех тысяч лет Речь идет о знаменитом на весь мир китайском городе Сучжоу В 514 г до н э Хэ Лу, правитель царства У, поручил своему министру У Цзысу построить красивейший город на земле Поручение было исполнено Удивительно, но до конца XIX столетия Сучжоу играл в истории Китая более важную роль, нежели Шанхай Расположенный от него приблизительно в ста километрах к западу, Сучжоу прослави
 • Тип: Доклад

  Сучжоу

  В 514 году до н э правитель древнего царства У приказал своему министру выстроить город, которому по красоте не было бы равных Повеление правителя было исполнено Так в Китае возник город Сучжоу — город парков, садов и пагод
 • Тип: Реферат

  Сущность глобальных проблем

  К концу 60-х годов в головах ученых, организованных в порядке личной инициативы А Печчеи в “Римский клуб”, стала вырисовываться угроза роду Homo sapiens не менее страшная чем атомная Она связана с характером начавшейся в мире НТР и также грозит качественно изменить всю биосферу Земли, сделав её непригодной для существования людей
 • Тип: Доклад

  Сущность и схема процесса бурения скважин

  2 Удаление разрушенной породы (шлама) с забоя на поверхность 3 Закрепление стенок скважины в неустойчивых (обрушающих) породах Породу можно разрушать механическим, электрическим, термическим (тепловым), взрывным, химическим и другими способами
 • Тип: Курсовая работа

  Сущность, методы и задачи регионалистики

  Активизация процесса интеграции всех стран в единую мировую систему и сохранение при этом черт функционирования каждой территории, появление новых рынков и обновление системы территориального разделения труда нуждаются в обшественно-географическом объяснении Повысилась потребность в региональном обеспечении процессов развития и территориальной организации общества, жизнедеятельности населения в условиях обновления России Совершенствование систем расселения населения, улучшение среды человеческого бытия, стабилизация и подъем экономики возможны лишь на основе концептуальной стратегии развития
 • Тип: Статья

  Суэцкий канал

  Суэцкий канал — судоходный морской канал на северо-востоке Арабской Республики Египет Он соединяет Средиземное и Красное моря Суэцкий канал — кратчайший водный путь между портами Атлантического и Индийского океанов Кораблям различных государств намного выгоднее проплыть 161 км по Суэцкому каналу, чем проходить 8-15 тысяч километров, огибая Африку, поэтому канал приобрел международное значение Зона Суэцкого канала считается условной границей между двумя континентами: Азией и Африкой Главные входные порты: Порт-Саид из Средиземного моря и Суэц из Красного моря Суэцкий канал проходит по Суэцкому
 • Тип: Реферат

  Схема Н.Н. Баранского

  Известно, что любая отрасль человеческого знания развивается в двуедином процессе дифференциации и инте­грации Чаще всего ученые идут по одному из этих направ­лений – по направлению дифференциации, все, более углуб­ляясь в изучение отдельных частей исследо­вать дуемого предмета, накапливая эмпирические знания о них Лишь очень немногие ученные были в состоянии сочетать в своем творчестве две противоположные тенденции – глубину ана­лиза с широтой синтеза Среди таких немногих был Николай Николаевич Баранский Ууглуб­ляясь в специальное изучение экономической географии СССР, отдавая много времени
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 278